ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคสนับสนุนคอมพิวเตอร์


 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่เคารพทุกท่าน

         ด้วยโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา  หมู่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 185 คน ครู 9 คน เด็กที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน จึงไม่สามารถนำมาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน ได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง หรือ มือหนึ่ง หรืองบประมาณในการจัดซื้อตามที่ประสงค์

ชื่อบัญชี พัฒนาการศึกษาโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. สาขา สหัสขันธ์

        หมายเลขบัญชี 020131769257

 

สำหรับท่านที่ร่วมบริจาคทางโรงเรียนยินดีจะออกใบอนุโมทนาบัตร เพื่อที่ท่านจะได้นำไปหักค่าลดหย่อนภาษีได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

 ติดต่อ ผอ.ทวิทชัย  ราวะรินทร์ โทร 089-5764254ผู้ตั้งกระทู้ มนตรี :: วันที่ลงประกาศ 2019-07-01 08:48:50


1

ความคิดเห็นที่ 2 (4317173)

 โรงเรียนดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ขอรับบริจาคสิ่งของตามจิตศรัทธา


 ด้วยโรงเรียนดอยสามหมื่น ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยู่บนเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1400 เมตร ใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเป็นชนเผ่า ลีซู กระเหรี่ยง ไทยใหญ่ จีนฮ่อ มีนักเรียนจำนวน
75 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลจำกัด ทางโรงเรียนมีความ
ประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านสนับสนุน ดังนี้

1.คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค
2.ชุดผลิตกระแสไฟฟ้า โซล่าเซลล์
3.อุปกรณ์ ทวนสัญญาณโทรศัพท์ มือถือระบบ Ais
4.แทงค์น้ำ สำหรับจัดเก็บน้ำ
5.ชุด หรือ เสือ กีฬา เสือวอร์ม สำหรับนักเรียน
6.ชุดนักเรียน ใหม่ หรือ มือสอง
7.เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับนักเรียนอนุบาล
7.อื่นๆแล้วแต่ความประสงค์

ในการนี้ โรงเรียนดอยสามหมื่น จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆและงบประมาณ
เพื่อโรงเรียนจะได้นำใช้ประโยชน์ต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านเป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายณัฐพงษ์ อาภรณ์
โทร.089-2612547
ผู้แสดงความคิดเห็น ดอยสามหมื่น วันที่ตอบ 2019-07-07 09:51:03


ความคิดเห็นที่ 1 (4316226)

   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนคอมพิวเตอร์

รงเรียนน้ำปาย   หมู่ที่ ต.น้ำปาย  อ.แมจริม จ.น่าน  55170 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1           

 

        โรงเรียนน้ำปาย  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กขยายโอกาส ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   มีนักเรียนทั้งหมด ๖๖ คน  มีครู ๘ คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมาก ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน อาศัยอยู่กับ ตายาย หรือผู้ปกครอง เนื่องจากพ่อแม่ไปทำงานงานต่างจังหวัด ไม่ค่อยมีงบประมาณในการสนับสนุนด้านการศึกษาเท่าที่ควร

      ทางโรงเรียนบ้านน้ำปายยังมีความขาดแคลนและต้องการสนับสนุนและความอนุเคราะห์ดังนี้

 .คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จำนวน ๖ เครื่อง ( เครื่องใหม่หรือเครื่องเก่าสภาพดีใช้การได้ก็ได้ ) 

๒.กระดาษ เอ ๔ เพื่อใช้ในงานธุรการและปริ้นใบงาน ใบกิจกรรมให้กับนักเรียน จำนวน ๒๐ กล่อง

๓.เครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับปริ้นงานให้นักเรียน จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องโปรเจคเตอร์ ๑  เครื่อง

๔. อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ เป็นต้น 

 

 

## ทางโรงเรียนสามารถออกใบอนุโมทนาบัตร ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือขอบคุณ เพื่อลดหย่อนภาษีได้ )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

นายสมหวัง  วงค์แจ่ม   ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาย เบอร์โทร

081-7836737    somwang27827@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมหวัง วงค์แจ่ม ผอ.รร.น้ำปาย จ.น่าน (somwang27827-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-02 10:17:121


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล