ReadyPlanet.com


หาโรงเรียนทำค่ายซ่อมแซมต่างๆ ในภาคกลาง


 ต้องการโรงเรียนที่สามารถให้นักศึกษาลงไปพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้ หากโรงเรียนใด มีตรงนี้ แจ้งไว้ได้เลยคะ ผู้ตั้งกระทู้ jutamanee (new_6-dot-1-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-07-01 15:53:18


1

ความคิดเห็นที่ 8 (4321895)

 โรงเรียนวัดคลองชากพง ต.แกลง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 มีนักเรียนจำนวน 118 คน อยากได้รับการช่วยเหลือการทาสีอาคารหอประชุม ปรับปรุงห้องประชุมทาสีเหล็ก ถนน สนามเด็กเล่น อยู่ห่างกรุงเทพประมาณ 250 กม. 

ติดต่อ ผอ.สุรพัฒน์  ประจันทร์ตระเสน 0994958723 

อีเมลล์ ratzee123@gmail.com (ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยที่โรงเรียนอยู่ภาคตะวันออก แต่ขอแจ้งไว้เผื่อท่านมีโครงการต่อไปในภาคตะวันออก)

ผู้แสดงความคิดเห็น สุรพัฒน์ (ratzee123-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-08-03 22:02:05


ความคิดเห็นที่ 7 (4319361)

  ต้องการโรงเรียนที่สามารถให้นักศึกษาลงไปพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้

  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ตั้งอยู่เลขทีี่  111  บ้านห้วยเขว้า ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์  จ.ลพบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต  2  เปิดทำการสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่  2- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562  มีนักเรียนจำนวน 55  คน  มีข้าราชการครู  4  คน 

ยินดีครับ สภาพหมู่บ้านประมาณ ร้อยกว่าหลังคาเรือนมีประชากรประมาณ 500 กว่าคนส่วนใหญ่ยากจนครับ ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่

ติดต่อ   ผอ.ชินวัจน์ ละออง  โทร  0942942565

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ชินวัจน์ ละออง วันที่ตอบ 2019-07-20 00:12:51


ความคิดเห็นที่ 6 (4316996)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  110  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  60 คน

นักเรียนชาย  29 คน หญิง 31 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

1.      ซ่อมแซมอาคารเรียน

2.      ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

3. ทำสนามเด็กเล่น BBL และอื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เพ็ญผกา (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-05 11:20:53


ความคิดเห็นที่ 5 (4316388)

 รร.วัดนพรัตนาราม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ขอรับการอนุเคราะห์จากทางคณะ เนื่องจากทาง รร.มีความต้องการใช้อาคารอนุบาลในการเรียนการสอนแต่ตัวอาคารมีสภาพทรุดโทรม และงบประมาณไม่มีในการซ่อมแซม จึงมีความจำเป็นมากๆและขอความเมตตาจากทางคณะค่ะ ติดต่อ ผอ.พรรณิภา 0958462666 ID: bombam5678 ขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.พรรณิภา วันที่ตอบ 2019-07-03 07:39:34


ความคิดเห็นที่ 4 (4316323)

 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   ใน ต.ไร่ใหม่พัฒนา  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  โรงเรียนตั้งอยู่ ระหว่างอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี ติดกับอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์    มีนักเรียน  70  คน  มีครู ประจำการ  4 คน อัตราจ้าง  3  มีความขาดแคลน และต้องการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้คะ

 

              1.  ต้องการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจ้างครูสอนนักเรียนที่ไม่ครบชั้น

              2. คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุค เป็นของใหม่หรือมือสอง ก็ได้คะ ( โรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน ใช้คะ  )

               3. ทาสี อาคารเรียน  อาคารประกอบ รั้วโรงเรียน

              4. ต่อเติมอาคารประกอบให้เสร็จ ( เหลืออีก 1 ห้อง )

             5 ข้าวสาร  อาหารแห้ง และวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารเพื่อประกอบอาหารกลางวัน

      และยินดีรับทุกความอนุเคราะห์ สนับสนุนโรงเรียนของเราคะ

          ขอขอบพระคุณทุกความอนุเคราะห์ต่อเด็กๆ คะ   ผอ.ฝนทิพย์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขาม   063 456 5641

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ฝนทิพย์ วันที่ตอบ 2019-07-02 15:14:29


ความคิดเห็นที่ 3 (4316252)

                               โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ม. ๔ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑๘๒๒๐

                                                   เบอร์ติดต่อประสานงาน และไอดีไลน์ ๐๘๗-๗๖๖๓๘๖๕ ครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูมนัส พลอยพลายแก้ว วันที่ตอบ 2019-07-02 11:24:35


ความคิดเห็นที่ 2 (4316186)

 โรงเนียนบ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ติดต่อ. ผอ. สายรุ้ง เสมอ เบอร์โทรศัพท์ 0847409764 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านป่าแดด วันที่ตอบ 2019-07-02 08:44:53


ความคิดเห็นที่ 1 (4316185)

 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราท่านติดต่อผู้อำนวยหารได้ที่0649597879 ไอดีไลน์ 0626525255 จะสามารถส่งข้อมูลให้ท่านสะดวก

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-02 08:41:581


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล