ReadyPlanet.com


ข้อจำกัดโรงเรียนขนาดเล็ก


 

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ตำบลสันทะ  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 48 คน แยกเป็นอนุบาลจำนวน 17 คน ประถมศึกษาจำนวน 31 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 7 คน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน 2หลัง อาคารแบบสพฐ. ป1ก ตึก มีจำวน 4 ห้อง จัดการเรียนการสอนโดยใช้ลักษณะห้องเรียนร่วมกัน  อนุบาล1-3 เรียนห้องเดียวกัน ขนานห้อง 9คูณ6 เมตร  ป1และป.2 รวมกัน ป4. ป.5 เรียนร่วมกันห้องเดียว และ ป.6 แยกเรียน  ส่วนอาคาร ป.1ข ไม้ เป็นห้องเรียน ป.3 และอาคารบริหารงาน  ประกอบกับอาคารเรียนมีอายุการใช้งานนาน ตั้งแต่ปี 2510 ทำให้สภาพอาคารไม่พร้อมสำหรับความปลอดภัยของนักเรียน  อีกอย่างนโยบายของ สพฐ.ไม่สนับสนุนในการสร้างอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนไม่ถึง 60 คนจะไม่ได้รับการสนับสนุนอาคารเรียนไม่ว่ากรณีใดเลย ด้วยขนาดและเงินอุดหนุนที่ทาง สพฐ.จัดสรรมาให้  จึงเป็นข้อจำกัดของสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้องต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดี เด็กเก่ง และมีความสุข  ตามจริงแล้วโรงเรียนบ้านห้วยส้มเคยมีการควบรวมมาแล้วในปี2557  แต่ชาวบ้านขอให้กับมาเปิดใหม่  โดยชาวบ้านระดมทุนในการจ้างครูมาสอนเองจำนวน 3 คน จนกลับมาเป็นโรงเรียนเหมือนเดิม  และชาวบ้านรับรองว่าโรงเรียนนี้จะไม่มีการยุบรวมหรือควบรวมอีกต่อไป และจะมีนักเรียนเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องทุกคนที่อยู่ในชุมชนนี้    

 

       โรงเรียนบ้านห้วยส้มจึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญมีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคและร่วมสร้างอาคารเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม  ตำบลสันทะ  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  นายมังกร  อุบลเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม  เบอร์โทร 0861884735  Mangkorn2968@Gmail.com Lin id M0861884735

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายมังกร อุบลเลิศ (Mangkorn2968-at-gmail-dot-com)วัผู้ตั้งกระทู้ นายมังกร อุบลเลิศ (mangkorn2968-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-07-02 07:33:37


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล