ReadyPlanet.com


กำลังหาโรงเรียนใกล้ กทม. เพื่อทาสีครับ


 เนื่องด้วย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ต้องการทำกิจกรรมอาสาแบบใช้แรงงาน จึงกำลังมองหาโรงเรียนที่ต้องการให้ทาสี เช่น ทาสีรั้วโรงเรียน สนามเด็กเล่น อาคารเรียน โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น หากโรงเรียนใดมีความประสงค์ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ สามารถแจ้งเข้ามาได้ทางช่องทางนี้เลยครับผู้ตั้งกระทู้ CPN (sittichai-dot-kkh-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-07-03 15:14:28


1

ความคิดเห็นที่ 10 (4317435)

 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง17 อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอรับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่าน

ผอ.ทัศนีย์ 0645843614

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ทัศนีย์ วันที่ตอบ 2019-07-09 04:15:25


ความคิดเห็นที่ 9 (4317042)

                 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๑๓ คน มีผู้บริหาร ๑ คน ครูประจำการ ๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑ ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน     เจ้าหน้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน มีความประสงค์ทาสีรั้วโรงเรียน สนามเด็กเล่น อาคารเรียน และต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน

                  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการช่วยเหลือนักเรียน  และทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้

 

                  จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)

โทร 036 200519

 

ผู้อำนวยการ  095 5643589

ผู้แสดงความคิดเห็น พัทชนันธรณ์ วันที่ตอบ 2019-07-05 14:22:43


ความคิดเห็นที่ 8 (4316997)

 ขอความอนุเคราะห์ทาสีอาคารอเนกประสงค์

                 โรงเรียนบ้านตากแดด  (ประสานราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่ที่ 1/1 ม.3 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 70คน มีครู 6 คน ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนและอนุเคราะ์จากหน่อยงานของท่าน ในการปรับปรุงทาสีอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน เนื่องจากเป็นอาคารที่เก่า 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

โทร 087-5677809  ,0899598170

ID line : bell1702

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวพัชรินทร์ วันที่ตอบ 2019-07-05 11:27:27


ความคิดเห็นที่ 7 (4316995)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  110  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  60 คน

นักเรียนชาย  29 คน หญิง 31 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

1.      ซ่อมแซมอาคารเรียน

2.      ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

3. ทำสนามเด็กเล่น BBL และอื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศศิธร (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-05 11:18:47


ความคิดเห็นที่ 6 (4316942)

 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ หมู่ ๘ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน ๑๐๖ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐  คน มีความประสงค์ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ โดยการปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่น BBL และทาสีผนังภายในห้องสมุด เพื่อให้มีความสวยงาม สีสันสดใส  เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ทางคณะ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน ) ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวตามที่เห็นสมควร  ทางโรงเรียนบ้านชุมนุมพระจักขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

นางรุ่งนภา สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔๘๙๓๐๑๗๔ ,๐๙๘๒๕๒๘๒๗๓ ,๐๓๔๕๔๐๔๒๐

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางรุ่งนภา สุภาภา วันที่ตอบ 2019-07-05 09:17:42


ความคิดเห็นที่ 5 (4316893)

  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน  124   คน  ต้องกาีรปรับปรุงอาคารเรียน  ทาสีสนามเด็กเล่น  ทาสีลานกิจกรรม bbl ท่าสนติดต่อผู้อำนวยการที่ 0649597879 ///   ไอดีไลน์  0626525256

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-04 20:24:50


ความคิดเห็นที่ 4 (4316736)

      โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ม.๔ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพํมนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑๘๒๒๐ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน ๘๔ คน ครู ๕ คน เปิดทำการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  จำนวน ๘ ห้องเรียน  มีศูนย์เด็กเล็กของ  อบต. เปิดสอนอยู่ในโรงเรียน    โรงเรียนของเราอยู่ใกล้กับตลาด    มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีป้อมตำรวจ มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้โรงเรียน เช่น  น้ำตกสวนมะเดื่อ พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วัดถ้ำตะเพียนทอง น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นต้น โรงเรียนมีความประสงค์อยากให้ค่ายอาสาของท่านมาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์และอื่น ๆตามวัตถุประสงค์ของค่ายอาสาที่ได้เสนอและจะให้ความอนุเคราะห์มาครับ
                                                       

                                          เบอร์ติดต่อประสานงานและไอดีไลน์ ๐๘๗-๗๖๖๓๘๖๕ ครับท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูมนัส พลอยพลายแก้ว วันที่ตอบ 2019-07-04 10:19:51


ความคิดเห็นที่ 3 (4316700)

                          โรงเรียนวัดบ่อโศรก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย สระบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวน 84 คน มีผู้อำนวยการ 1 คน ข้าราชครู 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน  และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. สองคอนอยู่ในโรงเรียนด้วยมีนักเรียน 25 คน ครูอีก 1 คน รวมทั้งสิ้นมีนักเรียนในโรงเรียน 109 คน  โรงเรียนมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 084-479-3946  นายธนพล  นวลมะณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้แสดงความคิดเห็น นายธนพล นวลมะณีย์ วันที่ตอบ 2019-07-04 09:22:06


ความคิดเห็นที่ 2 (4316657)

  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทาสีอาคารเรียน

รงเรียนบ้านน้ำปาย   หมู่ที่ 1  ต.น้ำปาย  อ.แม่จริม จ.น่าน  55170 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1           

 

        โรงเรียนบ้านน้ำปาย  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กขยายโอกาส ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   มีนักเรียนทั้งหมด ๖๖ คน  มีครู ๘ คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมาก ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน อาศัยอยู่กับ ตายาย หรือผู้ปกครอง เนื่องจากพ่อแม่ไปทำงานงานต่างจังหวัด ไม่ค่อยมีงบประมาณในการสนับสนุนด้านการศึกษาเท่าที่ควร

      ทางโรงเรียนบ้านน้ำปายยังมีความขาดแคลนและต้องการสนับสนุนและความอนุเคราะห์ดังนี้

  ๑.ทาสีอาคารเรียน ๒ หลัง เนื่องจากเป็นอาคารเก่าสร้างมานานแล้ว สีเก่าหลุดลอก ไม่สวยงาม

 

 

## ทางโรงเรียนสามารถออกใบอนุโมทนาบัตร ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือขอบคุณ เพื่อลดหย่อนภาษีได้ )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

นายสมหวัง  วงค์แจ่ม   ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาย เบอร์โทร

081-7836737    somwang27827@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมหวัง (somwang27827-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-04 08:11:53


ความคิดเห็นที่ 1 (4316626)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) อ.เสาไห้ จ. เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 63 คน มีครู 5 คน โรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน

ขอแสดงความนับถือ                            

นายชยพล คชขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 089-8061425

 line : chayaphol123

Chayaphol_k@hotmail.com  

 http://www.wattakae.ac.th

http://www.facebook.com/wattakae

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ชยพล วันที่ตอบ 2019-07-03 19:02:491


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล