ReadyPlanet.com


มอบหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียนจำนวนประมาณ 2,500 เล่ม


 

มอบหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียนจำนวนประมาณ 2,500 เล่ม


โรงเรียนใดประสงค์ขอรับ แจ้งชื่อโรงเรียนพร้อมที่อยู่ของโรงเรียน จำนวนเด็กทั้งหมดและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และจำนวนทีต้องการ หนังสือประกอบด้วยบทสวด คำอ่าน พร้อมคำแปลภาษไทยเหมาะกับนักเรียน ขนาดกะทัดรัดพร้อมพกพา หนังสือมีรายละเอียดตามด้านล่างครับ

คำบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน (อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา.....)

บทสวดนมัสการ (นะโม ตัสสะ....)

บทสวดพระพุทธคุณ (อิติปิโส ภควา....)

บทสวดพระพุทธคุณ สวดทำนองสรภัญญะ (องค์ใดพระสัมพุทธ....)

บทสวดพระธรรมคุณ (สวากขาโต ภควตา ธัมโม.....)

บทสวดพระธรรมคุณ สวดทำนองสรภัญญะ

บทพระสังฆคุณ (สุปฏิปันโน ภควโต สาวะกะสังโฆ...)

บทพระสังฆคุณ สวดทำนองสรภัญญะ

บทสวดเคารพคุณมารดาบิดา

บทเคารพครูอาจารย์ สวดทำนองสรภัญญะ (ปาเจรา.....)

บทชยสิทธิคาถา (พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตสาวุธันตัง...)

บทชยสิทธิคาถา สวดทำนองสรภัญญะ

บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนอนุบาล (พุทธัง วันทามิ....)

บทแผ่เมตตา (สัพเพ สัตตา....... สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อทุกข์...)

คำอาราธนาศีล  (มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง......)

คำสมาทานศีล (ปาณาติปาตา......)

คำถวายข้าวพระพุทธ

คำลาข้าวพระพุทธ

บทกรวดน้ำ

คำถวายสังฆทาน (อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ....)

คำอธิษฐานก่อนใส่บาตร

เพลงชาติ

เพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงสดุดีมหาราชา

เพลงสามัคคีชุมนุม

คำปฏิญาณของนักเรียน (เราคนไทย ใจกตัญญู.....)

 

คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือผู้ตั้งกระทู้ เอ๋ :: วันที่ลงประกาศ 2019-07-04 09:50:47


1

ความคิดเห็นที่ 13 (4342677)

โรงเรียนบ้านเขามะกา  ตำบลศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

มีความต้องการหนังสือสวดมนต์ 300  เล่ม  ขอบคุณครับ

ต่อต่อ  ผอ.นพพงศ์   0925941519,0890661634

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ นพพงศ์ เกิดแจ้ง วันที่ตอบ 2019-11-12 13:10:43


ความคิดเห็นที่ 12 (4321273)

โรงเรียนวัดกุดเวียน หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 มีความต้องการหนังสือสวดมนต์จำนวน 40 เล่ม ค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ ติดต่อเพิ่มเติม ผอ. กิตยา 081-8142974

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ. กิตยา (kai_kittaya-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-31 10:51:50


ความคิดเห็นที่ 11 (4318014)

 โรงเรียนบ้านลานเต็ง  หมู่ 9 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 

มีความประสงค์ขอรับหนังสือสวดมนต์ จำนวน 100 เล่ม 

ผู้ประสานงาน นายธนัช แสงสันต์ 0947810309

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนัช (Pepsisarawut-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-11 11:32:04


ความคิดเห็นที่ 10 (4317429)

โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์  เลขที่  5  หมู่  10  ต.หนองแสน  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม  44120

ต้องการหนังสือสวดมนต์  70  เล่ม  ขอบพระคุณในความกรุณานะคะ  ( ติดต่อคุณครูปภัชญา  0879479224  /ผอ.ณิชากมล  0636324263 )

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูต้น วันที่ตอบ 2019-07-08 20:56:45


ความคิดเห็นที่ 9 (4317348)

 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ๓๖๐ หมู่ ๖ ต.เขาไม้แก้ว 

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐

  ต้องการหนังสือเพือเด็กนักเรียนจำนวน ๒๒๐ เล่มครับ ผอ.ประสิทธิ์ จำปาเพชร ๐๙๓๔๔๕๔๓๐๗

ผู้แสดงความคิดเห็น นายประสิทธิ์. จำปาเพชร วันที่ตอบ 2019-07-08 13:25:30


ความคิดเห็นที่ 8 (4317208)

 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ เลขที่ 103 หมู่ 10 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55000 มีความต้องการหนังสือสวดมนต์ 100 เล่ม ติดต่อ ผอ.จิรโรจน์ คำลือเลิศ 081-9506323 ขอขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2019-07-08 07:09:32


ความคิดเห็นที่ 7 (4317171)

 โรงเรียนดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ขอรับบริจาคหนังสือสวดมนต์ จำนวน 80 เล่มครับ

 
 
ติดต่อครูนัฐพล สุขเสาร์ 0987459519
 
 
https://www.facebook.com/dsmschool3/
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ดอยสามหมื่น วันที่ตอบ 2019-07-07 09:49:40


ความคิดเห็นที่ 6 (4317137)

 โรงเรียนบ้านละอูบ ตำบลห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน58120 มีความประสงค์ต้องการหนังสือจำนวน 150 เล่ม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผอ. ปิยะชนโพธิยะ 0918561920

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ปิยะชน วันที่ตอบ 2019-07-06 11:12:03


ความคิดเห็นที่ 5 (4317032)

 โรงเรียนบ้านน้ำปาย  หมู่1 ต. น้ำปาย อ.แม่จริม  จ.น่าน  55170

มีความต้องการหนังสือสวดมนต์ จำนวน 80  เล่ม ขอบคุณครับ

นายสมหวัง  วงค์แจ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย  โทร. 081-7836737

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมหวัง (somwang27827-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-05 13:15:00


ความคิดเห็นที่ 4 (4316975)

 โรงเรียนบ้านป่าเลา หมู่6 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

มีความต้องการหนังสือสวดมนต์ จำนวน 81 เล่ม ขอบคุณครับ

นายภราดร ดำกฤษฎา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา โทร. 097 326 5659

ผู้แสดงความคิดเห็น ภราดร ดำกฤษฎา วันที่ตอบ 2019-07-05 10:15:45


ความคิดเห็นที่ 3 (4316805)

 โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์  ม.4 ต.นาคำ  อ.บ้านดุง  จ. อุดรธานี 41190 มีความต้องการหนังสือสวดมนต์  จำนวน  50 เล่ม ครับ

นายณัฐวุฒิ  ไชยมหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์  088-5623389

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ณัฐวุฒิ ไชยมหา (pol_euro-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-04 14:23:21


ความคิดเห็นที่ 2 (4316763)

 โรงเรียนบ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลพระธาตุ  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 44180  มีความต้องการรับมอบหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียน  จำนวน 80 เล่ม  

ขอขอบคุณครับ  ติดต่อเพิ่มเติม  0956120968  ผอ.วรกร  ปาโสรักษ์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร.บ้านหนองจิก วันที่ตอบ 2019-07-04 11:39:25


ความคิดเห็นที่ 1 (4316755)

 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 

มีความต้องการหนังสือสวดมนต์ 100 เล่ม ขอบคุณครับ

ติดต่อ ผอ.สมพงษ์ 0880700659

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัฎถาพัชร เศษภักดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-07-04 11:07:411


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล