ReadyPlanet.com


หาโรงเรียนเพื่อนเข้าไปทาสีและบริจาคหนังสือ,เครื่องใช้


 ต้องการทราบโรงเรียนที่ต้องการทาสีสนามเด็กเล่นหรือผนัง ขาดแคลนหนังสือและเครื่องใช้ บริเวณจังหวัดสงขลาหรือใกล้เคียงผู้ตั้งกระทู้ Summaporn Suntayarom (woonsen254-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-07-06 19:22:25


1

ความคิดเห็นที่ 4 (4334290)

 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 163 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน อีกทั้งถูกลิงรบกวนประมาณ 500 ตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

- คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานที่

- ทาสีอาคารเรียน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งชำรุดและไม่เพียงพอ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรม

- อิฐบล็อกและปูนในการก่อสร้างกำแพงสูง 3 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันลิง

- แอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ห้องสมุดและห้องอนุบาล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามแต่จะกรุณา ติดต่อ อ. ฤทธิชา บัวศิริ โทร 094-682-9192

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ (ritticha-dot-kan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-10-01 21:17:28


ความคิดเห็นที่ 3 (4318447)

 โรงเรียนบ้านดินนา ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ ปัจจุบันมีครู 7 คน นักเรียน 140 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องการความช่วยเหลือครับ

ครูบัณฑิต  หมื่นบาล 062-4903299

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูบัณฑิต (pratomza22-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-14 09:57:44


ความคิดเห็นที่ 2 (4317525)

 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน  หมู่ที่ 1  ตำบลร่มไทร  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

นักเรียน  162 คน ครู9 คน

ติดต่อสอบถาม

0935890083

ผอ.บือราฮาน   สาอะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2019-07-09 11:24:48


ความคิดเห็นที่ 1 (4317170)

 โรงเรียนดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ขอรับบริจาคสิ่งของตามจิตศรัทธา

 ด้วยโรงเรียนดอยสามหมื่น ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยู่บนเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1400 เมตร ใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเป็นชนเผ่า ลีซู กระเหรี่ยง ไทยใหญ่ จีนฮ่อ มีนักเรียนจำนวน
75 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลจำกัด ทางโรงเรียนมีความ
ประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านสนับสนุน ดังนี้

1.รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
2.ชุดผลิตกระแสไฟฟ้า โซล่าเซลล์
3.อุปกรณ์ ทวนสัญญาณโทรศัพท์ มือถือระบบ Ais
4.แทงค์น้ำ สำหรับจัดเก็บน้ำ
5.ชุด หรือ เสือ กีฬา เสือวอร์ม สำหรับนักเรียน
6.ชุดนักเรียน ใหม่ หรือ มือสอง
7.เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับนักเรียนอนุบาล
7.อื่นๆแล้วแต่ความประสงค์

ในการนี้ โรงเรียนดอยสามหมื่น จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆและงบประมาณ
เพื่อโรงเรียนจะได้นำใช้ประโยชน์ต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านเป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายณัฐพงษ์ อาภรณ์
โทร.089-2612547
ผู้แสดงความคิดเห็น ดอยสามหมื่น วันที่ตอบ 2019-07-07 09:48:141


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล