ReadyPlanet.com


นน


 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร บ้านห้วยบง อ.แม่จริม จ.น่าน

เรียน ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่าน 

                 โรงเรียนบ้านห้วยบง ตั้งอยู่ที่  ตำบลหมอเมือง  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน  55170 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีนักเรียนรวมทั้งสิน  50 คนเป็นโรงเรียนในชนบทห่างไกล เนื่องจากมีนักเรียนน้อย จึงได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากรัฐบาลในจำนวนที่น้อยตามและไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนในด้านอื่นๆ ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนมามีฐานะยากจน และรับจ้างทั่วไป

                 ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ที่จะขอความอนุเคราะห์ จากท่านเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไปดังต่อไปนี้

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำนวน  15 เครื่อง (นักเรียนสูงสุดต่อห้องของโรงเรียนมี 15 คน)

2.ชุดสนามเด็กเล่นให้เด็กนักเรียนได้ใช้เล่นพักผ่อนและออกกำลังกาย

3.งบสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแล้วแต่จะกรุณา

4.เครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อให้มีน้ำดื่มสะอาดให้นักเรียนได้บริโภค

5.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน 50 คน

6.ชุดถังเก็บขยะที่แยกประเภทขยะได้ จำนวน  3-5 ชุด

7.เครื่องโซล่าเซลเพื่อนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแทนกระแสไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า

8.ทุนสนับสนุนในการสร้างห้องเอกเทศสมุดถาวรจำนวน  1  หลัง

9.ทุนสนับสนุนแล้วแต่ศรัทธาร่วมกันที่จะนำมาซื้อสีทาอาคารเรียนให้สวยงามจำนวน 3  อาคาร รวม  10  ห้องเรียน

                   หากท่านใดประสงค์จะเข้าไปช่วยเหลือ หรือส่งสิ่งของไปช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่

*ผอ.น่านนที   คำแปงตัน   โทรศัพท์   0857231755   หรือ

*คุณส้มปันน้ำใจ  0819380521

ท่านใดประสงค์เข้ามาสำรวจโรงเรียนติดต่อได้ตามที่อยู่ของโรงเรียนที่ได้แจ้งเอาไว้ข้างต้นคะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์

 ผู้ตั้งกระทู้ ส้ม ปันน้ำใจ (nujcha55-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-07-09 09:01:48


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล