ReadyPlanet.com


โรงเรียนขาดแคลน


 ไม่ว่าจะเป็นการทาสีอาคารเรียนเก่าให้ใหม่ขึ้น การปูพื้นถนนสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีพื้นถนน หรือทำลานกิจกรรม และทำอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือกำลังรื้อถอนอาคารเรียนเก่า 

สามารถส่งรูปถ่ายและข้อมูลโดยละเอียดมาได้ที่ช่องทางดังนี้

•เพจทางFacebook “ชมรมค่ายอาสาพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

•chatmongkon.k@ku.thผู้ตั้งกระทู้ ผู้ติดต่อประสานงานชมรมค่ายอาสาฯ :: วันที่ลงประกาศ 2019-07-28 12:10:28


1

ความคิดเห็นที่ 6 (4334288)

 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 163 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน อีกทั้งถูกลิงรบกวนประมาณ 500 ตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

- คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานที่

- ทาสีอาคารเรียน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งชำรุดและไม่เพียงพอ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรม

- อิฐบล็อกและปูนในการก่อสร้างกำแพงสูง 3 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันลิง

- แอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ห้องสมุดและห้องอนุบาล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามแต่จะกรุณา ติดต่อ อ. ฤทธิชา บัวศิริ โทร 094-682-9192

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ (ritticha-dot-kan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-10-01 21:14:20


ความคิดเห็นที่ 5 (4321897)

    โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

 
 
 
เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 40 กม. จำนวนนักเรียน 48 คน จำนวนข้าราชการครู 3 คน ครูธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน (ปัญหาครูไม่ครบชั้น) มีอาคารเรียน 2 อาคาร เปิดสอนระดับชั้น อบ.1 – ชั้น ป.6 มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนน้อยมาก สภาพในชุมชนเข้มแข็ง แต่มีฐานะยากจน สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่ ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน ทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษา คือ กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียน และชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ในอนาคต ดังนั้นทางโรงเรียนมีความต้องการความช่วยเหลือหรือรับบริจาคสิ่งๆต่าง ที่ท่านสามารถบริจาคได้ ดังนี้
 
-ทุนการศึกษา
 
-เครื่องเล่นสนาม
 
-โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
 
-งบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุด โรงฝึกงาน และห้องน้ำสำหรับนักเรียน
 
-อุปกรณ์กีฬา ทุกชนิด อุปกรณ์ออกกำลังกาย
 
-ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
 
-โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
 
-เครื่องคอมพิวเตอร์
 
-ซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียน มีความทรุดโทรม
 
-ทาสี วาดภาพ และลาน BBL
 
จึงขอความกรุณาจากผู้มีอุปการคุณและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
 
          จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
     ผอ.สอนชัย พรมประเสริฐ 0979984491 , 0943616229
 
phupan58@gmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น Krittaporn (phupan58-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-08-03 22:42:37


ความคิดเห็นที่ 4 (4321888)

  โรงเรียนวัดคลองชากพง หมู่ 4 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190 ความขาดแคลนและต้องการสนับสนุนอย่างมาก

1.สนามเด็กเล่นที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล

2.อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3.ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ที่ทรุดโทรม

4.กั้นรั้วกันสุนัข แมว เข้ามาทำความสกปรก และเป็นดูแลสุขอนามัยของเด็กๆ  

5.อาคารเรียนแทนอาคารเรียนเดิม สปช.105/29  อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 10 ห้องเรียน

6. โรงอาหารแบบ 300 ที่่นั่ง

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ติดต่อ ผอ.สุรพัฒน์ ประจันทร์ตระเสน 0994958723

เมลล์ ratzee123@gmail.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุรพัฒน์ (ratzee123-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-08-03 20:41:55


ความคิดเห็นที่ 3 (4321554)

 โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม หมู่ 3 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอนระดับชั้น อนุบาล 2 -ป.6 จำนวนนักเรียน 61 คน รร.เป็น รร.ขนาดเล็ก มีความต้องการอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากอาคารเดิมมีความทรุดโทรมอย่างมาก ปลวกกิน ฝ้าผนังเพดานผุพัง สนามเด็กเล่น สวนหย่อม สนามหญ้า  ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0931244780 หรือ line:icq2018 ผอ.อนุสรณ์ ครับ

จากกรุงเทพใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร มาทางถนนหมายเลข 347 เส้นเลี่ยงเมืองอยุธยาทางไปพระราชวังบางปะอิน ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.อนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ วันที่ตอบ 2019-08-01 14:02:16


ความคิดเห็นที่ 2 (4321044)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  110  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  60 คน

นักเรียนชาย  29 คน หญิง 31 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

1.      ซ่อมแซมอาคารเรียน

2.      ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

3. ทำสนามเด็กเล่น BBL และอื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อุดมลักษณ์ (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-30 10:43:27


ความคิดเห็นที่ 1 (4320806)

  เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสารวนาราม  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 

-  ตั้งอยู่  204  ม. 8 ต. สำพันตา  อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  160  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  9  ห้องเรียน

มีนักเรียน  106 คน นักเรียนชาย  ๕คน หญิง 54 คน  มีครู  6  ท่าน  

ชั้นอนุบาล                 จำนวน  2คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  1คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  1๔  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  1คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  1คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  1คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  1คน

รวมทั้งหมด  จำนวน  106  คน

เนื่องจาก ทางโรงเรียนวัดสารวนารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2482   จึงทำให้อาคารเก่ามาก  ชำรุด ทรุดโทรม สร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร  พร้อมทั้งโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์สำหรับนักเรียน  จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้ช่วยต่อเติม  ปรับปรุงห้องสมุดให้ โรงเรียนในชนบท

1.  ต่อเติมห้องสมุด   ขนาด  72  ต.ร.ม.  จำนวน  1  ห้อง  มูลค่า  150,000 – 180,000  บาท

2.  พัดลมฝาผนัง  จำนวน  ตัว (ติดห้องสมุด) /หรือเครื่องปรับอากาศ  จำนวน  3  เครื่อง

3.  อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ                            

นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง                  

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวนาราม

 0892466287

kru_jira@outlook.co.th

ID Line :  Jiraporn_nong 1

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง วันที่ตอบ 2019-07-28 22:39:401


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล