ReadyPlanet.com


เปิดรับ รร.ขนาดกลาง-เล็กพื้นที่ จ.ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ


ชมรมเสือยิ้ม จัดโครงการเสืออาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 5 เปิดรับโรงเรียนที่ต้องการให้ทางชมรมเข้าไปจัดค่ายอาสาระยะสั้น 2 วัน 1 คืน เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน ในด้านต่างๆ เช่น

- ปรับปรุงห้องเรียน/ กระดานดำ/ โต๊ะนักเรียน

- ปรับปรุงห้องสมุด จัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนรู้

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม

- จัดทำโครงการแยกขยะ/ ธนาคารขยะ

หากโรงเรียนของท่านอยู่ในพื้นที่ จ.ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี หรือ จังหวัดใกล้เคียง และประสงค์ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ชมรมเสือยิ้มพิจารณาต่อไป

1. ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง (อำเภอ จังหวัด)

2. จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน

3. ความช่วยเหลือที่โรงเรียนต้องการ

4. ชื่อ เบอร์โทร หรือ Line ID สำหรับติดต่อ 

ส่งข้อมูลทางอีเมล์ thesmiletiger@gmil.com ภายใน 15 สิงหาคม 2562

ชมรมเสือยิ้มจะติดต่อกลับภายใน 30 สิงหาคม 2562 และจะทำการไปสำรวจโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาในเดือนกันยายนต่อไปครับ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

ชมรมเสือยิ้ม

thesmiletiger@gmail.com

Facebook: ชมรมเสือยิ้มผู้ตั้งกระทู้ ชมรมเสือยิ้ม (thesmiletiger-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-07-30 09:36:46


1

ความคิดเห็นที่ 3 (4321843)

 

โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา 30280 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 300 กม. มีนักเรียน 44 คน แยกเป็นอนุบาลจำนวน 10 คน ประถมศึกษา 1-6 จำนวน 34 คน ต้องการความช่วยเหลือในการสนับสนุน

1.ปรับปรุงห้องเรียน มุมนักอ่านน้อยห้องปฐมวัย

2.ปรับภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.ปรับขยายต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์จากอาคารอเนกประสงค์เดิมเพื่อให้มีพื้นที่เพื่อการประกอบโครงการอาหารกลางวันและที่รับประทานอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนให้มีบริเวณกว้างขึ้น

4.ทาสีอาคารประกอบและรั้วโรงเรียน

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเชษฐ์พิชิต (Komkong9948-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-08-02 21:58:51


ความคิดเห็นที่ 2 (4321045)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  110  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  60 คน

นักเรียนชาย  29 คน หญิง 31 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

- ปรับปรุงห้องเรียน/ กระดานดำ/ โต๊ะนักเรียน

- ปรับปรุงห้องสมุด จัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนรู้

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม

- จัดทำโครงการแยกขยะ/ ธนาคารขยะ และอื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริรัตน์ (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-30 10:47:31


ความคิดเห็นที่ 1 (4321016)

 แก้ไข อีเมล์สำหรับติดต่อ

 

thesmiletiger@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ชมรมเสือยิ้ม วันที่ตอบ 2019-07-30 09:41:031


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล