ReadyPlanet.com


อยากทราบโรงเรียนที่ต้องการทาสีอาคาร ทาสีสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไม่ไกลจากปทุมธานีค่ะ


 อยากทราบโรงเรียนที่ขาดแคลน ต้องการความช่วยเหลือ ช่วยทาสีอาคาร ทาสีรั้ว ซ่อมแซมสถานที่เล็กน้อย ไม่ไกลจากปทุมธานี มีโรงพยายาบาลและสถานีตำรวจใกล้ๆค่ะผู้ตั้งกระทู้ Another (doaom54-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-07-30 13:42:18


1

ความคิดเห็นที่ 3 (4322403)

                   โรงเรียนบ้านโคกกร่าง ต.สร้อยทอง  อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีนักเรียนทั้งหมด 145 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระยะทางห่างจากจังหวัดปทุมธานี ประมาณ 140 กิโลเมตร(จากGoogle Maps) โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ทาสีอาคารสถานที่ เนื่องด้วยสีที่ทาตามอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ เป็นระยะเวลานาน ทำให้สีซีดจางตามระยะเวลาการใช้งาน 

               โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้

                                                                                           นางพัชนี   ดาเชิงเขา

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกร่าง

                                                                  เบอร์  095 670 5397           

ผู้แสดงความคิดเห็น นางพัชนี ดาเชิงเขา (phuchaneephuseelit-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-08-06 14:41:31


ความคิดเห็นที่ 2 (4321550)

 โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม หมู่ 3 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอนระดับชั้น อนุบาล 2 -ป.6 จำนวนนักเรียน 61 คน รร.เป็น รร.ขนาดเล็ก มีความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียน สนามเด็กเล่น สวนหย่อม สนามหญ้า  ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0931244780 หรือ line:icq2018 ผอ.อนุสรณ์ ครับ มีสถานีตำรวจบางไทร และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลช้างน้อย ครับ

จากกรุงเทพและปทุมธานีใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร มาทางถนนหมายเลข 347 เส้นเลี่ยงเมืองอยุธยาทางไปพระราชวังบางปะอิน ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.อนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ วันที่ตอบ 2019-08-01 14:01:08


ความคิดเห็นที่ 1 (4321543)

 โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีจำนวนนักเรียน 103 คน เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 - ม.3 ทางโรงเรียนต้องการความอนุเคราะห์การทาสีสนามเด็กเล่น โรงอาหาร ค่ะ ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0859997629 line: lerm2527line ผอ.เฉลิมศรี ค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2019-08-01 13:46:221


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล