ReadyPlanet.com


ต้องการข้อมูลโรงเรียนที่ขาดแคลน และต้องการการสนับสนุน


 

ด้วยทางเพจ "โรงเรียนขาดแคลน" ได้ทำการรวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีผู้ต้องการข้อมูลโรงเรียนเพื่อลงไปทำกิจกรรมจำนวนมาก ดังนั้น หากโรงเรียนท่านต้องการได้รับการสนับสนุนจากผู้สนใจทำกิจกรรม ขอท่านได้โปรดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อโรงเรียน

2. สถานที่ตั้ง

3. สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุน

4. ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานติดต่อ (หากมี Line ให้แจ้งด้วย)

5. รูปถ่ายปัจจุบันของโรงเรียน

มายัง inbox ของเพจ

 

 

 

 

https://www.facebook.com/School.In.Need/

 

 

 

ขอบคุณครับ

 ผู้ตั้งกระทู้ เอกพล :: วันที่ลงประกาศ 2019-08-13 17:18:49


1

ความคิดเห็นที่ 8 (4341602)

 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง  ม.3  ต.นาพูน  อ.วังชิ้น  จ.แพร่ 

เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล2- ม.3  มีนักเรียน 102 คน  มีครู 6 คน

สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

   -  คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   -  ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ

   -   วัสดุการศึกษา  สื่อการเรียนการสอน 

   -  งบประมาณสนับสนุนเพื่อจ้างครูอัตราจ้าง  (มีใบเสร็จรับเงินสำหรับลดหย่อนภาษี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   ผอ.นพร  ชาติสิงห์ทอง   โทร. 091-8581082

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.นพร ชาติสิงห์ทอง (nmuay-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-06 14:00:07


ความคิดเห็นที่ 7 (4339025)

  เรียนท่านผู้มีจิตเมตตา

-โรงเรียรมีความต้องการอุปกรณ์กีฬาครับ

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 41190 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

อนุบาล 2-3 จำนวน  42  คน

ประถมศึกษา 1-6 จำนวน 115คน  รวม 157 คน

ข้าราชการครูรวมผู้บริหาร  10 คน พนักงานราชการ 1 คน ธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน

เบอร์โทรผู้ประสานงาน  065-294-2671 ผอ.จตุรงค์  วรนาม

ผู้แสดงความคิดเห็น จตุรงค์ วรนาม (chaturongworranarm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-10-26 23:15:09


ความคิดเห็นที่ 6 (4339024)

  เรียนท่านผู้มีจิตเมตตา

-โรงเรียรมีความต้องการอุปกรณ์กีฬาครับ

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 41190 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

อนุบาล 2-3 จำนวน  42  คน

ประถมศึกษา 1-6 จำนวน 115คน  รวม 157 คน

ข้าราชการครูรวมผู้บริหาร  10 คน พนักงานราชการ 1 คน ธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน

เบอร์โทรผู้ประสานงาน  065-294-2671 ผอ.จตุรงค์  วรนาม

ผู้แสดงความคิดเห็น จตุรงค์ วรนาม (chaturongworranarm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-10-26 23:15:00


ความคิดเห็นที่ 5 (4334284)

 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 163 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน อีกทั้งถูกลิงรบกวนประมาณ 500 ตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

- คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานที่

- ทาสีอาคารเรียน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งชำรุดและไม่เพียงพอ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรม

- อิฐบล็อกและปูนในการก่อสร้างกำแพงสูง 3 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันลิง

- แอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ห้องสมุดและห้องอนุบาล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามแต่จะกรุณา 

ติดต่อ อ. ฤทธิชา บัวศิริ โทร 094-682-9192

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ (ritticha-dot-kan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-10-01 21:10:48


ความคิดเห็นที่ 4 (4325120)

 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด. ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น 44 คน ผู้บริหาร ข้าราชการครู จำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน รวมบุคลากรทั้งหมด  8 คน

สิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือ

-อุปกรณ์กีฬาทั้งวัสดุฝึกซ้อมที่จำเป็นต่อการกิจกรรมทางด้านการกีฬา

-ปรับห้องอนุบาลติดตั้งมุ้งลวดและพัดลมหรือแอร์ปรับอากาศมือสองและอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของชั้นปฐมวัย

-ปรับปรุงแหล่งเรียนในโรงเรียนด้านยุวเกษตรตามทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายเชษฐ์พิชิต คำกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 0821593965 ไลน์ไอดี chettako 1523

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเชษฐ์พิชิต (komkong9948-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-08-21 01:36:36


ความคิดเห็นที่ 3 (4324942)

 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์  หมู่ที่ 3  ต.ควนหนองหงส์  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช  80180

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3           
โทร0840540854​เนื้อที่  12  ไร่  
         โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๕ โดยในครั้งแรกตั้งขึ้นเป็นที่เรียนชั่วคราวของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหมอบุญ ซึ่งอาคารเรียนถูกพายุพัดพังทลาย ต่อมาทางราชการได้อนุมัติให้เปิดสอนเป็นเอกเทศ โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์” เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๘   โดยมี นายเอื้อม  หิรัญกาญจน์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เป็นคนแรก
         ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนทั้งหมด  ๙๒  คน  จัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมี นางพรพรรณ  คชเชนทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  ข้าราชการครู ๕ คน  ครูอัตราจ้าง  ๓  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ๑ คน
        อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
    -  โต๊ะ-​เก้าอี้นักเรียน
    -  โรงเรียนขาดงบประมาณ
    -  เครื่องเล่นสนามชำรุดนักเรียนไม่สามารถใช้ได้
        สิ่งที่อยากให้มีและเกิดขึ้นในโรงเรียน
    -​  โต๊ะ-​เก้าอี้ักเรียน​ 60​ ชุด
    -  สนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนามของนักเรียนชั้นอนุบาล
    -  งบประมาณสนับสนุนในการจัดจ้างครูปฐมวัย
   
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
พรพรรณ​ คชเชนทร์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ -  0840540854
 
@Pornparn Kodchane
https://www.facebook.com/pornparn.kodchane
ผู้แสดงความคิดเห็น พรพรรณ​ คชเชนทร์ (Pornparn-dot-1905-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-08-20 10:04:13


ความคิดเห็นที่ 2 (4323885)

    โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

 
 
 
 
เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 40 กม. จำนวนนักเรียน 48 คน จำนวนข้าราชการครู 3 คน ครูธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน (ปัญหาครูไม่ครบชั้น) มีอาคารเรียน 2 อาคาร เปิดสอนระดับชั้น อบ.1 – ชั้น ป.6 มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนน้อยมาก สภาพในชุมชนเข้มแข็ง แต่มีฐานะยากจน สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่ ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน ทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษา คือ กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียน และชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ในอนาคต ดังนั้นทางโรงเรียนมีความต้องการความช่วยเหลือหรือรับบริจาคสิ่งๆต่าง ที่ท่านสามารถบริจาคได้ ดังนี้
 
-ทุนการศึกษา
 
-เครื่องเล่นสนาม
 
-โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
 
-งบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุด โรงฝึกงาน และห้องน้ำสำหรับนักเรียน
 
-อุปกรณ์กีฬา ทุกชนิด อุปกรณ์ออกกำลังกาย
 
-ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
 
-โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
 
-เครื่องคอมพิวเตอร์
 
-ซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียน มีความทรุดโทรม
 
-ทาสี วาดภาพ และลาน BBL
 
จึงขอความกรุณาจากผู้มีอุปการคุณและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
 
          จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
     ผอ.สอนชัย พรมประเสริฐ 0979984491 , 0943616229 
Id line... goppii_giipop
 
phupan58@gmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น Krittaporn (phupan58-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-08-14 20:26:40


ความคิดเห็นที่ 1 (4323727)

 โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์  ม.4 ต.นาคำ  อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี  41190  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับ อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่  6  มีจำนวนนักเรียน  42 คน  มีครู 4  คน ต้องการรับการสนับสนุนชั้นวางหนังสือ และหนังสืออ่านภายในห้องสมุดจำนวนมาก  และเครืองคอมพิวเตอร์่ จำนวน 20 เครื่อง จึงขอความอนุเคราะห์ผุ้มีจิตศรัทธาในการบริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ ก็ขอเรียนเชิญครับ

นายณัฐวุฒิ  ไชยมหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์

088-5623389

ผู้แสดงความคิดเห็น นายณัฐวุฒิ ไชยมหา วันที่ตอบ 2019-08-14 10:37:121


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล