ReadyPlanet.com


ขอรายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน แถวสระบุรี และปากช่องค่ะ


 ขอชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อนำสิ่งของเกี่ยกับการเรียนไปแบ่งปันค่ะ ผู้ตั้งกระทู้ สุพรรษา :: วันที่ลงประกาศ 2019-08-27 18:11:47


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4344717)

 โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียวฯ  อ.หน้าพระลาน  จ.สระบุรี  มีนักเรียน  133 คน  ผู้ปกครองทำงานในเหมืองหิน และโรงโม่หิน  ,ขับรถบรรทุกหินนักเรียนบางคนเป็นคนต่างด้าว  ต้องการความช่วยเหลือดังนี้

  1.ปรับปรุงถนนแลท่อระบายน้ำ (ฝนตกน้ำ้ไหลจากภูเขามาท่วมถนนเข้า-ออกโรงเรียน)

   2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีเขียวเพื่อช่วยกันฝุ่นละออง

   3.เทพื้นใต้อาคารเพื่อใช้ทำกิจกรรมของโรงเรียน(โรงเรียนไม่มีห้องประชุม)

      ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

     ณิชาภัทร์   พลดร   (097-1574619)

ผู้แสดงความคิดเห็น ณิชาภัทร์ พลดร (nniiccha888-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-21 16:37:51


ความคิดเห็นที่ 6 (4334655)

 โรงเรียนวัดบ้านดง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๖๓ คน มีผู้บริหาร ๑ คน ครูประจำการ ๒ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ทางโรงเรียนมีความต้องการอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษานักเรียนและปรับปรุงอาคารสถานที่ ค่ะ

เบอร์ติดต่อ 085 - 7445883 นางสาวชนานันท์  โสภี (ครูเก๋)
ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวชนานันท์ โสภี (ครูเก๋) วันที่ตอบ 2019-10-03 10:38:06


ความคิดเห็นที่ 5 (4330418)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  110  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  60 คน

นักเรียนชาย  29 คน หญิง 31 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

- อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษา

- ทุนปรับปรุงอาคารเรียน

- เลี้ยงอาหารกลางวัน

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริรัตน์ (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-09-12 11:11:25


ความคิดเห็นที่ 4 (4330417)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  110  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  60 คน

นักเรียนชาย  29 คน หญิง 31 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

- อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษา

- ทุนปรับปรุงอาคารเรียน

- เลี้ยงอาหารกลางวัน

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริรัตน์ (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-09-12 11:11:10


ความคิดเห็นที่ 3 (4328574)

   โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๑๖ คน มีผู้บริหาร ๑ คน ครูประจำการ ๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑ ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน     เจ้าหน้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 

 

เบอร์ติดต่อ

โทร 036 200519,  064 7276716

 

ผู้อำนวยการ  095 5643589

ผู้แสดงความคิดเห็น พัทชนันธรณ์ วันที่ตอบ 2019-09-04 09:34:08


ความคิดเห็นที่ 2 (4327240)

                 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ม.๔ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑๘๒๒๐ เขตติดต่ออำเภอปากช่องและอำเภอมวกเหล็ก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน ๘๕ คน ครู ๕ คน มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุุนจากหน่วงานของท่าน
              เบอร์โทรและไลน์ติดต่อประสานงาน ๐๘๗-๗๖๖๓๘๖๕ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูมนัส พลอยพลายแก้ว วันที่ตอบ 2019-08-29 08:49:36


ความคิดเห็นที่ 1 (4326859)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) อ.เสาไห้ จ. เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 63 คน มีครู 5 คน โรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน

ขอแสดงความนับถือ                            

นายชยพล คชขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 089-8061425

 line : chayaphol123

Chayaphol_k@hotmail.com  

 http://www.wattakae.ac.th

http://www.facebook.com/wattakae

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ชยพล วันที่ตอบ 2019-08-27 18:57:291


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล