ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงสนามเด็กเล่น


 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) ตั้งอยู่ หมู่ 1 ตำบลห้วยโรง อำเภเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 132 คน ครู 14 คน ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องเล่น 2 ชิ้น ชำรุดมาก ไม่เพียงพอสำหรับเด็กๆ ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ผอ.ชัยญา คำภูเมือง เบอร์โทร 086-0864203ผู้ตั้งกระทู้ นายชัยญา คำภูเมือง :: วันที่ลงประกาศ 2019-08-30 19:37:01


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4327808)

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสารวนาราม  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 

-  ตั้งอยู่  204  ม. 8 ต. สำพันตา  อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  160  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  106 คน นักเรียนชาย  52 คน หญิง 54 คน  

ชั้นอนุบาล                 จำนวน  24  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  10  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  14  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  13  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  13  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  14  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  18  คน

รวมทั้งหมด  จำนวน  106  คน

เนื่องจาก ทางโรงเรียนวัดสารวนารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2482   จึงทำให้อาคารเก่ามาก  ชำรุด ทรุดโทรม สร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร  พร้อมทั้งโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์สำหรับนักเรียน  จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้ช่วย พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในชนบท  ดังนี้ (ตามที่ท่านพิจารณา)

1.       คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ   จำนวน  1  ชุด  สำหรับจัดทำข้อมูล  สื่อ  สารสนเทศของโรงเรียน

2.       โน๊ตบุ๊ค  จำนวน  1 เครื่องสำหรับเป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในการใช้สื่อมัลติมิเดีย

3.      อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร 

         

ขอแสดงความนับถือ                            

นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง                  

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวนาราม

 0892466287

kru_jira@outlook.co.th

ติดต่อนางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง

0892466287

ID line  : Jiraporn_nong1 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง วันที่ตอบ 2019-09-01 07:52:361


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล