ReadyPlanet.com


ขอความช่วยเหลือโรงเรียนยากลำบาก


 โรงเรียนยากลำบาก..ครับ

เรียน.. ผู้มีจิตศัทธา  

  ด้วยโรงเรียนวัดบางยิ่ว   ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ตั้งอยู่หมู่

ที่ 3   ตำบลการะเกด 

อำเภอเชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  80190

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด  45  กิโลเมตร  เปิดสอน 6 ห้องเรียน  ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่1 ถึง ปีที่ 6    มีนักเรียนในปี  2562  จำนวน  323 คน   มีผู้บริหาร  1  คน  ครูประจำการ  2  คนครูอัตราจ้าง 1 คน  นักการภารโรงไม่มี   โรงเรียนวัดบางยิ่วขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา  โรงเรียน ทำให้นักเรียนขาดโอกาสและพัฒนาศักยภาพตามที่เขาสมควรจะได้รับ.. เพราะ

                                     1.ขาดแคลนอุปกรณ์ ออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่นซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการออกกำลังกายของนักเรียน

 

2.ภูมิทัศน์ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน


3.ห้องสมุดเก่าทรุดโทรมไม่เหมาะจต่อการส่ง

เสริมการเรียนรู้


4..ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม.ที่ใช้การได้ไม่พอ


5.ขาดสื่อคอมพิวเตอร์.ไม่เพียงพอต่อจำนวนการใช้ของนักเรียน


6. ระบบ้ำดื่ม.ไม่มีถังรองรับน้ำดื่ม.โรงเรียนต้องซื้อน้ำขวดให้นักเรียน.ซื่งใช้เงบมากในแต่ละเดือน..

  

โรงเรียนได้พยายามช่วยเหลือตนเองและขอการสนับสนุนรัฐมาโดยตลอดแต่ขาดการเหลียวแลและบัดนี้ทาง โรงเรียนไม่มีงบประมาณจะพัฒนาต่อแล้ว..จึงขอความอนุเคราะห์มายังผู้มีจิตศัทธา โปรดช่วยเหลือโรงเรียนวัดบางยิ่ว .. ตามที่ท่านจะพิจารณาเห็นเหมาะสม.โรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมายังโอกาสนี้.ครับ

 ติดต่อช่วเหลือได้ที่... ผอ.ศุภชัย กาญจนาประดิษฐ โทร.0817676244ผู้ตั้งกระทู้ นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐ (supachai6244-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-09-01 02:28:58


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล