ReadyPlanet.com


ต้องการทำจิตอาสาทาสีเตรื่องเล่น หรือ โรงเรียนในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพ


 ต้องการทำจิตอาสาทาสีเครื่องเล่นหรือ โรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพครับผู้ตั้งกระทู้ พลศรุต อภินันท์ (tumpolsr-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-09-04 07:13:47


1

ความคิดเห็นที่ 4 (4329030)

 เรียน  ท่าน โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย  อำเภอสน่มชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องการจิตอาสามาทาสีและปรับปรุงสน่มเด็กเล้น ท่านโทรหาได้ทึ่0649597879 ไอดีไลน์  0626525256

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-09-05 21:00:08


ความคิดเห็นที่ 3 (4328766)

  เรียน ท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขทีี่ 111 บ้านห้วยเขว้า ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เปิดทำการสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจำนวน 55 คน มีข้าราชการครู 4 คน ปัจจุบันอาคารเรียนมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม
 
ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างรอบด้าน โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านที่มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ติดต่อ ผอ.ชินวัจน์ ละออง โทร 0942942565

 
ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ชินวัจน์ ละออง (kru-dot-p-dot-prince-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-09-04 23:23:00


ความคิดเห็นที่ 2 (4328598)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) อ.เสาไห้ จ. เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 63 คน มีครู 5 คน โรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน

ขอแสดงความนับถือ                            

นายชยพล คชขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 089-8061425

 line : chayaphol123

Chayaphol_k@hotmail.com  

 http://www.wattakae.ac.th

http://www.facebook.com/wattakae

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ชยพล วันที่ตอบ 2019-09-04 10:26:56


ความคิดเห็นที่ 1 (4328575)

    โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๑๖ คน มีผู้บริหาร ๑ คน ครูประจำการ ๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑ ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน     เจ้าหน้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 

 

เบอร์ติดต่อ

โทร 036 200519, 064 7276716

 

ผู้อำนวยการ  095 5643589

ผู้แสดงความคิดเห็น พัทชนันธรณ์ วันที่ตอบ 2019-09-04 09:34:591


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล