ReadyPlanet.com


ต้องการบริจาคของเล่นมือสอง และ เครื่องเขียน


ต้องการบริจาค เครื่องเขียน และ ของเล่นมือสอง สภาพดี โรงเรียนไหนสนใจ ลงชื่อไว้เลยนะคะผู้ตั้งกระทู้ yui (p_yui123-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-11-02 14:26:51


1

ความคิดเห็นที่ 12 (4355545)

 

)
แจ้งลบความคิดเห็น

  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านหนองไหล ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีีที่๓  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๖๓ คน : โทร 0878536841 นายทินกร ชาทอง (ผอ)

ผู้แสดงความคิดเห็น ทินกร (thinnakorn-dot-cha-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-18 13:00:39


ความคิดเห็นที่ 11 (4343298)

 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 163 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน อีกทั้งถูกลิงรบกวนประมาณ 500 ตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

-อุปกรณ์การเรียน

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

ติดต่อ อ. ฤทธิชา บัวศิริ โทร 094-682-9192

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ (ritticha-dot-kan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-14 21:05:53


ความคิดเห็นที่ 10 (4341609)

 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา   โทร 0924145638

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาญชัย ป้องกันประเสริฐ วันที่ตอบ 2019-11-06 14:16:53


ความคิดเห็นที่ 9 (4341415)

 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ เปิดสอนระดับ อนุบาล๒ถึงประถมศึกษาปีที่๖ ปัจจุบันนักเรียน ๕๔ คน ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนต่างๆ จึงขอรับการช่วยเหลือของเล่นและเครื่องเขียนครับ 

นัยณัฏฐ์ ศรีชัย ผอ.รร. ๐๖๓๗๙๕๒๙๕๖

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย (yoyo_naiyanuy2518-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-05 22:37:08


ความคิดเห็นที่ 8 (4341331)

 

 

โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ม.4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220 

เบอร์โทรและไอดีไลน์ 087-7663865 ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูมนัส พลอยพลายแก้ว วันที่ตอบ 2019-11-05 14:26:47


ความคิดเห็นที่ 7 (4341043)

 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดี 

         โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา  หมู่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 185 คน ครู 10 คน เด็กที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

 

ติดต่อ ผอ.ทวิทชัย  ราวะรินทร์ โทร 089-5764254 ID line 0895764254

ผู้แสดงความคิดเห็น มนตรี วันที่ตอบ 2019-11-04 14:52:16


ความคิดเห็นที่ 6 (4341023)

  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๑๖ คน มีผู้บริหาร ๑ คน ครูประจำการ ๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑ ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน     เจ้าหน้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน มีพื้นที่เขตบริการจำนวน ๕ หมู่บ้าน

 

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)

โทร 036 200519,  064 7276716

 

ผู้อำนวยการ  095 5643589

ผู้แสดงความคิดเห็น พัทชนันธรณ์ วันที่ตอบ 2019-11-04 13:40:02


ความคิดเห็นที่ 5 (4340987)

 โรงเรียนหนองหัวช้าง ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000


     ปัจจุบันเปิดทำาการสอนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้น ป.6  มีจำนวนนักเรียน 63 คน โรงเรียนตั้งอยู่ชายขอบอำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กม. เด็กส่วนใหญ่เป็นครอบครัวอย่าร้าง อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายที่แก่แล้ว

ติดต่อประสานงาน  นายสุนัน ผลรักษา โทร 0892743533 idline 0892743533

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัน ผลรักษา (ืnunsunun-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-11-04 11:34:44


ความคิดเห็นที่ 4 (4340980)

 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน  61  คน  ครู  4  คน ตั้งอยู่ที่ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140

ติดต่อ ผอ.อภินันท์ ภูผาดาว

โทร 0910540091

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอภินันท์ ภูผาดาว วันที่ตอบ 2019-11-04 10:47:42


ความคิดเห็นที่ 3 (4340956)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษบ์  ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครสรีอยุธยา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 90 คน  

 

 

 

 

 

0863859833   ระวิวรรณ

email     ravivan2514@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ระวิวรรณ (ravivan2514-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-04 09:56:37


ความคิดเห็นที่ 2 (4340853)

 โรงเรียนบ้านวังเต่า

หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์/แฟกซ์ 075804170

www.banwangtao.ac.th

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 91 คน

 

ขอแสดงความนับถือ

ผอ.ดร.ขจรศักดิ์

โทร. 0896511691

LINE id : Dr.Kajornsak

ผู้แสดงความคิดเห็น ขจรศักดิ์ วันที่ตอบ 2019-11-04 00:28:18


ความคิดเห็นที่ 1 (4340785)

 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

ติดต่อ ผอ.เดือน 0619289993

ผู้แสดงความคิดเห็น สุุนัฎถาพัชร เศษภักดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-11-02 19:47:231


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล