ReadyPlanet.com


ต้องการของบริจาคอะไรบ้าง


 โรงเรียนไหนต้องการสิ่งของบริจาคอะไรบ้าง

แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยค่ะ

ขอรายละเอียดของโรงเรียน และเบอร์โทรติดต่อด้วยนะคะ

#ป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพผู้ตั้งกระทู้ Khanungnit :: วันที่ลงประกาศ 2019-11-23 15:46:03


1

ความคิดเห็นที่ 23 (4357903)

 เรียนท่านผู้มีจิตเมตตา

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 41190 ตั้งอยู่่บนพื้นที่ทุรกันดาร ผู้ปกครองมีฐานะยากจนทำให้โรงเรียนไม่มีแรงสนับสนุนจากทั้งหมู่บ้านและวัด

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

อนุบาล 2-3 จำนวน  42  คน

ประถมศึกษา 1-6 จำนวน 116คน  รวม 158 คน

ข้าราชการครูรวมผู้บริหาร  9 คน พนักงานราชการ 1 คน ธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน ครูอัตราจ้าง3 รวม15คน

โรงเรียนมีความต้องการ

-ชุดนักเรียน เพื่อครอบครัวที่ยากจน

-หนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการอ่านนักเรียน

-อุปกรณ์์การเรียน

เบอร์โทรผู้ประสานงาน  065-294-2671 ผอ.จตุรงค์  วรนาม

ผู้แสดงความคิดเห็น นายจตุรงค์ วรนาม (chaturongworranarm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-30 22:35:07


ความคิดเห็นที่ 22 (4355421)

 โรงเรียนวัดสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

.....ปัจจุบันโรงเรียนวัดสารภี มีผู้อำนวยการ 1 คน ข้าราชการครูจำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน จำนวน 43 คน มีอาคารเรียน 1หลัง ที่ใช้งานได้ มีหอประชุม 1 หลัง ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีนกเข้าไปถ่ายมูลจำนวนมาก เพราะไม่มีฝ้าเพดาน
มีส้วมจำนวน 10 ห้อง แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมแต่พอใช้งานได้
โรงเรียนวัดสารภีเป็นชุมชนขนาดเล็ก คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงาน หรือบริษัทซึ่งต้องไปอยู่ที่อื่น โดยทิ้งบุตรหลานไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ทางโรงเรียนวัดสารภี จึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับบริจาคสนับสนุนต่างๆเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจพัฒนากับสถานศึกษาแห่งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในทุกๆด้านได้ศึกษาต่อในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน และคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

.....#ทางโรงเรียนขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือสิ่งต่างๆดังนี้
1. ทุนสนับสนุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กอนุบาล
2. การปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วม การจัดทำรั้วรอบโรงเรียน
3 .ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
4.ข้าวสาร – อาหารแห้ง – เครื่องปรุงอาหาร – อุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับอาหารกลางวันเพื่อนักเรียน
5. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับเด็กอนุบาล

6.การปรับปรุงอาคารหอประชุม เนื่องจากมีนกเข้าไปทำรังและถ่ายมูลจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้

7.การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร์
8. อื่นๆ ตามแต่ท่านจะอนุเคราะห์

ข้อมูลการติดต่อ....
โทร. 065 009 4952 ผอ.ปริศนา ป้องปิ่น
เบอร์โรงเรียน 036 261 767

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส.ปริศนา ป้องปิ่น (mooym-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-17 10:49:06


ความคิดเห็นที่ 21 (4355299)

  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านหนองไหล ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีีที่๓  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๖๓ คน : โทร 0878536841 นายทินกร ชาทอง (ผอ.โรงเรียน)

มีความต้องการขอรับบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสอนนักเรียน 
ผู้แสดงความคิดเห็น นายทินกร ชาทอง (thinnakorn-dot-cha-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-17 00:13:15


ความคิดเห็นที่ 20 (4354715)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 80 คน  มีควาต้องการขอรับการสนับสนุน

1.เครื่องปริ้นเตอร์ 

2.กระดาษเอ 4

3.โต๊ะประชุมครู

4.หมึกเติมเครื่องปริ้น

5.ตู้เหล็กสำหรับใส่เอกสาร

6.โน๊ตบุค

ติดต่อ 086-385-9833

ระวิวรรณ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ระวิวรรณ (ravivan2514-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-14 13:42:16


ความคิดเห็นที่ 19 (4351361)

 โรงเรียนบ้านวังไชย หมู่ 1 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110

 ผอ.ฟาตีเมาะ  อุมา โทร 0892986615

ขอรับบริจาค 

1.ของขวัญวันเด็ก

2.ชุดนักเรียน

3.อุปกรณ์การเรียน

4.สีทาอาคารเรียน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฟาตีเมาะ (far_for_fun-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-12-24 11:26:53


ความคิดเห็นที่ 18 (4349766)

โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์  ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดสอนนักเรียนระดับ อนุบาล - ป.6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 230 คน ต้องการขอรับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ดังนี้

1.  โต๊ะเก้าอี้สำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 30 ชุด

2.   ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กอนุบาล

3.    อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล  ไม้ปิงปอง วอลเล่ย์บอล โต๊ะปิงปอง เป็นต้น

4.   สีสำหรับทาผนังห้องเรียน

5.  หนังสือนิทาน และหนังสือเสริมความรู้นักเรียน

6. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผู้ประสานงาน  นางสาวใยจิตร์  สาระนิตย์ โทร.061-3297826

ผู้แสดงความคิดเห็น ใยจิตร์ วันที่ตอบ 2019-12-18 17:22:05


ความคิดเห็นที่ 17 (4346962)

 โรงเรียนศรีเมืองแอม หมู่ที่1 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น40280 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันใช้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมควบรวมโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนศรีเมืองแอมและโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง มีนักเรียนทั้งสิ้น 54 คน ขอรับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี อาทิเช่น

1.อุปกรณ์การเรียน

2.ชุดวิถีพุทธ

3.เสื้อกีฬา

4.อุปกรณ์กีฬา

เบอร์ประสานงาน0854599887 นายโกสินทร์ บุญมาก

5.

ผู้แสดงความคิดเห็น นายโกสินทร์ บุญมาก วันที่ตอบ 2019-12-03 05:11:42


ความคิดเห็นที่ 16 (4346503)

 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 86 คน ครู 4 คน เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอเป็นสื่อกลาง ขอความช่วยเหลือเด็กนักเรียนและโรงเรียนดังนี้

-รับบริขาคอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกาดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด

-เสื้อผ้าเก่า-ใหม่ ทุกขนาด

-ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา

-ถุงเท้า รองเท้า เก่า-ใหม่

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อ ผอ.นิกร สันประเภท 093-3239616 Line=ronghpd

ผู้แสดงความคิดเห็น นิกร สันประเภท (ronghpd_9999-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-29 11:40:20


ความคิดเห็นที่ 15 (4345784)

 

โรงเรียนบ้านาใหม่ ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน  61 คน ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอน จึงต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ฝึกและได้เรียนรู้ จึงขอผู้ใหญ่ใจดี บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนค่ะ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์เสียงเย็น 0807838764

ผู้แสดงความคิดเห็น พิชามญชุ์ วันที่ตอบ 2019-11-26 14:52:23


ความคิดเห็นที่ 14 (4345751)

 

ขอเชิญร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดจิกพนม  ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

 เรียน ผู้ใหญ่ใจดี

     โรงเรียนวัดจิกพนม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 –ม.3  มีนักเรียนจำนวน 186 คน มีครู 15 คน  ขอเชิญชวนท่านผู้ใหญ่ใจดี และท่านที่ต้องการมาร่วมทำกิจกรรม CSR มาร่วมพัฒนาโรงเรียนเล็กให้เข้มแข็งไปด้วยกันกับพวกเรานะคับ  ปัจจุบัน เรามีความต้องการที่จะพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน ดังต่อไปนี้

1.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น -  ทาสีเครื่องเล่น จัดหาเครื่องเล่นใหม่ ซ่อมเครื่องเล่นเก่าให้ใช้ได้ ปลอดภัย แข็งแรง  ปรับปรุงพื้นโดยการปูหญ้าเทียม รองด้วยแผ่นยางสี

2.ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์ ใหม่-เก่า  - ที่ผ่านมาเราขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์มือ 1 - 2 -3 จากบริษัทและมหาวิทยาลัย และชุมชน แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ และซ่อมไม่คุ้มแล้ว เราต้องการคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง หากใครพอจะมีบริษัทที่กำลังจะจำหน่ายของเก่าแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้ กรุณาแจ้งเราด้วยคับ

3.ปรับปรุงอาคารเรียนไม้ให้แข็งแรงและสวยงาม   - อาคารไม้นี้ใช้มาเกือบ 30 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรงเป็นส่วนใหญ่ ยังมีบ้างที่ต้องการซ่อมแซม เช่น บันได  หลังคา และทาสี 

4.ข้าวสารอาหารแห้งและทุนการศึกษา หรือทุนพัฒนาโรงเรียน

          โรงเรียนวัดจิกพนม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะให้ความกรุณาพิจารณามาร่วมพัฒนาโรงเรียนของเราให้เข้มแข็งและมีความพร้อมในการจัดการศึกษาไปด้วยกัน

         ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 

        ผอ.ณัฐกรณ์  ทองใหม่

        เบอร์ติดต่อ  083-3945060

        Email :  nuttakhon27@hotmail.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐกรณ์ ทองใหม่ (nuttakhon27-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-26 13:29:28


ความคิดเห็นที่ 13 (4345709)

โรงเรียนบ้านติ้ว  โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 83 คน ครู 5 คน

ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160   ติดต่อ ครูสหกิจ ดงอนนท์  063-0219795

สิ่งที่ต้อการ  1.ชุดสื่อการสอน อนุบาล

2.ชุดสื่อการสอน คณิตศาสตร์ ประถม

3.ชุดชื่อการสอน วิทยาศาสตร์ ประถม

4.ชุุดเครื่องครัว ประจำโรงอาหาร

5.เสื้อกันหนาว

6.ชุดการเกษตร

7.โน๊ตบุค 3 เครื่อง

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูสหกิจ ดงอนนท์ (sahakittt-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-26 10:41:06


ความคิดเห็นที่ 12 (4345569)

  เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่เคารพ

         โรงเรียนบ้านหนองไทร เลขที่ 707 หมู่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ มีนักเรียน 60 คน ครู 5 คน เด็กๆส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง สิ่งที่ขาดแคลน

-ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องปรุงต่างๆ 

- ชุดหลอดไฟ LED พัดลมติดฝาผนัง

- หนังสือนิทานสอนใจ

- รองเท้านักเรียน

- อุปกรณ์ทำความสะอาด ต่างๆ

-อุปกรณ์การเรียน เช่น สีไม้ ดินสอ ปากกา ฯลฯ

                  ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความเมตตาจากท่าน และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ

 โทร : 061-5149946 (ครูปิ๊ก) ID Line : picdkclub

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูปิ๊ก วันที่ตอบ 2019-11-25 22:21:17


ความคิดเห็นที่ 11 (4345553)

 โรงเรียนวัดอินทอารีฯ ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 - ม.3 มีนักเรียนจำนวน 102 คน มีความขาดแคลน สิ่งต่างๆ ดังนี้

1.ถาดหลุม จำนวน 50 ใบ

2.ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช เครื่องปรุง

3. ของขวัญวันเด็ก 

4.ชุดนักเรียน เข็มขัด นร.ชาย เสื้อนักเรียน กางเกง นักเรียน ชั้น ป.1 

5.ชุดกีฬานร.

6.อุปกรณ์กีฬา แบตมินตัน

7.ชุดคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน เพื่อสอนแบบ dlit 

ทั้งหมดนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาค่ะ

ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0859997629 ผอ.เฉลิมศรี ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2019-11-25 19:15:55


ความคิดเห็นที่ 10 (4345546)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 63 คน มีครู 5 คน ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน  

ขอแสดงความนับถือ                            

นายชยพล คชขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 089-8061425

Chayaphol_k@hotmail.com

http://www.wtkaeschool.ac.th

http://www.facebook.com/wattakae

line : chayaphol123

GPS : 14.559883, 100.803037

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ชยพล วันที่ตอบ 2019-11-25 17:46:24


ความคิดเห็นที่ 9 (4345457)

  เรียน ท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่เคารพ

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71220 เป็น โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน ตั้งแต่อนุบาลสามขวบ- ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 103คน  ครูจำนวน 6 คน   โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยมาก ดังนั้นจึง ขอความเมตตาจากท่าน ในการรับบริจาค และสนับสนุนตามที่ท่านเห็นสมควร ซึ่งโรงเรียนมีสถานที่พร้อมให้ทางคณะจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์กับนักเรียนค่ะ

-ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียน

-เครื่องปรุง เช่น น้ำมันพืช น้ำปลา ซอส น้ำยาล้างจาน

-อาหาร วัตถุดิบ ต่างๆ ที่ท่านต้องการจะบริจาค

-สิ่งของต่างๆ ที่ท่านต้องการจะบริจาค

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความเมตตาจากท่าน และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ติดต่อ นางรุ่งนภา  สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 0848930174 ID line=0848930174

ผู้แสดงความคิดเห็น นางรุ่งนภา สุภาภา วันที่ตอบ 2019-11-25 10:52:57


ความคิดเห็นที่ 8 (4345405)

โรงเรียนบ้านป่าแดด  ตำบลพงษ์  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียน 61  คน  ครู 6  คน  สอน 8  ชั้นเรียน   มีความขาดแคลนหลายๆ  ด้าน  อาทิงบประมาณมาจ้างครู  งบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ทุนการศึกษานักเรียน  ผู้ปกครองมีฐานะยาก

ติดต่อ  ผอ.สายรุ้ง เสมอ เบอร์โทร  0847409754 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้่านป่าแดด วันที่ตอบ 2019-11-25 09:49:17


ความคิดเห็นที่ 7 (4345396)

 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน  หมู่ที่ 1  ตำบลร่มไทร  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  96190

มีนักเรียน จำนวน 162 คน มีความขาดแคลนหลายๆด้าน เช่น สีทาอาคารเรียนและอาคารประกอบ  เครื่องดนตรี  เครื่อขยายเสียง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนและอื่นๆ ฝากผู้ใหญ่ใจดีช่วยอนุเคราะห์ให้เด็กด้วยครับ

ติอต่อสอบถาม  นายบือราฮาน   สาอะ  ผอ.รร. โทร 093-5890083

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2019-11-25 09:29:53


ความคิดเห็นที่ 6 (4345391)

โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียน 117   คน ต้องการรับความช่วยเหลื่อ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบ ยั่งยืน   ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องมือทางเกษตร ปรับปรุงแปลงเกษตร  ปรับปรุงเรื่อนเพาะเห็ด  ก้อนเชื้อเห็ด  เลี้ยงไก่   เลี้ยงเป็ด  ติดต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ 0649597879  /// 0626525256

                              ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต   นันทพานิช  0626525256

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-25 09:18:14


ความคิดเห็นที่ 5 (4345038)

 โรงเรียนบ้านสระแจง ตำบลโนนเมือง  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีนักเรียนอนุบาล 12คน  ป.1-6 จำนวน 60คน  ขอรับการสนับสนุนกระดาษเอ4  ดินน้ำมัน สีน้ำมันทาสนามเด็กเล่น 

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

ผอ.ปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง 0819660321

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง (piyapornpuengkoksung-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-24 14:22:27


ความคิดเห็นที่ 4 (4345034)

 ขอบคุณทุกข้อความ ทั้งนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังเพจต่างๆในเฟชบุ๊ค เพื่อให้ทุกคนในโซเชียลส่งต่อสิ่งดีๆ ร่วมช่วยเหลือในทุกๆโรงเรียนต่อไปค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Khanungnit วันที่ตอบ 2019-11-24 09:42:55


ความคิดเห็นที่ 3 (4345031)

 โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา ตั้งอยู่ที่ 132 หมู่ 19 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 มีนักเรียน 114 คน เป็นโรงเรียนการกุศล ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ ข้าวสารอาหารแห้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากท่าน

ติดต่อได้ที่ จิรศักดิ์ อาธิเวช 0638974699

ผู้แสดงความคิดเห็น จิรศักดิ์ อาธิเวช (Jirasak25051962-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-24 06:33:07


ความคิดเห็นที่ 2 (4345024)

 โรงเรียนวัดดอนสัก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปัจจุบันมีนักเรียน 51 คน ข้าราชการครู 2 คน ครูอัตราจ้างที่ได้รับการบริจาคด้วยเงินผ้าป่าโรงเรียนเรียนจำนวน 3 คน โรงเรียนขาดแคลน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์มือสองที่พอใช้งานได้ให้กับนักเรียนสำหรับการเรียนการสอน
2. สนามเด็กเล่น
3. อุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0817078766  ผอ.โสภณ สีหะอำไพ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.โสภณ สีหะอำไพ (sophon-at-utd1-dot-go-dot-th)วันที่ตอบ 2019-11-23 21:14:47


ความคิดเห็นที่ 1 (4345018)

 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป.ปราจีนบุรีเขต๒มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอ.๒-ม.๓มี๒๒๐คน ครู ๑๕ คน อยากได้รับการช่วยเหลือเป็นข้าวสาร และเครืองประกอบอาหารไว้เลี้ยงอหารกลางวันนักเรียนมัธยม๗๐คนโทร0934454307ผอ.ประสิทธิ์

ผู้แสดงความคิดเห็น นายประสิทธิ์. จำปาเพชร วันที่ตอบ 2019-11-23 16:54:091


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล