ReadyPlanet.com


มีชุดนักเรียนบริจาค


 โรงเรียนไหนต้องการ แสดงความคิดเห็นมาได้เลยค่ะผู้ตั้งกระทู้ Khanungnit :: วันที่ลงประกาศ 2019-11-25 12:00:36


1

ความคิดเห็นที่ 24 (4357902)

 เรียนท่านผู้มีจิตเมตตา

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 41190 ตั้งอยู่่บนพื้นที่ทุรกันดาร ผู้ปกครองมีฐานะยากจนทำให้โรงเรียนไม่มีแรงสนับสนุนจากทั้งหมู่บ้านและวัด

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

อนุบาล 2-3 จำนวน  42  คน

ประถมศึกษา 1-6 จำนวน 116คน  รวม 158 คน

ข้าราชการครูรวมผู้บริหาร  9 คน พนักงานราชการ 1 คน ธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน ครูอัตราจ้าง3 รวม15คน

โรงเรียนมีความต้องการ

-ชุดนักเรียน เพื่อครอบครัวที่ยากจน

-หนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการอ่านนักเรียน

-อุปกรณ์์การเรียน

เบอร์โทรผู้ประสานงาน  065-294-2671 ผอ.จตุรงค์  วรนาม

ผู้แสดงความคิดเห็น นายจตุรงค์ วรนาม (chaturongworranarm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-30 22:34:17


ความคิดเห็นที่ 23 (4355420)

 โรงเรียนวัดสารภี  ตำบลบางโขมด  อำเภอบ้านหมอ  จ. สระบุรี  มีนักเรียน 43  คน  ติดต่อ ผอ.ปริศนา  ป้องปิ่น  โทร 0650094952  ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส.ปริศนา ป้องปิ่น (mooym-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-17 10:45:23


ความคิดเห็นที่ 22 (4351360)

 โรงเรียนบ้านวังไชย หมู่ 1 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110

 ผอ.ฟาตีเมาะ  อุมา โทร 0892986615

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฟาตีเมาะ (far_for_fun-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-12-24 11:24:25


ความคิดเห็นที่ 21 (4349765)

 เรียนผู้ใหญ่ใจดี

โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์  ตั้งอยู่ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  สอนในระดับ อนุบาล - ป.6 มีนักเรียน 230 ต้องการชุดนักเรียนสำหรับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ผู้ประสานงาน นางสาวใยจิตร์  สาระนิตย์  โทร. 061-3297826

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ใยจิตร์ วันที่ตอบ 2019-12-18 17:12:33


ความคิดเห็นที่ 20 (4348876)

 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดี 

         โรงเรียนบ้านหนองจิก  หมู่ที่ 7 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน

จังหวัดมหาสารคาม 44180 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ มีนักเรียน 59 คน ครู 5 คน ทางโรงเรียนขอรับการบริจาคชุดนักเรียนและความเมตตาจากท่าน มอบให้กับนักเรียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

 

ติดต่อ ผอ.วรกร  ปาโสรักษ์  โทร 095-6120968

ผู้แสดงความคิดเห็น วรกร ปาโสรักษ์ วันที่ตอบ 2019-12-13 10:58:25


ความคิดเห็นที่ 19 (4347498)

 เรียน ผู้ใหญ่ใจดี

  โรงเรียนศรีเมืองแอมและโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้งจัดเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กจัดการศึกษาแบบควบรวมสถานศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้น58 คนขอรับการบริจาคเสื้อผ้านักเรียน

เบอร์ติดต่อประสานงาน นายโกสินทร์ บุญมาก 0854599887

ที่อยู่  โรงเรียนศรีเมืองแอม หมู่ที่ 1 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280

ผู้แสดงความคิดเห็น นายโกสินทร์ บุญมาก (gosin2520-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-12-04 20:00:48


ความคิดเห็นที่ 18 (4347371)

 โรงเนียนบ้านหนองตูมท่ายาง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 มีนักเรียน 55 คน ครู 3 คน เปิดสอน อ.2 -ป.6 ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะ ผอ.ภาวนา กาละพันธ์ โทร. 0653179838

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ภาวนา (Pawana1111-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-12-04 11:16:35


ความคิดเห็นที่ 17 (4346638)

 บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.อุตรดิตถ์ 209 ม.6 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 066-0047398/055479791

ผู้แสดงความคิดเห็น พงศร วันที่ตอบ 2019-11-30 21:51:43


ความคิดเห็นที่ 16 (4346523)

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ จังหวัดชุมพร

ขอรับบริจาคชุดนักเรียนสำหรับเด็กเล็กอายุ 2-5ปี จำนวน  100ชุด

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรงชัย จันทร์เกตุ (Ping-dot-saisai072-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-29 13:00:59


ความคิดเห็นที่ 15 (4346501)

 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  มีนักเรียนชั้นอนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 86 คน  ครู 4 คน มีความต้องการ จะขอรับบริจาค ชุดนักเรียนจากท่านครับ

ติดต่อประสานงาน ผอ.นิกร สันประเภท 093-3239616 Line=ronghpd

ผู้แสดงความคิดเห็น นิกร สันประเภท (ronghpd_9999-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-29 11:32:08


ความคิดเห็นที่ 14 (4345966)

 โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์  ม.4  ต.นาคำ  อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี  ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กกที่มีนักเรียนจำนวน  42  ่คน  มีครู  3 คน เป็นโรงเรียนทีมีความวขาดแคลนในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาจึงมีความประสงค์ต้องการรับชุดนักเรียน  จำนวน  42  ชุด ขอขอบพระคุณครับ 

สามารถติดต่อ  ผอ.ณัฐวุฒิ  ไชยมหา  0885623389  

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ณัฐวุฒฺิ ไชยมหา วันที่ตอบ 2019-11-27 11:26:09


ความคิดเห็นที่ 13 (4345941)

 โรงเรียนบ้านนาใหม่ ต.วังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีความประสงค์ขอรับบริจาคค่ะ

ผอ.พิชามญชุ์ 080-7838764

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านนาใหม่ วันที่ตอบ 2019-11-27 10:15:27


ความคิดเห็นที่ 12 (4345850)

 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 

โรงเรียนวัดเนินทราย

โรงเรียนวัดจำรุง

ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ปวีณา พุ่มพวง (Paweena6155-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-27 04:23:49


ความคิดเห็นที่ 11 (4345825)

 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๒๐ คน มีผู้บริหาร ๑ คน ครูประจำการ ๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑ ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน     เจ้าหน้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน มีพื้นที่เขตบริการจำนวน ๕ หมู่บ้าน

 

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)

โทร 036 200519,  064 7276716

 

ผู้อำนวยการ  095 5643589

ผู้แสดงความคิดเห็น พัทชนันธรณ์ วันที่ตอบ 2019-11-26 18:56:37


ความคิดเห็นที่ 10 (4345707)

โรงเรียนบ้านติ้ว  โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 83 คน ครู 5 คน

ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160   ติดต่อ ครูสหกิจ ดงอนนท์  063-0219795

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูสหกิจ ดงอนนท์ (sahakittt-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-26 10:35:56


ความคิดเห็นที่ 9 (4345633)

 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   83/3   หมู่ 5 ตำบลท่ากระดาน  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24160 

  มีนักเรียน 129 คน   ต้องการชุดนักเรียน ทางท่านบริจาคขอให้ติดต่อ ขนาดไซด์เด็กๆๆได้ที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน 0626525256

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-26 09:08:02


ความคิดเห็นที่ 8 (4345563)

 โรงเรียนวัดดอนยอ  หมู่ที่  3  ตำบลดอนยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  มีความประสงค์ขอชุดนักเรียน  เพื่อนำไปให้นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ผอ.รตนพร  พนมพร  โทรศัพท์  083-0334180

ผู้แสดงความคิดเห็น รตนพร พนมพร (suwansirija-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-25 20:42:48


ความคิดเห็นที่ 7 (4345554)

 โรงเรียนวัดโคกเจริญ หมู 15 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 มีนักเรียน 102 คน อยากได้ชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนประถม ประมาณ 30 ชุด

ประสานงาน ผอ.ทรงพล 0879633245

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรงพล ศิริรมยานนท์ วันที่ตอบ 2019-11-25 19:16:58


ความคิดเห็นที่ 6 (4345551)

โรงเรียนวัดอินทอารีฯ ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 เบอร์ติดต่อ 0859997629 ผอ.เฉลิมศรี ค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร วันที่ตอบ 2019-11-25 19:09:03


ความคิดเห็นที่ 5 (4345545)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 63 คน มีครู 5 คน ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน  

ขอแสดงความนับถือ                            

นายชยพล คชขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 089-8061425

Chayaphol_k@hotmail.com

http://www.wtkaeschool.ac.th

http://www.facebook.com/wattakae

line : chayaphol123

GPS : 14.559883, 100.803037

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ชยพล วันที่ตอบ 2019-11-25 17:46:04


ความคิดเห็นที่ 4 (4345496)

 เรียน  ท่านผู้ใหญ่ใจดี

           โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น  40160  มีจำนวนนักเรียน  33  คน  ครู  2  คน    เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนทุกอย่าง  นักเรียนและผู้ปกครองมีความยากจน  มีความประสงค์รับบริจาคชุดนักเรียน  และสิ่งอื่นใดตามที่ท่านจะอนุเคราะห์  กราบขอบพระคุณอย่างสูง

                                        นายสวัสดิ์  ดอกพอง
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต

 

โทร 0987764727 , 0895867861
Id line : sawas007
 

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต วันที่ตอบ 2019-11-25 13:54:41


ความคิดเห็นที่ 3 (4345494)

 ขอคุณค่ะ กำลังส่งเบอร์โทรของทางโรงเรียนให้ผู้บริจาคติดต่อไปนะคะ 🙏

ผู้แสดงความคิดเห็น Khanungnit วันที่ตอบ 2019-11-25 13:31:45


ความคิดเห็นที่ 2 (4345488)

 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล หมู่ 4 ต.ขอนยูง อ.กุดจับจ.อุดรธานี 41250  มีนักเรียนทั้งหมด 48 คน

มีนักเรียนอนุบาล จำนวน 13 คน

ป.1-6 จำนวน  35 คน ค่ะ

ติดต่อ นางสาวกฤตพร วรรักษ์ (ครูกอล์ฟ)โทร.0943616229 

Id line: goppii_giipop ขอบพระคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กฤตพร (phupan58-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-25 13:08:24


ความคิดเห็นที่ 1 (4345475)

โรงเรียนบ้านป่าแดด  ตำบลพงษ์  อำเภอสันติสุข  จ. น่าน  มีนักเรียน 65  คน  ติดต่อ ผอ. สายรุ้ง  061-3347767  ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้่านป่าแดด วันที่ตอบ 2019-11-25 12:11:021


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล