ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬาเพื่อเด็กนักเรียน


 

 ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน

 

เรียน  ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย

           ด้วยโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ  ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั่้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  มีนักเรียนทั้งหมด159 คน  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพของเด็ก  โดยเฉพาะนักเรียนที่ที่มีความสามารถได้ต่อยอดการฝึกกีฬา  มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  จึงขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬา  ดังนี้

             -ฟุตบอล  เบอร์  4  จำนวน  10 ลูก           วอลเลย์บอล(ชนิดแข่งขัน)   จำนวน   2  ลูก    เปตอง 1  ชุด

              ข้าพเจ้านายพงศ์พิทักษ์  จิตตะบุตร ครูโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ  ขอขอบพระคุณท่านผู้ใจดีเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าคงได้รับความกรุณาจากท่านผู้มีเมตตาด้วยดี

              โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ  หมู่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี. 41260

              โทร. 0872275043ผู้ตั้งกระทู้ Enjoy :: วันที่ลงประกาศ 2019-11-27 11:40:33


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล