ReadyPlanet.com


ต้องการของบริจาคอะไรบ้าง


 มีโรงเรียนไหนยังขาดแคลน ต้องการของช่วยเหลือบ้าง

ขอรายละเอียดโรงเรียน

ชื่อเบอร์โทรผู้ติดต่อ

สิ่งของที่ต้องการผู้ตั้งกระทู้ Khanungnit :: วันที่ลงประกาศ 2020-01-05 09:43:40


1

ความคิดเห็นที่ 15 (4355936)

  เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 163 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน อีกทั้งถูกลิงรบกวนประมาณ 500 ตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

-อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

- คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานที่

- ห้องพยาบาลหรืออาคารห้องสมุด มีไม่เพียงพอ ของเดิมมีสภาพชำรุด

- ทาสีอาคารเรียน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งชำรุดและไม่เพียงพอ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรม

- อิฐบล็อกและปูนในการก่อสร้างกำแพงสูง 3 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันลิง

- แอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ห้องสมุดและห้องอนุบาล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

ติดต่อ อ. ฤทธิชา บัวศิริ โทร 094-682-9192

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ (ritticha-dot-kan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-21 12:43:43


ความคิดเห็นที่ 14 (4355526)

  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ตั้งอยู่ ม.ุ6 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนเล็กๆชายขอบ ปัจจุบันมีนักเรียน 56  คน ครูและบุคลากร 8 คน เปิดสอนระดับอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องการรับการอนุเคราะห์อุปกรณ์ แบบเรียน เครื่องเขียน ชุดนักเรียน และอื่นๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน 

นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย ผอ.รร. 0637952956

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย วันที่ตอบ 2020-01-17 21:56:27


ความคิดเห็นที่ 13 (4355407)

 โรงเรียนวัดสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

.....ปัจจุบันโรงเรียนวัดสารภี มีผู้อำนวยการ 1 คน ข้าราชการครูจำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน จำนวน 43 คน มีอาคารเรียน 1หลัง ที่ใช้งานได้ มีหอประชุม 1 หลัง ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีนกเข้าไปถ่ายมูลจำนวนมาก เพราะไม่มีฝ้าเพดาน
มีส้วมจำนวน10 ห้อง แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมแต่พอใช้งานได้
โรงเรียนวัดสารภีเป็นชุมชนขนาดเล็ก คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงาน หรือบริษัทซึ่งต้องไปอยู่ที่อื่น โดยทิ้งบุตรหลานไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ทางโรงเรียนวัดสารภี จึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับบริจาคสนับสนุนต่างๆเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจพัฒนากับสถานศึกษาแห่งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในทุกๆด้านได้ศึกษาต่อในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน และคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

.....#ทางโรงเรียนขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือสิ่งต่างๆดังนี้
1. ทุนสนับสนุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กอนุบาล
2. การปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วม การจัดทำรั้วรอบโรงเรียน
3 .ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
4.ข้าวสาร – อาหารแห้ง – เครื่องปรุงอาหาร – อุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับอาหารกลางวันเพื่อนักเรียน
5. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับเด็กอนุบาล

6.การปรับปรุงอาคารหอประชุม เนื่องจากมีนกเข้าไปทำรังและถ่ายมูลจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้

7.การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร์
8. อื่นๆ ตามแต่ท่านจะอนุเคราะห์

ข้อมูลการติดต่อ....
โทร. 065 009 4952 ผอ.ปริศนา ป้องปิ่น
เบอร์โรงเรียน 036 261 767

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส.ปริศนา ป้องปิ่น (mooym-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-17 10:16:58


ความคิดเห็นที่ 12 (4354412)

           โรงเรียนบ้านสระแจง ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  มีนักเรียนทั้งหมด 72 คน  ขอรับการสนับสนุนเครื่องปรินท์เตอร์ และกระดาษ A4 สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  และสีน้ำมัน สำหรับทาเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นสำหรับน้องๆอนุบาล 

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีสำหรับความเมตตาแก่เด็กๆในชนบท

ผอ.ปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง 0819660321

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง (piyapornpuengkoksung-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-13 10:19:09


ความคิดเห็นที่ 11 (4353921)

 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง

โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้น อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น 80 คน แบ่งเป็น ระดับอนุบาล 18 คน มีคุณครูรับผิดชอบ 1 คน  ระดับประถมศึกษา 62 คน มีคุณครูรับผิดชอบ 4 คน โดยโรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง มีบุคลากร จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 4 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน (โรงเรียนจ้างเอง) เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน

           โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ได้บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทั้งโรงเรียนพัฒนาขึ้น เช่น ผลสอบ RT วัดการอ่านชั้น ป.1 ผ่าน 100% ผลการสอบ NT ป.3 นักเรียนทุกคนมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศอย่าง 1 ด้าน ต่อ 1 คน ผลการสอบ ONET ป.6 มีผลการพัฒนาเฉลี่ย 12% ติด 1 ใน 10 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 3 กลุ่มสาระ จากทั้งหมด 4 กลุ่มสาระที่มีการสอบวัดผล โรงเรียนได้ผ่านการประเมินภายนอกรอบที่ 4 เป็นที่เรียบร้อย จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีต่อเนื่อง 3 ปี จากเดิมในปีการศึกษา 2558 มีจำนวน 52 คน ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 80 คน

           เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางโรงเรียนยังมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ใจบุญ ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในหลายด้านดังนี้

               1. ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนยังขาดแคลน

                   1.1 อาคารห้องสมุด ขนาด 4 x 6 เมตร เป็นเอกเทศเหมาะสำหรับ โรงเรียนขนาดเล็ก

                         งบประมาณ 150,000 บาท (ประมาณการ)

                   1.2 สนามเด็กเล่น อนุบาล พร้อมเครื่องเล่น งบประมาณ 100,000 บาท

                   1.3 งบพัฒนาโซนอนุบาล งบประมาณ 200,000 บาท

                   1.4 เทพื้นลานหน้าเสาธง พื้นที่ขนาด 18 x 20 เมตร คิดเป็น 360 ตร.ม. ประมาณการ 30,000 บาท

               2. ด้านบุคลากรที่ โรงเรียนต้องการ

                   2.1 งบประมาณจัดจ้างบุคลากรครู จำนวน 2 คน ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน/คน

                        แบ่งเป็น ครูอัตราจ้างระดับอนุบาล 1 คน ระดับประถมศึกษา 1 คน

               3. ด้านอื่นๆ

                   3.1 กิจกรรมค่ายอาสาจากพี่ๆ นักศึกษา (ชุมชนมีความปลอดภัย)

                   3.2 การบริจาคงบประมาณผ่านบัญชี สมาคมศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาการศึกษาฯ

                   3.3 บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หรืออื่นๆ ที่เห็นสมควรได้ครับ

 

ติดต่อ นายวรโชติ  สินธุศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   หมายเลขโทรศัพท์  065 346 8257

ผู้แสดงความคิดเห็น นายวรโชติ สินธุศิริ (sinthu2552-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-09 11:36:39


ความคิดเห็นที่ 10 (4353896)

                   โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ม.4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 18220 มีครู 5 คน นักเรียน 89 คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความต้งการอยากได้เสื้อโปโลพร้อมกางเกงวอร์มประจำโรงเรียน ครับ เบอรโทรและไอดีไลน์ 087-7663865 ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูมนัส พลอยพลายแก้ว วันที่ตอบ 2020-01-09 10:14:03


ความคิดเห็นที่ 9 (4353839)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนบ้านนาดี อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  สังกัด สพป.นครพนม เขต 1

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  60 คน

นักเรียนชาย  30 คน หญิง 30 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

- ทาสีอาคารเรียน

- อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษา

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทนา (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-09 09:07:58


ความคิดเห็นที่ 8 (4353807)

 โรงเรียนบ้านสถาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ภูซาง อ.ภูซาง  จ.พะเยา  56110 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 110 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่อยู่ในชนบท ใกล้เขตติดต่อชายแดนไทย -ลาว นักเรียนเป็นกลุ่มชนไทลื้อ เมี่ยน และม้งบางส่วน ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  รายได้น้อย  ฐานะยากจน  แต่มีความเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม ทำให้ไม่มีกำลังสนับสนุนในด้านงบประมาณ  แม้แต่การสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นจึงขอความเมตตาจากผู้ใจบุญทั้งหลายที่เห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีและเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองในอนาคต      ทางโรงเรียนมีความต้องการ  คือ

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

2.สุนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นสนาม 

3.สร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ

4.อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  

5.ปรับปรุงโครงหลังคา  และหลังคาห้องสมุดที่ชำรุด

6.ปรับปรุงโรงอาหารและห้องน้ำห้องส้วมที่ชำรุด

7.มุงหลังคาลานกิจกรรม

8.ทาสีอาคารเรียน

9. คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊คสำหรับจัดการเรียนการสอน

10.งบประมาณในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมัธยม 111,6000  บาท

11.งบประมาณในการจ้างครุูสอน 96,000  บาท

 

         ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการช่วยเหลือ ติดต่อ  นายเอกรัตน์ กันทะเนตร  ผอ.โรงเรียนบ้านสถาน   เบอร์ติดต่อ 086-1960279  email : py2pusang511@gmail.com

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการช่วยเหลือนักเรียน  และทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้


 
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ. เอกรัตน์ (py2pusang511-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-08 22:42:56


ความคิดเห็นที่ 7 (4353656)

โรงเรียนบ้านวังไชย หมู่ ๑ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

ติดต่อ นางสาวฟาตีเมาะ  อุมา ผู้อำนวยการโรงเรียน  0892986615

สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ

๑.อุปกรณ์การเรียน

๒.กระเป๋านักเรียน

๓.ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือเนตรนารี รองเท้า ถุงเท้านักเรียน

๔.เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

๕.เครื่องถ่ายเอกสาร

๖.คอมพิมเตอร์/โน้ตบุค/เครื่องปริ้น

๗.สีทาอาคารเรียน

๘. ตู้/ชั้นวางของ

๙.ชุดเครื่องนอน ผาห่ม

๑๐.เสื้อยืดสำหรับนักเรียนระดับประถม

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น ฟาตีเมาะ วันที่ตอบ 2020-01-08 10:01:44


ความคิดเห็นที่ 6 (4353602)

 โรงเรียนบ้านสถาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ภูซาง อ.ภูซาง  จ.พะเยา  56110 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 110 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่อยู่ในชนบท ใกล้เขตติดต่อชายแดนไทย -ลาว นักเรียนเป็นกลุ่มชนไทลื้อ เมี่ยน และม้งบางส่วน ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  รายได้น้อย  ฐานะยากจน  แต่มีความเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม ทำให้ไม่มีกำลังสนับสนุนในด้านงบประมาณ  แม้แต่การสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นจึงขอความเมตตาจากผู้ใจบุญทั้งหลายที่เห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีและเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองในอนาคต      ทางโรงเรียนมีความต้องการ  คือ

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

2.สุนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นสนาม 

3.สร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ

4.อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  

5.ปรับปรุงโครงหลังคา  และหลังคาห้องสมุดที่ชำรุด

6.ปรับปรุงโรงอาหารและห้องน้ำห้องส้วมที่ชำรุด

7.มุงหลังคาลานกิจกรรม

8.ทาสีอาคารเรียน

9. คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊คสำหรับจัดการเรียนการสอน

10.งบประมาณในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมัธยม 111,6000  บาท

11.งบประมาณในการจ้างครุูสอน 96,000  บาท

 

         ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการช่วยเหลือ ติดต่อ  นายเอกรัตน์ กันทะเนตร  ผอ.โรงเรียนบ้านสถาน   เบอร์ติดต่อ 086-1960279  email : py2pusang511@gmail.com

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการช่วยเหลือนักเรียน  และทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้


 
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ. เอกรัตน์ (py2pusang511-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-07 21:09:35


ความคิดเห็นที่ 5 (4353493)

 โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)  ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน111 คน

ครู 6 คน มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ 4 เครื่อง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สิ่งที่โรงเรียนขาดแคลน 

1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 เครื่องหรือแล้วแต่ทางท่านจะเห็นสมควร (มือ2ที่สามารถใช้งานได้ก็ได้)

2. งบประมาณในการดำเนินการจ้างครูอัตราจ้าง 1 คน  เดือนละ 5000 บาท

3. ชั้นวางหนังสือห้องสมุด

4. อื่นๆตามคณะท่านเห็นสมควร

ติดต่อ 084-479-3946  นายธนพล นวลมะณีย์

ผู้แสดงความคิดเห็น นายธนพล นวลมะณีย์ วันที่ตอบ 2020-01-07 11:00:40


ความคิดเห็นที่ 4 (4353481)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) อ.เสาไห้ จ. เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 63 คน มีครู 5 คน โรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน

ดังนี้     1. จัดทำสนามเปตอง

            2. จัดสวนหย่อมบริเวณโรงเรียน

            3. ขอรับบริจากคอมพิวเตอร์ มือสอง สำหรับใช้การสอน จำนวน 5 เครื่อง

            4. ชุดเครื่องขยายเสียง

 

ขอแสดงความนับถือ                            

นายชยพล คชขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 089-8061425

 line : chayaphol123

Chayaphol_k@hotmail.com  

 http://www.wattakae.ac.th

http://www.facebook.com/wattakae

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชยพล วันที่ตอบ 2020-01-07 10:19:32


ความคิดเห็นที่ 3 (4353399)

 โรงเรียนบ้านแม่ปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 53 คน เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 2 จนถึงป 6 และมี นักเรียนพักนอนจำนวน 8 คน นักเรียนทั้งหมดเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง มีความประสงค์ จะขอรับ ความช่วยเหลือ จากท่านผู้ใจบุญ หรือผู้ใหญ่ใจดีดังนี้

ชั้นอนุบาล

1 ตุ๊กตาหรือของเล่นเด็ก

2 สี ไม้หรือสีเทียน

3 ที่นอน หรือมุ้งครอบ จำนวน 8 ชุด

4 อุปกรณ์และลูกบอล กีฬาแชร์บอล จำนวน 1 ชุด

ระดับประถม

1 อุปกรณ์กีฬา (แบดมินตัน ฟุตบอล วอลเลย์บอล) หรือตามความเหมาะสม

2 หนังสือ อ่านนอกเวลา

3 หรืออื่นๆตามความประสงค์ของท่าน

สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมที่

ผอ. ปิยชน 0 9 1 8 5 6 1 9 2 0

( #วิถี โรงเรียนขนาดเล็กพึ่งตนเอง)

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ปิยะชน วันที่ตอบ 2020-01-07 06:32:11


ความคิดเห็นที่ 2 (4353380)

 โรงเรียน​บ้านคลองกะพั้ว​ หมู่​ที่​6​  ต​ำ​บ​ลบ้าน​โคน​ อ​ำ​เภอ​พิชัย​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​ 53120​ สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​อุตรดิตถ์​เขต​1​ เป็นรร.ขนาดเล็ก​ มีนักเรียน​ 67​ คน​

เบอร์​ติดต่อ​ 0862147767​ มนตรี​ สอาดอ่ำ

สิ่งที่รร.ต้อง​การความช่วยเหลือ

1.อุปกรณ์​การเรียน​

2.ทุนการศึกษา​

3.ปรับปรุงห้องสมุด

4.อุปกรณ์​กีฬา

แล้วเเต่ความช่วยเหลือ​ครับ

ขอขอบคุณ​ที่จะมอบความช่วยเหลือครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มนตรี วันที่ตอบ 2020-01-06 19:43:48


ความคิดเห็นที่ 1 (4353158)

 โรงเรียนวัดโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 104 คน

เบอร์โทรติดต่อ 0879633245

สิ่งของที่ขาดแคลน

1. เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

2. ทุนการศึกษา

3. เงินจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน เดือนละ 6000

4. ห้องสมุดที่มีมาตรฐาน

5. ชุดและอุปกรณ์กีฬา

ขอบคุณที่เห็นใจและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรงพล ศิริรมยานนท์ วันที่ตอบ 2020-01-05 19:08:561


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล