ReadyPlanet.com


ต้องการของบริจาคอะไรบ้าง


 มีโรงเรียนไหนยังขาดแคลน ต้องการของช่วยเหลือบ้าง

ขอรายละเอียดโรงเรียน

ชื่อเบอร์โทรผู้ติดต่อ

สิ่งของที่ต้องการผู้ตั้งกระทู้ Khanungnit :: วันที่ลงประกาศ 2020-01-05 09:43:40


1

ความคิดเห็นที่ 17 (4357893)

  เรียนท่านผู้มีจิตเมตตา

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 41190 ตั้งอยู่่บนพื้นที่ทุรกันดาร ผู้ปกครองมีฐานะยากจนทำให้โรงเรียนไม่มีแรงสนับสนุนจากทั้งหมู่บ้านและวัด

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

อนุบาล 2-3 จำนวน  42  คน

ประถมศึกษา 1-6 จำนวน 116คน  รวม 158 คน

ข้าราชการครูรวมผู้บริหาร  9 คน พนักงานราชการ 1 คน ธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน ครูอัตราจ้าง3 รวม15คน

โรงเรียนมีความต้องการ

-ชุดนักเรียน เพื่อครอบครัวที่ยากจน

-หนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการอ่านนักเรียน

-อุปกรณ์์การเรียน

เบอร์โทรผู้ประสานงาน  065-294-2671 ผอ.จตุรงค์  วรนาม

ผู้แสดงความคิดเห็น นายจตุรงค์ วรนาม (chaturongworranarm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-30 22:21:29


ความคิดเห็นที่ 16 (4357457)

 

 เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 25140  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 (3 ขวบ)  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน  112 คน เป็นตามระดับชั้นได้ดังนี้

          ชั้นอนุบาล 1 ( 3 ขวบ)        ชาย  3  คน หญิง 9 คน      รวม 12 คน

          ชั้นอนุบาล 2                      ชาย  4  คน หญิง 7 คน      รวม 11 คน

          ชั้นอนุบาล 3                      ชาย  10  คน หญิง 4 คน    รวม 14 คน

                   รวมอนุบาล             ชาย  17  คน หญิง 20 คน รวม 37 คน

 

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         ชาย  5  คน หญิง 9 คน      รวม 14 คน

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         ชาย  6  คน หญิง 4 คน      รวม 10 คน

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         ชาย  8  คน หญิง 10 คน    รวม 18 คน

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4         ชาย  6  คน หญิง 3 คน      รวม 9 คน

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         ชาย  6  คน หญิง 2 คน      รวม 8 คน

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         ชาย  9  คน หญิง 7 คน      รวม 16 คน  

                    รวมอนุบาล             ชาย  40  คน หญิง 35 คน รวม 75 คน

มีข้าราชการครู จำนวน 6 คน  ผู้บริหาร 1 คน

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

เสื้อผ้า ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ ชุดขาวปฏิบัติธรรม

ข้าวสาร อาหารแห้ง  สมุด หนังสือ นิทาน  โต๊ะรับประทานอาหาร เก้าอี้พลาสติก

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายณัฐธนพล  ปะจีน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

                                      หมายเลขโทรศัพท์ 0863908774

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายณัฐธนพล ปะจีน (t-dot-natthanaphon-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-28 16:34:33


ความคิดเห็นที่ 15 (4355936)

  เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 163 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน อีกทั้งถูกลิงรบกวนประมาณ 500 ตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

-อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

- คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานที่

- ห้องพยาบาลหรืออาคารห้องสมุด มีไม่เพียงพอ ของเดิมมีสภาพชำรุด

- ทาสีอาคารเรียน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งชำรุดและไม่เพียงพอ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรม

- อิฐบล็อกและปูนในการก่อสร้างกำแพงสูง 3 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันลิง

- แอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ห้องสมุดและห้องอนุบาล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

ติดต่อ อ. ฤทธิชา บัวศิริ โทร 094-682-9192

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ (ritticha-dot-kan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-21 12:43:43


ความคิดเห็นที่ 14 (4355526)

  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ตั้งอยู่ ม.ุ6 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนเล็กๆชายขอบ ปัจจุบันมีนักเรียน 56  คน ครูและบุคลากร 8 คน เปิดสอนระดับอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องการรับการอนุเคราะห์อุปกรณ์ แบบเรียน เครื่องเขียน ชุดนักเรียน และอื่นๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน 

นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย ผอ.รร. 0637952956

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย วันที่ตอบ 2020-01-17 21:56:27


ความคิดเห็นที่ 13 (4355407)

 โรงเรียนวัดสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

.....ปัจจุบันโรงเรียนวัดสารภี มีผู้อำนวยการ 1 คน ข้าราชการครูจำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน จำนวน 43 คน มีอาคารเรียน 1หลัง ที่ใช้งานได้ มีหอประชุม 1 หลัง ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีนกเข้าไปถ่ายมูลจำนวนมาก เพราะไม่มีฝ้าเพดาน
มีส้วมจำนวน10 ห้อง แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมแต่พอใช้งานได้
โรงเรียนวัดสารภีเป็นชุมชนขนาดเล็ก คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงาน หรือบริษัทซึ่งต้องไปอยู่ที่อื่น โดยทิ้งบุตรหลานไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ทางโรงเรียนวัดสารภี จึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับบริจาคสนับสนุนต่างๆเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจพัฒนากับสถานศึกษาแห่งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในทุกๆด้านได้ศึกษาต่อในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน และคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

.....#ทางโรงเรียนขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือสิ่งต่างๆดังนี้
1. ทุนสนับสนุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กอนุบาล
2. การปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วม การจัดทำรั้วรอบโรงเรียน
3 .ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
4.ข้าวสาร – อาหารแห้ง – เครื่องปรุงอาหาร – อุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับอาหารกลางวันเพื่อนักเรียน
5. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับเด็กอนุบาล

6.การปรับปรุงอาคารหอประชุม เนื่องจากมีนกเข้าไปทำรังและถ่ายมูลจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้

7.การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร์
8. อื่นๆ ตามแต่ท่านจะอนุเคราะห์

ข้อมูลการติดต่อ....
โทร. 065 009 4952 ผอ.ปริศนา ป้องปิ่น
เบอร์โรงเรียน 036 261 767

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส.ปริศนา ป้องปิ่น (mooym-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-17 10:16:58


ความคิดเห็นที่ 12 (4354412)

           โรงเรียนบ้านสระแจง ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  มีนักเรียนทั้งหมด 72 คน  ขอรับการสนับสนุนเครื่องปรินท์เตอร์ และกระดาษ A4 สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  และสีน้ำมัน สำหรับทาเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นสำหรับน้องๆอนุบาล 

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีสำหรับความเมตตาแก่เด็กๆในชนบท

ผอ.ปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง 0819660321

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง (piyapornpuengkoksung-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-13 10:19:09


ความคิดเห็นที่ 11 (4353921)

 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง

โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้น อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น 80 คน แบ่งเป็น ระดับอนุบาล 18 คน มีคุณครูรับผิดชอบ 1 คน  ระดับประถมศึกษา 62 คน มีคุณครูรับผิดชอบ 4 คน โดยโรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง มีบุคลากร จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 4 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน (โรงเรียนจ้างเอง) เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน

           โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ได้บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทั้งโรงเรียนพัฒนาขึ้น เช่น ผลสอบ RT วัดการอ่านชั้น ป.1 ผ่าน 100% ผลการสอบ NT ป.3 นักเรียนทุกคนมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศอย่าง 1 ด้าน ต่อ 1 คน ผลการสอบ ONET ป.6 มีผลการพัฒนาเฉลี่ย 12% ติด 1 ใน 10 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 3 กลุ่มสาระ จากทั้งหมด 4 กลุ่มสาระที่มีการสอบวัดผล โรงเรียนได้ผ่านการประเมินภายนอกรอบที่ 4 เป็นที่เรียบร้อย จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีต่อเนื่อง 3 ปี จากเดิมในปีการศึกษา 2558 มีจำนวน 52 คน ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 80 คน

           เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางโรงเรียนยังมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ใจบุญ ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในหลายด้านดังนี้

               1. ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนยังขาดแคลน

                   1.1 อาคารห้องสมุด ขนาด 4 x 6 เมตร เป็นเอกเทศเหมาะสำหรับ โรงเรียนขนาดเล็ก

                         งบประมาณ 150,000 บาท (ประมาณการ)

                   1.2 สนามเด็กเล่น อนุบาล พร้อมเครื่องเล่น งบประมาณ 100,000 บาท

                   1.3 งบพัฒนาโซนอนุบาล งบประมาณ 200,000 บาท

                   1.4 เทพื้นลานหน้าเสาธง พื้นที่ขนาด 18 x 20 เมตร คิดเป็น 360 ตร.ม. ประมาณการ 30,000 บาท

               2. ด้านบุคลากรที่ โรงเรียนต้องการ

                   2.1 งบประมาณจัดจ้างบุคลากรครู จำนวน 2 คน ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน/คน

                        แบ่งเป็น ครูอัตราจ้างระดับอนุบาล 1 คน ระดับประถมศึกษา 1 คน

               3. ด้านอื่นๆ

                   3.1 กิจกรรมค่ายอาสาจากพี่ๆ นักศึกษา (ชุมชนมีความปลอดภัย)

                   3.2 การบริจาคงบประมาณผ่านบัญชี สมาคมศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาการศึกษาฯ

                   3.3 บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หรืออื่นๆ ที่เห็นสมควรได้ครับ

 

ติดต่อ นายวรโชติ  สินธุศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   หมายเลขโทรศัพท์  065 346 8257

ผู้แสดงความคิดเห็น นายวรโชติ สินธุศิริ (sinthu2552-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-09 11:36:39


ความคิดเห็นที่ 10 (4353896)

                   โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ม.4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 18220 มีครู 5 คน นักเรียน 89 คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความต้งการอยากได้เสื้อโปโลพร้อมกางเกงวอร์มประจำโรงเรียน ครับ เบอรโทรและไอดีไลน์ 087-7663865 ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูมนัส พลอยพลายแก้ว วันที่ตอบ 2020-01-09 10:14:03


ความคิดเห็นที่ 9 (4353839)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนบ้านนาดี อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  สังกัด สพป.นครพนม เขต 1

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  60 คน

นักเรียนชาย  30 คน หญิง 30 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

- ทาสีอาคารเรียน

- อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษา

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทนา (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-09 09:07:58


ความคิดเห็นที่ 8 (4353807)

 โรงเรียนบ้านสถาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ภูซาง อ.ภูซาง  จ.พะเยา  56110 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 110 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่อยู่ในชนบท ใกล้เขตติดต่อชายแดนไทย -ลาว นักเรียนเป็นกลุ่มชนไทลื้อ เมี่ยน และม้งบางส่วน ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  รายได้น้อย  ฐานะยากจน  แต่มีความเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม ทำให้ไม่มีกำลังสนับสนุนในด้านงบประมาณ  แม้แต่การสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นจึงขอความเมตตาจากผู้ใจบุญทั้งหลายที่เห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีและเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองในอนาคต      ทางโรงเรียนมีความต้องการ  คือ

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

2.สุนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นสนาม 

3.สร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ

4.อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  

5.ปรับปรุงโครงหลังคา  และหลังคาห้องสมุดที่ชำรุด

6.ปรับปรุงโรงอาหารและห้องน้ำห้องส้วมที่ชำรุด

7.มุงหลังคาลานกิจกรรม

8.ทาสีอาคารเรียน

9. คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊คสำหรับจัดการเรียนการสอน

10.งบประมาณในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมัธยม 111,6000  บาท

11.งบประมาณในการจ้างครุูสอน 96,000  บาท

 

         ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการช่วยเหลือ ติดต่อ  นายเอกรัตน์ กันทะเนตร  ผอ.โรงเรียนบ้านสถาน   เบอร์ติดต่อ 086-1960279  email : py2pusang511@gmail.com

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการช่วยเหลือนักเรียน  และทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้


 
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ. เอกรัตน์ (py2pusang511-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-08 22:42:56


ความคิดเห็นที่ 7 (4353656)

โรงเรียนบ้านวังไชย หมู่ ๑ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

ติดต่อ นางสาวฟาตีเมาะ  อุมา ผู้อำนวยการโรงเรียน  0892986615

สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ

๑.อุปกรณ์การเรียน

๒.กระเป๋านักเรียน

๓.ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือเนตรนารี รองเท้า ถุงเท้านักเรียน

๔.เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

๕.เครื่องถ่ายเอกสาร

๖.คอมพิมเตอร์/โน้ตบุค/เครื่องปริ้น

๗.สีทาอาคารเรียน

๘. ตู้/ชั้นวางของ

๙.ชุดเครื่องนอน ผาห่ม

๑๐.เสื้อยืดสำหรับนักเรียนระดับประถม

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น ฟาตีเมาะ วันที่ตอบ 2020-01-08 10:01:44


ความคิดเห็นที่ 6 (4353602)

 โรงเรียนบ้านสถาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ภูซาง อ.ภูซาง  จ.พะเยา  56110 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 110 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่อยู่ในชนบท ใกล้เขตติดต่อชายแดนไทย -ลาว นักเรียนเป็นกลุ่มชนไทลื้อ เมี่ยน และม้งบางส่วน ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  รายได้น้อย  ฐานะยากจน  แต่มีความเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม ทำให้ไม่มีกำลังสนับสนุนในด้านงบประมาณ  แม้แต่การสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นจึงขอความเมตตาจากผู้ใจบุญทั้งหลายที่เห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีและเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองในอนาคต      ทางโรงเรียนมีความต้องการ  คือ

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

2.สุนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นสนาม 

3.สร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ

4.อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  

5.ปรับปรุงโครงหลังคา  และหลังคาห้องสมุดที่ชำรุด

6.ปรับปรุงโรงอาหารและห้องน้ำห้องส้วมที่ชำรุด

7.มุงหลังคาลานกิจกรรม

8.ทาสีอาคารเรียน

9. คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊คสำหรับจัดการเรียนการสอน

10.งบประมาณในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมัธยม 111,6000  บาท

11.งบประมาณในการจ้างครุูสอน 96,000  บาท

 

         ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการช่วยเหลือ ติดต่อ  นายเอกรัตน์ กันทะเนตร  ผอ.โรงเรียนบ้านสถาน   เบอร์ติดต่อ 086-1960279  email : py2pusang511@gmail.com

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการช่วยเหลือนักเรียน  และทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้


 
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ. เอกรัตน์ (py2pusang511-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-07 21:09:35


ความคิดเห็นที่ 5 (4353493)

 โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)  ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน111 คน

ครู 6 คน มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ 4 เครื่อง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สิ่งที่โรงเรียนขาดแคลน 

1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 เครื่องหรือแล้วแต่ทางท่านจะเห็นสมควร (มือ2ที่สามารถใช้งานได้ก็ได้)

2. งบประมาณในการดำเนินการจ้างครูอัตราจ้าง 1 คน  เดือนละ 5000 บาท

3. ชั้นวางหนังสือห้องสมุด

4. อื่นๆตามคณะท่านเห็นสมควร

ติดต่อ 084-479-3946  นายธนพล นวลมะณีย์

ผู้แสดงความคิดเห็น นายธนพล นวลมะณีย์ วันที่ตอบ 2020-01-07 11:00:40


ความคิดเห็นที่ 4 (4353481)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) อ.เสาไห้ จ. เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 63 คน มีครู 5 คน โรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน

ดังนี้     1. จัดทำสนามเปตอง

            2. จัดสวนหย่อมบริเวณโรงเรียน

            3. ขอรับบริจากคอมพิวเตอร์ มือสอง สำหรับใช้การสอน จำนวน 5 เครื่อง

            4. ชุดเครื่องขยายเสียง

 

ขอแสดงความนับถือ                            

นายชยพล คชขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 089-8061425

 line : chayaphol123

Chayaphol_k@hotmail.com  

 http://www.wattakae.ac.th

http://www.facebook.com/wattakae

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชยพล วันที่ตอบ 2020-01-07 10:19:32


ความคิดเห็นที่ 3 (4353399)

 โรงเรียนบ้านแม่ปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 53 คน เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 2 จนถึงป 6 และมี นักเรียนพักนอนจำนวน 8 คน นักเรียนทั้งหมดเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง มีความประสงค์ จะขอรับ ความช่วยเหลือ จากท่านผู้ใจบุญ หรือผู้ใหญ่ใจดีดังนี้

ชั้นอนุบาล

1 ตุ๊กตาหรือของเล่นเด็ก

2 สี ไม้หรือสีเทียน

3 ที่นอน หรือมุ้งครอบ จำนวน 8 ชุด

4 อุปกรณ์และลูกบอล กีฬาแชร์บอล จำนวน 1 ชุด

ระดับประถม

1 อุปกรณ์กีฬา (แบดมินตัน ฟุตบอล วอลเลย์บอล) หรือตามความเหมาะสม

2 หนังสือ อ่านนอกเวลา

3 หรืออื่นๆตามความประสงค์ของท่าน

สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมที่

ผอ. ปิยชน 0 9 1 8 5 6 1 9 2 0

( #วิถี โรงเรียนขนาดเล็กพึ่งตนเอง)

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ปิยะชน วันที่ตอบ 2020-01-07 06:32:11


ความคิดเห็นที่ 2 (4353380)

 โรงเรียน​บ้านคลองกะพั้ว​ หมู่​ที่​6​  ต​ำ​บ​ลบ้าน​โคน​ อ​ำ​เภอ​พิชัย​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​ 53120​ สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​อุตรดิตถ์​เขต​1​ เป็นรร.ขนาดเล็ก​ มีนักเรียน​ 67​ คน​

เบอร์​ติดต่อ​ 0862147767​ มนตรี​ สอาดอ่ำ

สิ่งที่รร.ต้อง​การความช่วยเหลือ

1.อุปกรณ์​การเรียน​

2.ทุนการศึกษา​

3.ปรับปรุงห้องสมุด

4.อุปกรณ์​กีฬา

แล้วเเต่ความช่วยเหลือ​ครับ

ขอขอบคุณ​ที่จะมอบความช่วยเหลือครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มนตรี วันที่ตอบ 2020-01-06 19:43:48


ความคิดเห็นที่ 1 (4353158)

 โรงเรียนวัดโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 104 คน

เบอร์โทรติดต่อ 0879633245

สิ่งของที่ขาดแคลน

1. เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

2. ทุนการศึกษา

3. เงินจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน เดือนละ 6000

4. ห้องสมุดที่มีมาตรฐาน

5. ชุดและอุปกรณ์กีฬา

ขอบคุณที่เห็นใจและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรงพล ศิริรมยานนท์ วันที่ตอบ 2020-01-05 19:08:561


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล