ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ


 โรงเรียนบ้านสถาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ภูซาง อ.ภูซาง  จ.พะเยา  56110 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 110 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่อยู่ในชนบท ใกล้เขตติดต่อชายแดนไทย -ลาว นักเรียนเป็นกลุ่มชนไทลื้อ เมี่ยน และม้งบางส่วน ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  รายได้น้อย  ฐานะยากจน  แต่มีความเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม ทำให้ไม่มีกำลังสนับสนุนในด้านงบประมาณ  แม้แต่การสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นจึงขอความเมตตาจากผู้ใจบุญทั้งหลายที่เห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีและเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองในอนาคต      ทางโรงเรียนมีความต้องการ  คือ

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

2.สุนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นสนาม 

3.สร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ

4.อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  

5.ปรับปรุงโครงหลังคา  และหลังคาห้องสมุดที่ชำรุด

6.ปรับปรุงโรงอาหารและห้องน้ำห้องส้วมที่ชำรุด

7.มุงหลังคาลานกิจกรรม

8.ทาสีอาคารเรียน

9. คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊คสำหรับจัดการเรียนการสอน

10.งบประมาณในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมัธยม 111,6000  บาท

11.งบประมาณในการจ้างครุูสอน 96,000  บาท

 

         ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการช่วยเหลือ ติดต่อ  นายเอกรัตน์ กันทะเนตร  ผอ.โรงเรียนบ้านสถาน   เบอร์ติดต่อ 086-1960279  email : py2pusang511@gmail.com

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการช่วยเหลือนักเรียน  และทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้


 
 
 


ผู้ตั้งกระทู้ ผอ. เอกรัตน์ (py2pusang511-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-01-08 22:45:35


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล