ReadyPlanet.com


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม DC - CSR


สวัสดีทุกท่าน ที่เเวะเข้ามากระทู้นี้ 


ทางเรามีกิจกรรมดีดีมานำเสนอ

โดย กิจกรรมที่ว่าก็คืออออ ... 
 
" กิจกรรม แนะนำสถานที่ดำเนินกิจกรรม CSR ภายใต้แคมเปญ 
อาสาทำดี สานฝันเพื่อน้อง ตอนพี่ช้างใจดี น้องดีใจ  ปีที่ 2  .. "
 
🚩 ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งข้อมูล 
แนะนำพื้นที่ โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องเขียน นักเรียนยากจน โรงเรียนขาดแคลน เป็นต้น 
โดยให้อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา 
จึงขอเชิญชวนทุกท่านแนะนำ และเสนอมาได้เลยค่ะ  

** ส่งได้ที่ E-mail.com : Sudarat_p@dhas.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 061-1157285


ผู้ตั้งกระทู้ ลูกกวางน้อยคนสวย (Sudarat_p-at-dhas-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-01-14 10:21:15


1

ความคิดเห็นที่ 5 (4356697)

 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์  3  หมู่ 5  บ้านใหม่เกษม  ตำบลธารปราสาท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  30420  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน  63  คน  ครู  7  คน  นักเรียนมีฐานะยากจน  ผู้ปกครองมีอาชีพทำนา  รับจ้าง  โรงเรียนขาดแคลน  ถุงเท้า  รองเท้า  ชุดนักเรียน  ชุดพละ  ข้าวสารอาหารแห้ง  อุปกรณ์กีฬา  อุปกรณ์เครื่องครัว  เครื่องปรุงรสประกอบอาหารกลางวันนักเรียน  วอนผู้ใหญ่ใจดีสงสาร  เมตตาด้วยนะคะ  ติดต่อได้ที่  0801598455  ผอ  เดียร์  คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ รศิตา รัตนโชติมาศ ( ผอ เดียร์) วันที่ตอบ 2020-01-24 11:49:11


ความคิดเห็นที่ 4 (4355933)

 รียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 163 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน อีกทั้งถูกลิงรบกวนประมาณ 500 ตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

-อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

- คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานที่

- ทาสีอาคารเรียน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งชำรุดและไม่เพียงพอ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรม

- อิฐบล็อกและปูนในการก่อสร้างกำแพงสูง 3 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันลิง

- แอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ห้องสมุดและห้องอนุบาล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

ติดต่อ อ. ฤทธิชา บัวศิริ โทร 094-682-9192

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ (ritticha-dot-kan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-21 12:42:09


ความคิดเห็นที่ 3 (4355403)

 โรงเรียนวัดสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

.....ปัจจุบันโรงเรียนวัดสารภี มีผู้อำนวยการ 1 คน ข้าราชการครูจำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน จำนวน 43 คน มีอาคารเรียน 1หลัง ที่ใช้งานได้ มีหอประชุม 1 หลัง ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีนกเข้าไปถ่ายมูลจำนวนมาก เพราะไม่มีฝ้าเพดาน
มีส้วมจำนวน 10 ห้อง แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมแต่พอใช้งานได้
โรงเรียนวัดสารภีเป็นชุมชนขนาดเล็ก คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงาน หรือบริษัทซึ่งต้องไปอยู่ที่อื่น โดยทิ้งบุตรหลานไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ทางโรงเรียนวัดสารภี จึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับบริจาคสนับสนุนต่างๆเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจพัฒนากับสถานศึกษาแห่งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในทุกๆด้านได้ศึกษาต่อในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน และคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

.....#ทางโรงเรียนขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือสิ่งต่างๆดังนี้
1. ทุนสนับสนุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กอนุบาล
2. การปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วม การจัดทำรั้วรอบโรงเรียน
3 .ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
4.ข้าวสาร – อาหารแห้ง – เครื่องปรุงอาหาร – อุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับอาหารกลางวันเพื่อนักเรียน
5. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับเด็กอนุบาล

6.การปรับปรุงอาคารหอประชุม เนื่องจากมีนกเข้าไปทำรังและถ่ายมูลจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้

7.การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร์
8. อื่นๆ ตามแต่ท่านจะอนุเคราะห์

ข้อมูลการติดต่อ....
โทร. 065 009 4952 ผอ.ปริศนา ป้องปิ่น
เบอร์โรงเรียน 036 261 767

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส.ปริศนา ป้องปิ่น (mooym-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-17 10:08:17


ความคิดเห็นที่ 2 (4354706)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดงาน  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 89  คน มีความประสงค์รับบริจาค ข้าวสารอาหารแห้งให้กับนักเรียน ซึ่งสิ่งที่ต้องการคือ

1.ข้าวสาร

2.น้ำมันพืช

3.ซอสปรุงรส

4.น้ำตาล

5.น้ำส้ม

6.กระดาษ เอ 4

7.ยาสามัญประจำห้องพยาบาล

สามารถติดต่อได้ที่ 

086-3859833

ระวิวรรณ

ผู้แสดงความคิดเห็น ระวิวรรณ (ravivan2514-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-14 13:19:18


ความคิดเห็นที่ 1 (4354680)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนบ้านนาดี อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  สังกัด สพป.นครพนม เขต 1

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  60 คน

นักเรียนชาย  30 คน หญิง 30 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

- ทาสีอาคารเรียน

- อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษา

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

ผู้แสดงความคิดเห็น อุดมลักษณ์ (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-14 12:19:111


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล