ReadyPlanet.com


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม DC - CSR


สวัสดีทุกท่าน ที่เเวะเข้ามากระทู้นี้ 


ทางเรามีกิจกรรมดีดีมานำเสนอ

โดย กิจกรรมที่ว่าก็คืออออ ... 
 
" กิจกรรม แนะนำสถานที่ดำเนินกิจกรรม CSR ภายใต้แคมเปญ 
อาสาทำดี สานฝันเพื่อน้อง ตอนพี่ช้างใจดี น้องดีใจ  ปีที่ 2  .. "
 
🚩 ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งข้อมูล 
แนะนำพื้นที่ โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องเขียน นักเรียนยากจน โรงเรียนขาดแคลน เป็นต้น 
โดยให้อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา 
จึงขอเชิญชวนทุกท่านแนะนำ และเสนอมาได้เลยค่ะ  

** ส่งได้ที่ E-mail.com : Sudarat_p@dhas.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 061-1157285


ผู้ตั้งกระทู้ ลูกกวางน้อยคนสวย (Sudarat_p-at-dhas-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-01-14 10:21:15


1

ความคิดเห็นที่ 6 (4357419)

 

 เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 25140  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 (3 ขวบ)  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน  112 คน เป็นตามระดับชั้นได้ดังนี้

          ชั้นอนุบาล 1 ( 3 ขวบ)    ชาย  3  คน หญิง 9 คน      รวม 12 คน

          ชั้นอนุบาล 2                   ชาย  4  คน หญิง 7 คน      รวม 11 คน

          ชั้นอนุบาล 3                   ชาย  10  คน หญิง 4 คน    รวม 14 คน

                   รวมอนุบาล        ชาย  17  คน หญิง 20 คน รวม 37 คน

 

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ชาย  5  คน หญิง 9 คน      รวม 14 คน

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     ชาย  6  คน หญิง 4 คน      รวม 10 คน

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     ชาย  8  คน หญิง 10 คน    รวม 18 คน

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      ชาย  6  คน หญิง 3 คน      รวม 9 คน

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     ชาย  6  คน หญิง 2 คน      รวม 8 คน

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ชาย  9  คน หญิง 7 คน  รวม 16 คน  

                    รวมประถมศึกษา   ชาย  40  คน หญิง 35 คน รวม 75 คน

มีข้าราชการครู จำนวน 6 คน  ผู้บริหาร 1 คน

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

เสื้อผ้า ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ ชุดขาวปฏิบัติธรรม

      ข้าวสาร อาหารแห้ง  สมุด หนังสือ นิทาน  โต๊ะรับประทานอาหาร เก้าอี้พลาสติก

   ห้องน้ำสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

       

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายณัฐธนพล  ปะจีน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

                                      หมายเลขโทรศัพท์ 0863908774

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายณัฐธนพล ปะจีน (t-dot-natthanaphon-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-28 14:11:46


ความคิดเห็นที่ 5 (4356697)

 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์  3  หมู่ 5  บ้านใหม่เกษม  ตำบลธารปราสาท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  30420  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน  63  คน  ครู  7  คน  นักเรียนมีฐานะยากจน  ผู้ปกครองมีอาชีพทำนา  รับจ้าง  โรงเรียนขาดแคลน  ถุงเท้า  รองเท้า  ชุดนักเรียน  ชุดพละ  ข้าวสารอาหารแห้ง  อุปกรณ์กีฬา  อุปกรณ์เครื่องครัว  เครื่องปรุงรสประกอบอาหารกลางวันนักเรียน  วอนผู้ใหญ่ใจดีสงสาร  เมตตาด้วยนะคะ  ติดต่อได้ที่  0801598455  ผอ  เดียร์  คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ รศิตา รัตนโชติมาศ ( ผอ เดียร์) วันที่ตอบ 2020-01-24 11:49:11


ความคิดเห็นที่ 4 (4355933)

 รียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 163 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน อีกทั้งถูกลิงรบกวนประมาณ 500 ตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

-อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

- คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานที่

- ทาสีอาคารเรียน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งชำรุดและไม่เพียงพอ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรม

- อิฐบล็อกและปูนในการก่อสร้างกำแพงสูง 3 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันลิง

- แอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ห้องสมุดและห้องอนุบาล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

ติดต่อ อ. ฤทธิชา บัวศิริ โทร 094-682-9192

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ (ritticha-dot-kan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-21 12:42:09


ความคิดเห็นที่ 3 (4355403)

 โรงเรียนวัดสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

.....ปัจจุบันโรงเรียนวัดสารภี มีผู้อำนวยการ 1 คน ข้าราชการครูจำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน จำนวน 43 คน มีอาคารเรียน 1หลัง ที่ใช้งานได้ มีหอประชุม 1 หลัง ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีนกเข้าไปถ่ายมูลจำนวนมาก เพราะไม่มีฝ้าเพดาน
มีส้วมจำนวน 10 ห้อง แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมแต่พอใช้งานได้
โรงเรียนวัดสารภีเป็นชุมชนขนาดเล็ก คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงาน หรือบริษัทซึ่งต้องไปอยู่ที่อื่น โดยทิ้งบุตรหลานไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ทางโรงเรียนวัดสารภี จึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับบริจาคสนับสนุนต่างๆเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจพัฒนากับสถานศึกษาแห่งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในทุกๆด้านได้ศึกษาต่อในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน และคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

.....#ทางโรงเรียนขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือสิ่งต่างๆดังนี้
1. ทุนสนับสนุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กอนุบาล
2. การปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วม การจัดทำรั้วรอบโรงเรียน
3 .ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
4.ข้าวสาร – อาหารแห้ง – เครื่องปรุงอาหาร – อุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับอาหารกลางวันเพื่อนักเรียน
5. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับเด็กอนุบาล

6.การปรับปรุงอาคารหอประชุม เนื่องจากมีนกเข้าไปทำรังและถ่ายมูลจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้

7.การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร์
8. อื่นๆ ตามแต่ท่านจะอนุเคราะห์

ข้อมูลการติดต่อ....
โทร. 065 009 4952 ผอ.ปริศนา ป้องปิ่น
เบอร์โรงเรียน 036 261 767

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส.ปริศนา ป้องปิ่น (mooym-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-17 10:08:17


ความคิดเห็นที่ 2 (4354706)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดงาน  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 89  คน มีความประสงค์รับบริจาค ข้าวสารอาหารแห้งให้กับนักเรียน ซึ่งสิ่งที่ต้องการคือ

1.ข้าวสาร

2.น้ำมันพืช

3.ซอสปรุงรส

4.น้ำตาล

5.น้ำส้ม

6.กระดาษ เอ 4

7.ยาสามัญประจำห้องพยาบาล

สามารถติดต่อได้ที่ 

086-3859833

ระวิวรรณ

ผู้แสดงความคิดเห็น ระวิวรรณ (ravivan2514-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-14 13:19:18


ความคิดเห็นที่ 1 (4354680)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนบ้านนาดี อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  สังกัด สพป.นครพนม เขต 1

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  60 คน

นักเรียนชาย  30 คน หญิง 30 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

- ทาสีอาคารเรียน

- อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษา

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

ผู้แสดงความคิดเห็น อุดมลักษณ์ (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-14 12:19:111


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล