ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและสิ่งของที่ขาดแคลน


   เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและสิ่งของที่ขาดแคลน


          โรงเรียนบ้านป่าตึง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย  57170 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 110 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทบนดอย นักเรียนเป็นเด็กชนเผ่าลีซอ กระเหรี่ยงและลาหู่ ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรมฐานะไม่ดี  การสนับสนุนจากผู้ปกครองจึงมีน้อย  การของบจากทางราชการก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นผมจึงได้ขอความกรุณาจากผู้ใจบุญทั้งหลายที่เห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีและเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองในอนาคต      ทางโรงเรียนมีความต้องการ  คือ

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

2.อุปกรณ์ที่เป็นของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กอนุบาลและเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  

3.สร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน 

4.เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  

5.สร้างหรือปรับปรุงห้องสมุด

6.ปูกระเบื้องโรงอาหารและลานกิจกรรม 

7.มุงหลังคาลานกิจกรรม

8.ทาสีอาคารเรียน

9.เครื่องมือช่าง

10.ลานกีฬาคอนกรีต เนื่องจากในช่วงฤดูฝนพื้นสนามสำหรับจัดกิจกรรมกีฬาและการเรียนการสอนกลางแจ้ง มีความเฉอะแฉะ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

11.โน๊ตบุค ปริ้นเตอร์และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

12. สร้างหอพักนักเรียน

13. อุปกรณ์ทำความสะอาด

14. เสาปูนและลวดหนามสำหรับล้อมเขตโรงเรียนป้องกันการบุกรุกของชุมชน 

15. เมล็ดพันธุ์ผัก

16. สร้างห้องเก็บอุปกรณ์

17. เครื่องอุปโภค บริโภคและเครื่องนอนเด็กหอพัก

18.สร้างห้องน้ำ

19.สื่อ หนังสือห้องสมุด

20.งบจ้างครู 84000 บาท

21.อุปกรณ์แปรงฟัน

22.เครื่องตัดหญ้า

22.เครื่องตัดผม 2เครื่อง

23.โต๊ะญี่ปุ่น 10ตัว

24.อุปกรณ์ครัว

25.ติดเครื่องเสียงหอประชุม

26.พัดลมผนัง 

          ถ้าผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการช่วยเหลือ ติดต่อ  นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรพาณิชย์กุล  ผอ.โรงเรียน
บ้านป่าตึง   เบอร์ติดต่อ
 
086-1891904

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการช่วยเหลือนักเรียน  และทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

                                                    ( นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรพาณิชย์กุล )  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง

                                                         เบอร์โทรศัพท์  086-1891904

E-mail : ptschool54@gmail.comผู้ตั้งกระทู้ นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล (ptschool54-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-01-14 13:06:21


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล