ReadyPlanet.com


โรงเรียนบ้านวังยาง ขอรับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือค่ะ


 โรงเรียนบ้านวังยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

.....ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังยาง มีอาคารเรียน 2 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร  1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 2 หลัง มีข้าราชการ จำนวน 10 คน ครูจ้างสอน จำนวน 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน นักการภารโรง จำนวน 1 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 14 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน จำนวน 134 คน 
โรงเรียนบ้านวังยางเป็นชุมชนขนาดเล็ก ประกอบด้วยหมู่บ้านวังยาง หมู่บ้านวังเดือน 5 และเขื่อนจิก คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงาน หรือบริษัทซึ่งต้องไปอยู่ที่อื่น โดยทิ้งบุตรหลานไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ทางโรงเรียนบ้านวังยาง จึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับบริจาคสนับสนุนต่างๆเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจพัฒนากับสถานศึกษาแห่งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในทุกๆด้านได้ศึกษาต่อในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน และคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

.....#ทางโรงเรียนขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือสิ่งต่างๆดังนี้
1. ทุนสนับสนุนจ้างนักการภารโรง
2. การปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วม การจัดทำรั้วรอบโรงเรียน
3 .ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
4.ข้าวสาร – อาหารแห้ง – เครื่องปรุงอาหาร – อุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับอาหารกลางวันเพื่อนักเรียน
5. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับเด็กอนุบาล

6.การปรับปรุงอาคารหอประชุม เนื่องจากไม้เก่า ผุพัง มีปลวกเจาะ

7.การปรับปรุงโรงอาหาร เนื่องจากอาคารเก่า สภาพชำรุดทรุดโทรม
8.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียน

9. โต้ะ เก้าอี้นักเรียน
10. อื่นๆ ตามแต่ท่านจะอนุเคราะห์

ข้อมูลการติดต่อ....      
โทร. 090-1372509 ผอ.ราชัน  เทวัน
โทร 080-4958822 ครูธิดารัตน์ (ครูเกม)

เฟสบุค https://www.facebook.com/profile.php?id=100044734822350

..บ้านวังยาง สระแก้ว
ผู้ตั้งกระทู้ ครูเกม :: วันที่ลงประกาศ 2020-01-15 13:29:07


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล