ReadyPlanet.com


ขอรับการบริจาคหนังสือ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ


 เรียนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

          เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหลัก ตั้งอยู่หมู่ 2  ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2  โรงเรียนบ้านหลักมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 125  คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรและรับจ้างทั่วไป นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคม โรงเรียนจึงอยากสร้างโอกาสดีดีให้นักเรียนและโอกาสที่ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตสังคมเมือง

         โรงเรียนบ้านหลักจึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านขอบริจาค

1.     หนังสือในห้องสมุด – เพื่อส่งเสริมการอ่าน และสร้างโอกาสดีดีในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ

2.     เครื่องคอมพิวเตอร์ – เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้โลกกว้าง

3.     รถจักรยาน – เพราะหมู่บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียน

4.     วิทยากรจิตอาสาที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ – เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้โลกกว้างและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือ เกิดแรงจูงใจในอนาคตต่อไป

5.      สี – ทาห้องเรียน หรือทาอาคาร หรือทาโต๊ะเก้าอี้  เพื่อสร้างบรรยากาศที่สดใส น่าอยู่ น่าเรียน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบวก

6.     อาหารเช้านักเรียนที่ขาดแคลน เนื่องจากผู้ปกครองยากจนและออกไปทำไร่ ทำนา ตั้งแต่เช้า

7.     อื่น ๆ  - ทุกอย่างที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ และโรงเรียน เช่น ของเล่น  สื่อการเรียนการสอน  และส่งเสริมพัฒนาการ

         ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีศรัทธา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคมให้แก่เด็กๆ ของเรา ให้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน และขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ค่ะ

 

นางเพ็ญวลัยภรณ์ นาธานซอน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลัก

โทร 0639414789ผู้ตั้งกระทู้ โรงเรียนบ้านหลัก :: วันที่ลงประกาศ 2020-02-06 12:21:56


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล