ReadyPlanet.com


โรงเรียนขอรับการสนับสนุน


 เรียนผู้ใหญ่ใจดี

ด้วยโรงเรียนวัดป่าสะแกตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียน 176 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน  ครู  14 คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน  นักการภารโรง  2  คน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  มีฐานะยากจน  นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา กระเป๋า  ชุดนักเรียน  รองเท้า  ถุงเท้า  อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมัธยม ข้าวสาร  อาหารแห้ง  เครื่องปรุง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันโรงเรียนต้องจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ  ห้องสมุด  มีสภาพชำรุดทรุดโทรม  ทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุง ซ่อมแซม จัดทำอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณ และมีนักเรียนประมาณ 40 คน  ที่บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน  การเดินทางไม่สะดวกโรงเรียนต้องจัดหารถรับส่ง ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บค่ารถกับนักเรียนได้  โรงเรียนต้องจัดหางบประมาณเอง  ปัจจุบันใช้รถกระบะรับส่งซึ่งมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมจึงขอรับการสนับสนุนอาจเป็นรถตู้มือ 2 หรืองบประมาณบางส่วน รวมทั้งสนามเด็กเล่นมีสภาพชำรุดทรุดโทรมผุพัง มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง   เพื่อส่งสุขภาพอนามัยและพัฒนาของนักเรียน  ตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ นางวรรณา  ใจดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าสะแก  โทรศัพท์  082-2491698  092-2725072    เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โทรศัพท์ 083-7798440

 ผู้ตั้งกระทู้ นายวุฒิภูมิ ไทยทวีหิรัญ :: วันที่ลงประกาศ 2020-03-11 15:03:52


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล