ReadyPlanet.com


ต้องการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนใกล้ กทม. (งบประมาณ 90,000 บาท)


บริษัท อาร์คีไทพ์ ประเทศไทย จำกัด ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนใกล้ กทม. 1 โรงเรียน โดยช่วยเหลือในด้านต่างๆที่โรงเรียนขาดแคลน เพื่อเข้ารับการสนับสนุนจากทางบริษัทในช่วงเดือน มิถุนายน - ธันวาคม 2563 

โดยทางบริษัทจะสนับสนุนให้แก่โรงเรียนจำนวนเงิน 90,000 บาทแบ่งออกเป็น 3 รอบ รอบละ 30,000 บาท คือเดือนมิถุนายน 2563 / เดือนกันยายน 2563 / เดือนธันวาคม 2563

รบกวนทางโรงเรียนเสนอแผนเข้ามาว่าใน 3 รอบการสนับสนุน ท่านต้องการการให้สนับสนุนอะไรบ้าง เช่น ค่าทันตกรรมให้แก่เด็กนักเรียน / เครื่องเล่นสนาม / ข้าวสารอาหารแห้ง หรือ อื่นๆ  ทางบริษัทจะไม่ได้มอบเงินสดให้แก่โรงเรียน แต่จะเป็นการจัดหาของที่ขาดแคลนให้ค่ะ 

ช่องทางการติดต่อ

ภรวรัณ (ฝ่ายบุคคล) 098-286-1960

 ผู้ตั้งกระทู้ ภรวรัณ (pornwaran-dot-chalermkittichai-at-archetype-group-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-03-12 15:56:35


1

ความคิดเห็นที่ 8 (4369784)

 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่  หมู้ที่ 7 ต.บางสมบูรณ์  อ.องครักษ์ จ.นครนายก  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู้ในชนบท ห่างไกลกันดารและขาดแคลน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 91 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  นักเรียนมีทั้งไทย พม่า เขมร และลาว   โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในด้านต่าง ๆ

1. ข้าวสารอาหาาแห้ง  

2 . เวชภัณฑ์ยา

3. น้ำดื่ม

4. วัสดอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร

ทั้งนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นางณัฐมน  สุวานิโช

ผู้อำนวยการโรงเรียยบ้านเตยใหญ่

โทร. 089-4030233

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐมน สุวานิโช (math_mod2555-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2020-04-04 16:55:47


ความคิดเห็นที่ 7 (4366339)

 โรงเรียนวัดอินทอารีฯ ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีจำนวนนักเรียน 102 คน เปิดทำการสอน ระดับชั้นอนุบาล2- ม.3 ทาง รร.มีความขาดแคลนดังนี้ค่ะ

1.ช่วงที่ 1 เทพื้นบริเวณที่เก็บอาหารไก่ของ รร. เวลาฝนตกทำให้แฉะ ทำให้ลื่นค่ะ

2.ช่วงที่ 2 ซื้อหน้าดินถมหน้า รร.

3.ช่วงที่ 3 ปูหญ้าหน้าสนามโรงเรียน 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0859997629 หรือline:lerm2527line  ผอ.เฉลิมศรีค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ. รร. วันที่ตอบ 2020-03-17 10:43:59


ความคิดเห็นที่ 6 (4366231)

เรียน   คุณภรวรัณ (ฝ่ายบุคคล)

       ด้วย โรงเรียนวัดดอนยอ  หมู่ที่  3  ตำบลดอนยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2-ชั้นมัธยมศุึกษาปีที่  3  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  จึงทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนได้  ซึ่งโรงเรียนจะต้องดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกือบทุกๆด้าน  นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน  เนืองจากผู้ปกครองไม่มีเวลาในการจัดหาอาหารเช้าให้กับนักเรียน  เพราะต้องออกไปทำงานแต่เช้า  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-3 โรงเรียนไม่มีไม่มีงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  ดังนั้นโรงเรียนวัดดอนยอจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้

     1.  วัสดุสำหรับการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียน  เช่น  ข้าวสาร  น้ำมันพืช  น้ำปลา  วุ้นเส้น  เส้นหมี่ฯลฯ

     2. อุปกรณ์การเรียน เช่น  สมุด  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด เป็นต้น

     3.  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน

    4. เวชภัณฑ์ยา  เช่น  ยาพาราเซตามอล  ยาแก้ท้องอืด  ตู้ยา  อุปกรณ์สำหรับทำแผลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

    5. หนังสือในห้องสมุด  เช่น  นิทานสองภาษา  หนังสือสารานกรมไทย  หนังสือคำราชาศัพท์  ฯลฯ

    6. งบประมาณสำหรับจัดซื้อก้อนเชิ้อเห็ดนางฟ้า  เพื่อนำผลผลิต (เห็ด) ไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  จำนวน  500 ก้อนละ  10  บาท  เป็นเงิน  5,000  บาท 

    7. สีสำหรับการทาเครื่องเล่น  

    อื่นๆ แล้วแต่จะให้ความอนุเคราะห์ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.รตนพร  พนมพร  โทรศัพท์  083-0334180

ผู้แสดงความคิดเห็น รตนพร พนมพร (suwansirija-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-03-16 22:19:32


ความคิดเห็นที่ 5 (4366128)

   โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ม.4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 18220 มีนักเรียน 90 คน ครู 5 คน และมีนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก 20 คน ครู 1 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน ครู 6 คน มีความต้องการ ขอรับการสนับสนุนอาหารเช้าให้กับนักเรียน เช่น นมกล่องพลาสเจอร์ไรน์และขนมปังบรรจุปีบ จากบริษัท อาร์คีไทพ์ ประเทศไทย จำกัด ในการจัดกิจกรรมให้กับทางโรงเรียนขาดแคลนทั้ง 3 ช่วงที่ท่านได้นำเสนอมาเพื่อเด็กนักเรียนได้มีอาหารเช้าได้รับประทาน จึงเรียนมาเพื่อความอนุเคราะห์ให้กับทางโรงเรียน เบอร์โทรและไลน์ 087-7663865 ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูมนัส พลอยพลายแก้ว วันที่ตอบ 2020-03-16 10:51:16


ความคิดเห็นที่ 4 (4365970)

 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 หมู่ 4 ต.แม่นำ้คู้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง  เป็นรร. ขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 176 คน 

สิ่งที่โรงเรียนขาดแคลน

1. เดือนมิถุนายน    หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร sharp   กระดาษA4    ไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพรา้ว  นำ้ยาล้างจาน   นำ้ยาล้างห้องนำ้ อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องนำ้  อุปกรณ์ทำเจลล้างมือ   ยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาแก้ปวดหัว  ปวดท้อง แก้คัน 

พลาสเตอร์ยา อุปกรณ์การทำแผล    สีไม้    ปากกาเคมี  กระดาษบรู๊ฟ  จักรเย็บผ้าอัตโนมัติ  ชุดนักเรียน  รองเท้า

2. เดือนกันยายน   งบอาหารกลางวันจะไม่้พียงพอในช่วงเดือนนี้  ต้องการให้สนับสนุน  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  นำ้ตาล เครื่องปรุงต่างๆ  นำ้มันพืช  

3.เดือนธันวาคม  กระดาษA4   ไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพรา้ว  นำ้ยาล้างจาน   นำ้ยาล้างห้องนำ้ อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องนำ้  อุปกรณ์สำหรับจัดแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์  เช่น สีนำ้ สีนำ้มัน แปรงทาสี ทินเนอร์  

วัสดุเหล้านี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง หากโรงเรียนนำงบประมาณที่ได้จัดสรรไปจัดซื้อสิ่งเหล้านี้  โรงเรียนก็จะไม่มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ให้แก่นักเรียนได้ค่ะ  

นางฉัตรมน  อินทศร โทร 0813513549

ผู้แสดงความคิดเห็น นางฉัตรมน อินทศร (chatramonyu-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-03-13 19:17:57


ความคิดเห็นที่ 3 (4365881)

 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 ตำบลธารปราสาท  อำเภอธารปราสาท จังหวัดนครราชสีมา 30420  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียน  61  คน  ครู 7  คน  นักเรียนผู้ปกครองมีฐานะยากจนมากคะ  ทางภาคอีสานเป็นภาคที่แห้งแล้งและเป็นภาคที่ประชาชนอยากจนที่สุดในประเทศไทย  อยากวอนท่านผู้ใหญ่ใจดี  ให้ความเมตตาด้วยนะคะ  กทม  กับ  โคราชก็ไม่ห่างไกลกันเท่าไร  อยากให้ท่านมาทำกิจกรรมมอบสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลนให้ด้วยคะ  ทางโรงเรียนขาดแคลน  ข้าวสารอาหารแห้ง  อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  อุปกรณ์การเรียน  ชุดพละ  ชุดกีฬา  แล้วแต่ทางท่านจะเมตตาทางโรงเรียน  ติดต่อได้ที่  0801598455  ผอ  เดียร์ รศิตา  รัตนโชติมาศ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ รศิตา รัตนโชติมาศ เดียร์ วันที่ตอบ 2020-03-13 13:17:58


ความคิดเห็นที่ 2 (4365853)

 เรียน  ท่าน

   โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   อำเภอสนามชัยเขต   จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียน  123 คน  ครู 8 ท่าน ต้องการรับการสนับสนุนจากท่าน โดดนทำพื้นที่เศรษฐจกิจพอเพียง ดังนี้

   1. ปลูดพืชผักสวนครัว

   2 เพาะเห็ดนางฟ้า  ทางโรงเรียนมีโรงเพาะเห็ดขาดแต่ก้อนเชื้อรอทางท่านจัดหามาสัก 2000 dhvo

   3. ไก่ไข่ 

    4. เป็ด

เราต้องการไก่และเป็ดตัวเล็กๆๆอายุประมาณ   1  เดื่อน มาเลี้ยงเพื่อปรับสภาพการดำรงชีวิติให้แบบธรรมชาติโดยไม่เลียงในกรง  ทางเรามีบ้านและกรงอยู่แล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-03-13 11:05:06


ความคิดเห็นที่ 1 (4365819)

       โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา 132 หมู่ 19 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 เป็นโรงเรียนการกุศลศึกญาสงเคาระห์ อยู่ชายขอบติดกับประเทศลาว ขาดแคลนเครื่องเล่นสนาม ข้าวสารอาหารแห้ง สีทาโรงเรียน จึงใครอยากขอให้ท่านช่วยอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยคะ

                                             ขอแสดงความนับถือ

                                               นางวีรยา  เกษกุ                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา

โทร.045210531

        0958012144

ผู้แสดงความคิดเห็น นางวีรยา เกษกุ (Weeraya1962-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-03-13 10:02:061


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล