ReadyPlanet.com


ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ


 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดี

       โรงเรียนวัดอู่ตะเภา   ตั้งอยู่159/1 หมู่ที่  2  ตำบลหัวนา  อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีรหัสไปรษณีย์  72120  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  3 มีนักเรียน 137  คน  เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทางโรงเรียนกำลังดำเนินการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  และอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กอนุบาล ตอนนี้ทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการที่จะมาดำเนินการต่าง ๆ อีกมากจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านให้การสนับสนุนค่ะ สามารถติดต่อได้ที่ ผอ.อรทัย  น้ำทิพย์   089 5281441  ค่ะ ผู้ตั้งกระทู้ นางสาวอรทัย น้ำทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2020-05-23 14:23:54


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล