ReadyPlanet.com


ขอรับความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา/ทุนการศึกษาห้องน้ำห้องส้วม


 เรียน  ท่านผู้ใหญ่ใจดี/ท่านผู้ใจบุญครับ

โรงเรียนบ้านตายอย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีชายแดน/ชายขอบติดกับประเทศเขมรเป็นเขตท่ีเรียกว่ารวงผึ้งคือพื้นท่ีท่ียื่นเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ปกครองของนักเรียนยากจนจริงๆอยากได้ความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่ใจดีให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนและโรงเรียนขาดโอกาสในเรื่อง

1. อุปกรณ์กีฬา

2. ชุดกีฬานักเรียน

3. ทุนการศึกษานักเรียน

4. ห้องน้ำ/ห้องส้วมนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนในปีการศึกษา 2563 นักเรียน เปิดเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 2 _ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจำนวน 201 คน ครูผู้สอน 10 คน นักการฯ 1 คนผู้ตั้งกระทู้ นายสุนทร วิเศษดินหวาย :: วันที่ลงประกาศ 2020-10-09 15:01:38


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล