ReadyPlanet.com


ขอรับความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา/ทุนการศึกษาห้องน้ำห้องส้วม


เรียน  ท่านผู้ใหญ่ใจดี/ผู้ใหญ่ใจบุญท่ีเคารพ

โรงเรียนบ้านตายอย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ชายแดนชายขอบติดกับประเทศเขมร ในเขตท่ีเรียกว่าเขตรวงผึ้งผู้ปกครองนักเรียนยากจนมากจริงๆ อยากขอความอนุเคราะห์รับความช่วยเหลือจากท่านผู้ใหญ่ใจดี ดังนี้

1. อุปกรณ์กีฬา

2. ชุดกีฬานักเรียน

3. ทุนการศึกษานักเรียน

4. ห้องน้ำ/ห้องส้วม

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน 201 คน ครู 10 คน นักการฯ 1 คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาผู้ตั้งกระทู้ นายสุนทร วิเศษดอนหวาย โทร 0862599329 :: วันที่ลงประกาศ 2020-10-09 15:18:47


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล