ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมอาคารเรียน ชำรุด เร่งด่วน


 เรียนผู้มีอุปการะคุณ

 
โรงเรียนบ้านโคกแขวน หมู่ที่ 2 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 90 คน 
ปัจจุบันอาคารเรียนระดับอนุบาลเกิดความชำรุด ฝ้าเพดานเสียหายจากปลวก และฝนทำให้ไม่สามารถใช้งานได้  ประกอบกับสนามเด็กเล่นมีสภาพทรุดโทรมอย่างหนัก แต่โรงเรียนขาดงบประมาณในการซ่อมแซม ด้วยสภาพชุมชนที่นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรมจึงไม่สามารถระดมทุนเพื่อซ่อมแซมได้ ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการที่ค่อนข้างมาก จึงอยากเรียนมาทางเพจโรงเรียนขาดแคลนเป็นสื่อกลางช่วยประชาสัมพันธ์ขอรับความช่วยเหลือด้วยครับ
 
สิ่งที่ต้องการรับการช่วยเหลือเร่งด่วน
  1.เงินทุนหรือวัสดุสำหรับซ่อมฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.102/26
  2.เงินทุนหรือวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงสนามเด็กเล่น
  3.จิตอาสาช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด และสนามเด็กเล่น
 
 
 
ติดต่อประสานงาน ครูธนาธิป  พลอยขุนทด
โทร.0822155109
line id  : pthanathip
Email kokkwanschool@gmail.com,tploykhunthod@gmail.com
 
ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณในความกรุณามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


ผู้ตั้งกระทู้ ธนาธิป พลอยขุนทด (tploykhunthod-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-10-11 20:12:11


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล