ReadyPlanet.com


บริจาคสิ่งของเครื่องใช้


มีโรงเรียนไหนต้องการ สิ่งของ / ข้าวของเครื่องใช้ / อุปกรณ์การเรียน / หนังสือ / ข้าวสารอาหารเเห้ง มีโรงเรียนไหนที่สามารถออกใบลดหย่อนภาษีให้ได้บ้าง หากโรงเรียนสามารถทำได้ ทางเรามีความยินดีที่จะบริจาคไปทุกๆปีผู้ตั้งกระทู้ khanungnit :: วันที่ลงประกาศ 2020-10-12 10:15:53


1

ความคิดเห็นที่ 14 (4406746)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดงา  อำเ้ภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้ง

หมด 80 คน   มีความประสงค์ขอรับบริจาค 

1.อุปกรณ์การเรียน ประเภท สีไม้

2.ชุดพละ

3.ข้าวสาร อาหารแห้ง

4.กระดาษ เอ 4

5.เครื่องปริ้นเตอร์

ติดต่อได้ที่

ระวิวรรณ    0863859833

mail...ravivan2514@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ravivan (ravivan2514-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-10-28 14:23:14


ความคิดเห็นที่ 13 (4406153)

 โรงเรียน บ้านหนองแวง สพป.ยโสธร เขต 2

จำนวนนักเรียน 40 คน

ครู 3 คน

line id:0618103560

โทร 061-81103560

จ.ส.ท.ณรงค์ฤทธิ์   ธิมาชัย  ครูผู้ประสานงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น จ.ส.ท.ณรงค์ฤทธ์ิ ธิมชัย (puy02092509-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-10-24 12:56:57


ความคิดเห็นที่ 12 (4406040)

 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ป.6 มีนักเรียน จำนวน 85 คน  ครู 4 คน มีความต้องการรับบริจาค สิ่งของต่างๆ ข้าวสาร อาหารแห้ง 

ติดต่อประสานงาน ผอ.นิกร  สันประเภท  093-3239616  ID line=ronghpd

ผู้แสดงความคิดเห็น นิกร สันประเภท (ronghpd_9999-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-10-22 19:44:17


ความคิดเห็นที่ 11 (4405221)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.อุตรดิตถ์ 

209 ม.6 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

0660047398/055479791-2 พงศร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พงศร (phongsorn-dot-m-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-10-20 10:21:26


ความคิดเห็นที่ 10 (4404662)

 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในชุมชนกระเหรี่ยง มีความขาดแคลนในหลายด้านด้วยกัน

ที่รอผู้ใหญ่ใจดี/ผู้ใจบุญ เข้ามาให้ความช่วยเหลือ  ในการศึกษา 2563 มีนักเรียนทั้งหมด 59 คน 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผอ.ปิยะชน โพธิยะ 091-8561920

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ปิยะชน วันที่ตอบ 2020-10-16 13:32:09


ความคิดเห็นที่ 9 (4404221)

 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครพนม เขต 2 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  (สมาคมหลุงกัง๒)  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕   โดยสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี (สมเด็จย่า)  ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ทำการก่อสร้างในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และได้มอบให้ พ.ต.อ.สมควร หริกุล ผกก.ตชด.เขต ๔ เป็นผู้อำนวยการในการก่อสร้าง และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านโคกสว่าง บริจาคสมทบ การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อ   วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๕  พ.ต.อ.สมควร หริกุล ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทร์ บรมราชชนนี(สมเด็จย่า) ทำพิธีเปิดอาคารเรียนและเริ่มทำการสอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยครูจาก ตชด. วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒  ผกก.ตชด. เขต ๔  ได้ถ่ายโอน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ถ่ายโอนให้สังกัด สปช. และวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้ย้ายโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จนปัจจุบัน 

ปัจจุบันเป็นโรงเรียน ขนาดเล็ก ชึ่งมี จำนวน นักเรียน 93 คน และมี บุคลากร ครู 4 ท่าน ครูอัตราจ้าง 2 ท่าน ธุรการ 1 ท่าน

มีความประสงค์ขอรับ การสนับสนุน มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ห้องครัว(ตู้แช่หรือตู้เย็นและอุปกรณ์ครัว) /อุปกรณ์การเรียน(โน๊ตบุท ทีวี เครื่องฉายและหนังสือและอุปกรณ์) เครื่องเล่นสำหรับเด็ก(สนาม BBL) เครื่องมือการเกษตรและเมล็ดพันธ์และงบประมาณจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  วัสดุปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียน (ปูนซีเมนต์ สี กระเบื้องปูพื้น หญ้าเทียม) ในการนี้โรงเรียนสามารถออกใบลดหย่อนภาษี ตามระบบกรมสรรพากร ได้

นายปกรณ์ อุ่นกลม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

086 4510798  id line  Pakor2106

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้่านโคกสว่าง ขอกราบขอบพระคุณครับ (ืnadaunklom2555-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-10-14 09:53:52


ความคิดเห็นที่ 8 (4404213)

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนโต้ .ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี ครับ

0898061425 ผอ ชยพล

ผู้แสดงความคิดเห็น chayaphol วันที่ตอบ 2020-10-14 09:28:20


ความคิดเห็นที่ 7 (4404206)

โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม.จ.นครพนม 48150 

มีจำนวนนักเรียน 46 คน เปิดทำการเรียน การสอน ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 

         โรงเรียนสามารถ ออกใบลดหย่อนภาษีให้ได้ ครับ 

โดยทางโรงเรียน มีความประสงค์ ต้องการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบให้พร้อมในการจัดการเรียนสอนให้เหมาะสม

ต่อผู้เรียน ขอรับเป็นวัสดุ (ปูนซีเมนต์,สี,กระเบื้องปูพื้น,กระเบื้องหลังคา หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์) อุปกรณ์การเรียน / ข้าวสารอาหารเเห้ง /สื่อการเรียนการสอน BBL สำหรับน้องๆ อนุบาล / ตู้เย็นสำหรับแช่อาหาร ครับ

นายเอกภพ ชัยปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว

086-0516643 

Id line : 0860516643

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ (Chaipunha_ak-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-10-14 08:51:44


ความคิดเห็นที่ 6 (4404205)

โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม.จ.นครพนม 48150 

มีจำนวนนักเรียน 46 คน เปิดทำการเรียน การสอน ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 

         โรงเรียนสามารถ ออกใบลดหย่อนภาษีให้ได้ ครับ 

โดยทางโรงเรียน มีความประสงค์ ต้องการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบให้พร้อมในการจัดการเรียนสอนให้เหมาะสม

ต่อผู้เรียน ขอรับเป็นวัสดุ (ปูนซีเมนต์,สี,กระเบื้องปูพื้น,กระเบื้องหลังคา หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์) อุปกรณ์การเรียน / ข้าวสารอาหารเเห้ง /สื่อการเรียนการสอน BBL สำหรับน้องๆ อนุบาล / ตู้เย็นสำหรับแช่อาหาร ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ (Chaipunha_ak-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-10-14 08:49:13


ความคิดเห็นที่ 5 (4404133)

 โรงเรียนบ้านคอวัง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น 39 คน มีข้าราชการครู 3 ท่าน ครูอัตราจ้าง 1 ท่าน โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด 20 กิโลเมตร ในเขตชุมชนผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป พื้นฐานครอบครัวยากจน นักเรียนอยู่ในความดูแลของ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นส่วนใหญ่ 

                โรงเรียน มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค สิ่งของ / ข้าวของเครื่องใช้ / อุปกรณ์การเรียน / ข้าวสารอาหารแห้ง / เครื่องเล่นสำหรับเด็ก  / อาหารกลางวัน /  รับค่ายพัฒนาโรงเรียน (ทาสี,ซ่อมแซม,ปรับปรุง,สร้างใหม่,ฯลฯ  อาคารเรียน) ในการนี้โรงเรียนสามารถออกใบลดหย่อนภาษี ตามระบบกรมสรรพากร ได้

      ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0882992788  รร.บ้านคอวัง

ผู้แสดงความคิดเห็น ครู วันที่ตอบ 2020-10-13 16:55:29


ความคิดเห็นที่ 4 (4404113)

 โรงเรียนบ้านสระแจง ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ขอรับการสนับสนุนหลอดไฟ LED(หลอดยาว)  พัดลมโคจรติดเพดาน  กระดาษA4  เครื่องปรินทร์เตอร์  สีน้ำมันสำหรับทาเครื่องเล่นเด็กอนุบาล  สีน้ำทาห้องเรียนอนุบาล  พร้อมออกใบลดหย่อนภาษีให้แก่ท่านค่ะ  (ผอ.ปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง 0819660321) ขอบพระคุณในความเมตตาสำหรับเด็กๆและโรงเรียนในชนบท

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง (piyapornpuengkoksung-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-10-13 12:56:31


ความคิดเห็นที่ 3 (4404046)

 

โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1  ตำบลร่มไทร  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  96190

มีนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีบุคลากรทั้งหมด 15 คน 

โรงเรียน มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ห้องครัว(ตู้แช่หรือตู้เย็นและอุปกรณ์ครัว) /อุปกรณ์การเรียน(โน๊ตบุท ทีวี เครื่องฉายและหนังสือและอุปกรณ์) เครื่องเล่นสำหรับเด็ก(สนาม BBL) เครื่องมือการเกษตรและเมล็ดพันธ์และงบประมาณจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  วัสดุปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียน (ปูนซีเมนต์ สี กระเบื้องปูพื้น หญ้าเทียม) ในการนี้โรงเรียนสามารถออกใบลดหย่อนภาษี ตามระบบกรมสรรพากร ได้

ผู้ประสานงาน  นายบือราฮาน  สาอะ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน

โทร 093-5890083     ID line : kruhan

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2020-10-13 08:11:01


ความคิดเห็นที่ 2 (4404025)

 เรียน ท่านผู้ใหญ่ใจดี

           ด้วยโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป.ปราจีนบุรีเขต2 อยากได้รับการช่วยเหลือ ข้าวสารอาหารแห้งสำหรับอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมประมาณ 68 คน ซึ่งไม่ได้งบอาหารกลางวัน และอยากได้หลอดไฟโซล่าเซลสำหรับติดรายทางเพื่อให้แสงสว่างกลางคืนสัก 10 ชุด ทางโรงเรียนยินดีออกใบอนุโมทนาบัตรในการนำไปลดหย่อนภาษีให้ได้ครับ

                                     ผอ.ประสิทธิ์ จำปาเพชร

                                     ร.ร.บ้านโปร่งสะเดา

                            0934454307

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประสิทธิ์ จำปาเพชร วันที่ตอบ 2020-10-12 18:25:23


ความคิดเห็นที่ 1 (4403931)

               โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหสัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๖๓ คน (ดรงเรียนขนาดเล็กเศษ) มีข้าราชการครู ๔ ท่าน ผู้บริหาร ๑ ท่าน โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ๔๐ กิโลเมตร ในเขตชุมชนผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป พื้นฐานครอบครัวยากจน นักเรียนอยู่ในความดูแลของ ตา ยาย เป็นส่วนใหญ่ กอร์ปกับโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางต้นสังกัดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนเท่าเทียมกันได้

                โรงเรียน มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค สิ่งของ / ข้าวของเครื่องใช้ / อุปกรณ์การเรียน / ข้าวสารอาหารแห้ง / ครื่องเล่นสำหรับเด็ก / สนาม BBL / อาหารกลางวัน /  รับค่ายพัฒนาโรงเรียน (ทาสี,ซ่อมแซม,ปรับปรุง,สร้างใหม่,ฯลฯ  อาคารเรียน) ในการนี้โรงเรียนสามารถออกใบลดหย่อนภาษี ตามระบบกรมสรรพากร ได้

      ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0910540091 (ผอ.อภินันท์ ภูผาดาว)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอภินันท์ ภูผาดาว (poophadao-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-10-12 11:20:131


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล