ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน


 เรียน  ผู้ใหญ่ใจดี และผู้ที่มีจิตอาสาทุกท่าน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดแตน

          โรงเรียนวัดแตน  หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแสงสงคราม  อำเภอบางระกำ   จังหวัดพิษณุโลก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 87 คน มีข้าราชการครู 3 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง (งบ รร.จ้าง) 2 คน ครูธุรการ 1 คน ไม่มีนักการภารโรง คน มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประชุม 1 หลัง งบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนค่อนข้างน้อย จึงไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ชุมชม ผู้ปกครองส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง และมีฐานะยากจน สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่ พ่อกับแม่ต้องไปทำงานในเมือง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย ขาดโอกาสทางการศึกษาในทุกด้าน ส่งผลให้ไม่สามารถที่จะสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์การพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัด โรงเรียนวัดแตน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่นักเรียนอีกเป็นจำนวนมาก  และนักเรียนยังอยู่ในสภาพด้อยโอกาสที่จะได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพสังคมด้านข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ ตามความขาดแคลนเร่งด่วน ของโรงเรียนเรียงตามลำดับ ดังนี้

1.       เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ มีการชำรุด ขาดงบประมาณในการจัดซื้อและซ่อมแซม เช่น กลอง เมโรเดียน เบลไรลา

2.       เครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬา เสื้อผ้าไทย เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี

3.       ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

4.       งบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการศึกษา และอาคารสถานที่ ฯลฯ

5.       สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาและเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน เช่น

-          คอมพิวเตอร์,  โทรทัศน์,  พัดลม

-          ไฟโซล่าเซลล์ ส่องสว่างภายในบริเวณโรงเรียน

-          อุปกรณ์การเกษตร

-          หนังสือการ์ตูน หนังสือเพื่อความรู้ในห้องสมุด ฯลฯ

หากท่านมีความประสงค์สนับสนุน ให้เด็กที่ขาดแคลนโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีคุณภาพชีวิต                มีคุณภาพทางด้านการศึกษาที่ดีขึ้น กรุณาติดต่อ โรงเรียนวัดแตน

-          บัญชีเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนวัดแตน ธนาคารกรุงไทย 624-0-23190-8

-          เพจโรงเรียนวัดแตน

-          นางพเยาว์  ลีลา           ผู้อำนวยการโรงเรียน      โทร 091-025-5119

-          นางสาวสาวิตรี วัยฉิมพลี  ครูโรงเรียนวัดแตน         โทร 061-809-0542

-          นางสาวยุวธิดา ใจบุญ     ครูโรงเรียนวัดแตน         โทร 087-970-3176

       
   
 
 

 

 

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ kruke naruk (kruke190-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2021-06-06 09:01:17 IP : 184.22.51.121


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล