ReadyPlanet.com


ขอความช่วยเหลือ


 ในการส่งข้อมูลมายังเพจ เราพบอุปสรรค ว่า การส่งข้อมูลมายังทางเพจนั้น มีความไม่ครบบ่อยครั้ง เพื่อความสะดวกชองทุกท่านทางเราเลยได้เขียนรายละเอียดไว้ครับผม ท่านหรือครูหรือผู้อำนวยการ มีความประสงค์ที่จะส่งข้อมูลมายังเพจ ขอข้อมูลตามนี้ครับผม 

- ประวัติโรงเรียนพอสังเขป 
                  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ต.บางระกำ  อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก   ถนนสาย     บางระกำ – สุโขทัย  มีเนื้อที่ประมาณ  12  ไร่ ๒๒ ตารางวา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2475  มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  คือ หมู่ ๘ บ้านวัดแหลมเจดีย์  และ หมู่ ๑๘ บ้านตลุกแรด  เปิดการสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีอาคารเรียน  2  หลัง  แบบ  สปช. 108  2  หลัง   และ อพล.008   1  หลัง   มีโรงฝึกงาน 1  หลัง  มีสนามบาสเกตบอล  มีถังน้ำแบบ ฝ 33  จำนวน  3  ถัง  ส้วมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  2  หลัง  หลังละ 4  ห้อง  และได้รับการสนับสนุนบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนจำนวน  1  หลัง  2  ห้อง  
- ข้อมูลโรงเรียน ที่อยู่ เปิดสอนชั้นไหนถึงชั้นไหน นักเรียนและครู ทั้งหมดกี่คน 
โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ ตั้งอยู่ หมู่ ๘ บ้านแหลมเจดีย์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๙ คน จำนวนครูและบุคลากรประกอบด้วย
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา คน
๒. ข้าราชการครู ๑๑ คน
๓. พนักงานราชการ คน
๔. เจ้าหน้าที่ธุรการ คน
๕. นักการภารโรง คน
รวมครูและบุคลากรทั้งสิ้น     ๑๕ คน
 
- อุปสรรคในการเรียนการสอน 
๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐค่อนข้างน้อยและจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ
๒. ขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น โทรทัศน์ Smart TV 
๓. ขาดทรัพยากรบุคคลเนื่องจากครูครูเกษียณอายุราชการ 3 คน  
- ทางโรงเรียนขาดแคลนหรือต้องการสิ่งใดบ้าง 
1. คอมพิวเตอร์ หรือ สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรู้ เช่น โทรทัศน์ Smart TV 
2. งบประมาณในการสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน เนื่องจากบริเวณภายในโรงเรียนไม่มีถนนคอนกรีต ในฤดูฝนทำให้น้ำท่วมขัง และสร้างความยากลำบากในการเข้าออกภายในบริเวณโรงเรียน
3. ห้องพยาบาลและอุปกรณ์การปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์พื้นฐาน
4. ปรับปรุงซ่อมแซม และเพิ่มเติม เครื่องเล่นสนาม
๕. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา
๖. อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ สำหรับการป้องกันโรคโควิด ๑๙ 
 
- ส่งรูปถ่าย ป้ายชื่อโรงเรียน ตัวอาคาร บรรยากาศของโรงเรียน รูปเด็ก ๆ นักเรียน 
(จะส่งเยอะเท่าไรก็ได้ครับ) 
ขอรูปนักเรียนและบรรยากาศการทำกิจกรรมอื่นๆ 
 
- แล้วก็ ข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทร สัก 2 เบอร์ครับผม 
  ผอ.พเยาว์  ลีลา ๐๙๑-๐๒๖-๕๑๑๙    ID Line : krukejoenco30
  นางสุนทรี  รอดนิล ๐๙๙-๒๗๖๐๙๙๙     ID Line : soontaree1403
 
ข้อมูลการเดินทาง 
โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ ห่างจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ ๒๔ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง พิษณุโลก – บางระกำ จากอำเภอบางระกำ เลี้ยวขวา ทางไปสุโขทัย ผ่านเทศบางตำบาลบางระกำเมืองใหม่ โรงเรียนอยู่ทางขวามือ ติดถนน
 
- บัญชีธนาคาร (ถ้ามี) ขอความกรุณา (บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา)
ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษา. ธ.No 6240341096 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์
 
อย่าส่งรูปภาพใส่ Word หรือ PDF มานะครับผม ส่งมาทางแชท ได้เลยครับผม ขอบคุณมาก ๆ ครับผม


ผู้ตั้งกระทู้ รร วัดแหลมเจดีย์ (Kruke190-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2021-11-15 19:40:24 IP : 223.24.92.236


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล