ReadyPlanet.com


เชิญชวนมาช่วยสร้างสนามเด็กเล่นให้เด็กนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ)


 เรียน   ผู้มีจิตอาสา  ผู้สนับสนุนโครงการ  ผู้ใหญ่ใจดี

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เครื่องเล่นสนามให้นักเรียนโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ) อ. สิงหนคร จ.สงขลา

ด้วยโรงเรียนวัดประตูไชย  ต.ชิงโค  อ.สิงหนคร จ.สงขลา  มีนักเรียนจำนวน 107 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีงบประมาณจำกัด ขาดเครื่องเล่น เนื่องจากเครื่องเล่นเดิมมีความชำรุดเป็นสนิม ผุพัง อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ปรับปรุงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นเดิมที่ทรุดโทรมใช้การไม่ได้ให้กลับมาใช้ทำกิจกรรมของนักเรียนได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่น

   1.เพื่อให้มีอุปกรณ์การเล่นสำหรับนักเรียนที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับนักเรียน

   2.เพื่อนักเรียนได้ฝึกความคล่องตัว ทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ ตัวอย่างเช่น การ  ปีนป่าย ห้อยโหน การลอด การกระโดด

   3.เป็นส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียนอันจะส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง

   4.ทำให้สร้างเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มเพื่อนๆของเด็ก  รู้จักปรับตัว  การแก้ปัญา กล้าตัดสินใจ เรียนรู้การระมัดระวังตังเองและผู้อื่น

          ทางโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ) จึงขอความอนุเคราะห์เครื่องเล่นใหม่ที่เหมาะสมกับผู้เรียน หรืองบประมาณ แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่เก่า ชำรุด ให้มีความปลอดภัย และนักเรียนสามารถได้อย่างมีความสุขและอยากมาโรงเรียน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งให้ความอนุเคราะห์ได้ที่โรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ)

ม.5  ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

เบอร์โทรศัพท์ 084  2599532   หรือ  0618175293ผู้ตั้งกระทู้ suchaya _aey (suchaya5293-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2022-12-21 09:09:38 IP : 171.103.85.213


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล