ReadyPlanet.com


ต้องการบริจาค เสื้อผ้ามือสอง และ หนังสือธรรมะ


 โรงเรียนใดต้องการ หนังสือธรรมะ หรือ เสื้อผ้ามือสอง 

ให้ลงชื่อและที่อยู่+เบอร์โทร ไว้นะครับผู้ตั้งกระทู้ ซี :: วันที่ลงประกาศ 2021-12-19 02:57:55 IP : 49.230.77.109


1

ความคิดเห็นที่ 6 (4461011)

 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 มีนักเรียน 151 คน   ครู 15 คน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สอนระดับชั้น อนุบาล2-ป.6 โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยอยู่ห่างจากเมืองอุดรธานี91 กิโลเมตร ห่างจากเขตพื้นที่ 64 กิโลเมตร ห่างจาก ตัวอำเภอ 25 กิโลเมตร ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ มีความขาดแคลนในทุกด้าน  มีความประสงค์ขอรับเสื้อผ้ามือสองเพื่อนักเรียนขอความอนุเคราะห์จากท่านตามที่เห็นสมควร  ติดต่อ นายจตุรงค์  วรนาม  ผู้อำนวยการโรงเรียน 065-294-2671 ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายจตุรงค์ วรนาม (chaturongworranarm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-06-08 13:37:23 IP : 223.206.226.182


ความคิดเห็นที่ 5 (4451831)

 วันนี้ส่ง

เสื้อผ้ามือสอง 1 กล่อง  ส่งให้ รร.ราษฎร์ศุภประดิษฐ์

และ

ส่งหนังสือธรรมะ 1 กล่อง ให้ รร.บ้านน้ำปาย

ผู้แสดงความคิดเห็น ซี วันที่ตอบ 2022-01-14 20:59:23 IP : 49.228.224.239


ความคิดเห็นที่ 4 (4451413)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดงา  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

ติดต่อ 0863859833

ระวิวรรณ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ระวิวรรณ วันที่ตอบ 2021-12-29 09:04:52 IP : 183.89.111.116


ความคิดเห็นที่ 3 (4451000)

 วันนี้ ส่งเสื้อผ้าให้ รร.บ้านหนองถ่ม แล้วนะครับ

จะค่อยๆทยอยส่งนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ซี วันที่ตอบ 2021-12-22 19:49:33 IP : 171.96.190.217


ความคิดเห็นที่ 2 (4450904)

         โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ. น่าน  ศรีสะเกษ 33130  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด  86  คน ครู จำนวน 8 คน 

ติดต่อ ผอ.สุทัศ สุขกมล

          โทร 0801630885

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสุทัศ สุขกมล วันที่ตอบ 2021-12-20 15:42:47 IP : 27.55.74.13


ความคิดเห็นที่ 1 (4450899)

 

ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สิิ่งของ ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท


 โรงเรียนบ้านน้ำปาย อ.แม่จริม จ. น่าน  55170  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่1-3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  มีนักเรียนทั้งหมด  82  คน ครู จำนวน 8 คน (ยังไม่ครบชั้น) นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับ ตายาย ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา รับจ้างทั่วไป  และยังขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมาก   ขอรับการสนับสนุนดังนี้

 

1.คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์

2.ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน (ซึ่งชำรุดเสียหายมาก เนื่องจากใช้การมานามมากแล้ว)

 3. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ของเด็กอนุบาล

4."งบประมาณในการจ้างครูมาสอนให้ครบชั้น เดือนละ ุ6,500 บาท

5 งบประมาณ อาหารกลางวัน สำหรับ เด็ก มัธยม ม.1-3 (เนื่องจาก นักเรียนมัธยมไม่ได้รับจัดสรร เงินอาหารกลางวัน รายหัวให้กับนักเรียนมัธยม)

6 งบประมาณในการทำกกิจกรรมเกษตรหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน

7 โทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอนแต่ละห้อง (เนื่องจาก ชำรุดเสียหาย ใช้การเป็นเวลานาน)

8 ทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจน

9 อุปกรณ์การเรียน (สมุด ดินสอ ปากา ยางลบ อื่น)

10 กระดาษ เอ 4 จำนวน 20 กล่อง เพื่อใช้ทำใบงาน ใบความรู้ให้นักเรียน

11เสื่้อกันหนาว ผ้าห่ม ให้นักเรียน

ติดต่อได้ที่

081-7836737   ผอ.สมหวัง  วงค์แจ่ม (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย)

email   somwang 27827@gmail.com

#โรงเรียนสามารถออกใบเสร็จ และใบ edonation เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้#

โรงเรียนบ้านน้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 55170  ติดต่อ (นายสมหวัง วงค์แจ่ม ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย 081 7836737


ผู้แสดงความคิดเห็น สมหวัง วันที่ตอบ 2021-12-20 11:39:11 IP : 27.55.73.1401


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล