ReadyPlanet.com


มีความประสงค์บริจาคคอมพิวเตอร์/โน้ตบุค (มือ2) เพื่อให้น้องๆได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหาความรู้


เนื่องด้วยทาง หจก.เจซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอนซัลแทนส์ จะมีกิจกรรมในการบริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อ ให้สามารถนำไปพัฒนาหาความรู้ ต่อยอดทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมือ2 รวมถึงอุปกรณ์การเรียนและกีฬา รวมถึงอื่นๆ ซึ่งหากโรงเรียนใดมีความประสงค์รบกวนแจ้งไว้ได้เลยนะคะ ทางเราจะนำไปเสนอต่อผู้บริหารและพิจารณาต่อไปค่ะผู้ตั้งกระทู้ สุรารักษ์ แสงประทุม (จอย) (surarux-at-jzcom-dot-co-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2022-02-08 09:05:20 IP : 171.100.111.146


1

ความคิดเห็นที่ 10 (4461986)

 โรงเรียนบ้านคำสะอาด ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์จ.ศรีสะเกษ

เป็น รร.ขยายโอกาส เปิดเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอ.1-ม.3 มีนักเรียน 166 คน เป็นรร.ที่ขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีในการใช้การเรียนการสอน จึงขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีล่วงหน้า

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐกานต์ วันที่ตอบ 2022-07-01 23:35:24 IP : 223.205.226.200


ความคิดเห็นที่ 9 (4461010)

 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 มีนักเรียน 151 คน   ครู 15 คน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สอนระดับชั้น อนุบาล2-ป.6 โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยอยู่ห่างจากเมืองอุดรธานี91 กิโลเมตร ห่างจากเขตพื้นที่ 64 กิโลเมตร ห่างจาก ตัวอำเภอ 25 กิโลเมตร ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ มีความขาดแคลนในทุกด้านและยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนอื่นๆโดยโรงเรียนมีคาบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน มีคอมใช้ได้อยู่5 เครื่องซึ่งตก5 คนต่อเครื่องยังความลำบากในการจัดการเรียนการสอนมีความประสงค์ขอรับความอนุเคราะห์จากท่านตามที่เห็นสมควร  ติดต่อ นายจตุรงค์  วรนาม  ผู้อำนวยการโรงเรียน 065-294-2671 ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายจตุรงค์ วรนาม (chaturongworranarm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-06-08 13:34:52 IP : 223.206.226.182


ความคิดเห็นที่ 8 (4456598)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนบ้านนาดี ที่อยู่  104 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  55 คน

นักเรียนชาย  32 คน หญิง 23 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

1.โน้ตบุค

2.คอมพิวเตอร์

3.อื่น ๆ ที่ท่านเห็นสมควร

 

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

ผู้แสดงความคิดเห็น สมพร (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-04-05 13:38:51 IP : 1.1.198.9


ความคิดเห็นที่ 7 (4455716)

 โรงเรียนบ้านแม่ปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก รอบด้วยชุมชนกะเหรี่ยง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงป 6 ปี 64 มีนักเรียน 54 คน บุคลากร 8 คน ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะขอรับคอมพิวเตอร์ทดแทนประมาณ 10 เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผอ. ปิยะชน โพธิยะ 0918561920

ผู้แสดงความคิดเห็น ปิยะชน วันที่ตอบ 2022-03-24 05:38:05 IP : 223.24.170.210


ความคิดเห็นที่ 6 (4455583)

 โรงเรียนวัดดอนสัก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนักเรียน 52 คน มีความประสงค์รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนจำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับ

ฝากพิจารณาด้วยนะครับ

โสภณ สีหะอำไพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก
โทร 0817078766

โรงเรียนวัดดอนสัก
โทร 055830203
 

ผู้แสดงความคิดเห็น โสภณ สีหะอำไพ (sophon-at-watdonsak-dot-ac-dot-th)วันที่ตอบ 2022-03-22 12:23:10 IP : 182.53.67.34


ความคิดเห็นที่ 5 (4454435)

 บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.อุตรดิตถ์  0660047398 พงศร

ผู้แสดงความคิดเห็น พงศร วันที่ตอบ 2022-03-10 00:31:42 IP : 182.53.2.46


ความคิดเห็นที่ 4 (4453437)

 โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีนักเรียน 95 คน   ครู 5 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ มีความขาดแคลนในทุกด้านและยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนอื่นๆที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีความประสงค์ขอรับความอนุเคราะห์จากท่านตามที่เห็นสมควร  ติดต่อ นายธนพล  นวลมะณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-479-3946 ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายธนพล นวลมะณีย์ (์Nuanmanee-dot-2710-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-02-21 10:27:41 IP : 210.86.160.66


ความคิดเห็นที่ 3 (4453193)

 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ตำบลปริก  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80240  โทร 0895873328นักเรียน 112 คน โรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ. วันที่ตอบ 2022-02-17 13:18:13 IP : 159.192.42.32


ความคิดเห็นที่ 2 (4452835)

 ตามที่ หจก.เจซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอนซัลแทนส์ จะมีกิจกรรมในการบริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อ ให้สามารถนำไปพัฒนาหาความรู้ ต่อยอดทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมือ2 รวมถึงอุปกรณ์การเรียนและกีฬา รวมถึงอื่นๆ ในการนี้โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ หมู่ 8 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี 71120 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนจำนวน 90 คน มีความขาดแคลนในทุกด้าน มีความประสงค์ขอรับความอนุเคราะห์ตามที่ท่านเห็นสมควร ทางโรงเรียนจักขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ด้วยความเคารพอย่างสูง นางรุ่งนภา สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 0982528273 ผู้ประสานงาน 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางรุ่งนภา สุภาภา วันที่ตอบ 2022-02-10 14:20:42 IP : 180.180.144.79


ความคิดเห็นที่ 1 (4452768)

 โรงเรียนบ้านน้ำตวง อ. แม่จริม จ.น่าน นักเรียน 338คน. นักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุเผ่าม้งทั้งหมด. เป็นโรงเรียนในเขตทุรกันดาร ติดชายแดนลาว. มีความขาดแคลนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนค่ะ. ติดต่อ ผอ. สายรุ้ง. เสมอ 0847409754. ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านน้ำตวง วันที่ตอบ 2022-02-08 10:15:58 IP : 182.232.238.1561


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล