ReadyPlanet.com


ตามหาโรงเรียนที่ต้องการอาคารเรียน หรือห้องสมุด


สวัสดีค่ะทุกท่าน

เนื่องจากปีนี้บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างอาคารเรียน หรือห้องสมุดให้กับโรงเรียนในชนบลขนาดเล็ก และให้พนักงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงต้องการหาโรงเรียนที่อยากให้สร้างหรือปรับปรุงอาคารต่างๆ รวมถึงการมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็นต่อการศึกษา

ทางโรงเรียนไหนประสงค์จะให้ทางเราเข้าไปทำกิจกรรมที่มีประโยนช์นี้ รบกวนแจ้งรายละเอียด รูป จำนวนบุคลากรและนักเรียน ชื่อผู้ติดต่อและเบอร์ หรือข้อมูลจำเป็นมาที่ kinlonghardware2@gmail.com

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบกลับจากหลายๆโรงเรียนนะคะ

แพรวณิศราผู้ตั้งกระทู้ แพรวณิศรา ไชยสุระธนภัทร์ (kinlonghardware2-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2022-03-07 16:46:37 IP : 49.229.123.137


1

ความคิดเห็นที่ 8 (4461985)

 โรงเรียนบ้านคำสะอาด ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

เป็นโรงเรียนชายขอบ มีนักเรียน166 คน มีอาคารเรียน/ห้องเรียนไม่เพียงพอ ที่มีอยู่ไม่แข็งแรง เนื่องจากปลูกสร้างมานาน

  จึงขอความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะผู้ใหญ่ใจดี

        

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐกานต์ วันที่ตอบ 2022-07-01 23:30:29 IP : 223.205.226.200


ความคิดเห็นที่ 7 (4459730)

 ขอความอนุเคราะห์สร้างอาคารเรียน

      โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 โทร. 0812645992
ผู้แสดงความคิดเห็น อำพล ราวกลาง (py2chk202-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-05-24 10:00:42 IP : 171.4.237.38


ความคิดเห็นที่ 6 (4456597)

 เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนบ้านนาดี ที่อยู่  104 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  55 คน

นักเรียนชาย  32 คน หญิง 23 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

1.สร้างอาคารเรียน

2.สร้างห้องสมุด

3.อื่น ๆ ที่ท่านเห็นสมควร

 

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

ผู้แสดงความคิดเห็น สมพร (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-04-05 13:18:08 IP : 1.1.198.9


ความคิดเห็นที่ 5 (4455835)

 โรงเรียนคชเวกวิทยา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีนักเรียน60 คนครู3 คน

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

สนใจสอบถามข้อมูล 0850440661 ครูวรรณ

ผู้แสดงความคิดเห็น - วันที่ตอบ 2022-03-25 14:06:26 IP : 125.26.144.12


ความคิดเห็นที่ 4 (4455582)

 ส่งรายละเอียดไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์แล้วนะครับ

จากโรงเรียนวัดดอนสัก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

โสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก

0817078766

ผู้แสดงความคิดเห็น โสภณ สีหะอำไพ (sophon-at-watdonsak-dot-ac-dot-th)วันที่ตอบ 2022-03-22 12:20:44 IP : 182.53.67.34


ความคิดเห็นที่ 3 (4454893)

 

ขอความอนุเคราะห์คุณแพรวณิศรา ไชยสุระธนภัทร์

        ด้วยโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 4 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน จำนวน  90 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน มีความประสงค์สร้างห้องเรียนอนุบาล เป็นเอกเทศ ปัจจุบันใช้ห้องเรียน 1 ห้องรวมกับอาคารเรียนระดับประถมศึกษา มีอุปสรรคเรื่องเสียงเนื่องจากอนุบาลสองเด็กๆนอนภาคบ่าย แต่มีเสียงรบกวน โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณก่อสร้าง  ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนของเรามีพื้นที่พร้อมดำเนินการสร้างได้เลย  แต่ยังขาดงบประมาณ ไม่สามารถขอรับงบสนับสนุนก่อสร้าง จากสพฐ.ได้เนื่องด้วยจำนวนนักเรียนไม่เข้าเกณฑ์ ซึ่งห้องเรียนอนุบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  จึงขอความอนุเคราะห์ทางบริษัท คุณแพรวณิศรา ไชยสุระธนภัทร์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามที่ท่านเห็นสมควร ทางโรงเรียนจักขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
                   ขอแสดงความนับถือ   นางรุ่งนภา  สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ   เบอร์โทรศัพท์ประสานงาน 0982528273
 
ผู้แสดงความคิดเห็น นางรุ่งนภา สุภาภา วันที่ตอบ 2022-03-14 13:41:50 IP : 125.25.69.24


ความคิดเห็นที่ 2 (4454531)

 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ

        ด้วยโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต๒ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียน ๑๙๐ คน ครูและบุคลากร ๑๕ คน อยากสร้างห้องสมุด และห้องธนาคาร แต่ขาดงบดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนของเราดำเนินการต่อเติมอาคารเรียน แบบสปช.๑๐๕/๒๙ ไว้แล้วส่วนหนึ่งแต่ดำเนินการต่อไม่ได้เนื่องจากขาดงบประมาณ เราไม่สามารถของบ จากสพฐ.ได้เนื่องด้วยจำนวนนักเรียนไม่เข้าเกณฑ์ อย่างไรก็ตามความจำเป็นของห้องสมุดต่อนักเรียนและครูก็ต้องมี ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนของเราเมื่อมีการรับหนังสือบริจาค หรือรับมาจากหน่วยงานอื่นๆให้มาก็จะฝากไว้ตามห้องเรียนต่างๆ มันก็ไม่เป็นระเบียบ แม้แต่ห้องธนาคารเพื่อใช้รับฝากเงินของนักเรียนและครู ก็ไปใช้มุมห้องของห้องบางส่วนทำงาน ก็นำเสนอความจำเป็น และความต้องการให้กับผู้ที่อยากเข้ามาช่วยเหลือ นำไปคิดพิจารณาตัดสินใจ ฝากด้วยครับ
                      ประสิทธิ์ จำปาเพชร
                   ผอ.ร.ร.บ้านโปร่งสะเดา
                      ๐๙๓๔๔๕๔๓๐๗
ผู้แสดงความคิดเห็น ประสิทธิ์ จำปาเพชร วันที่ตอบ 2022-03-10 15:51:05 IP : 101.109.50.208


ความคิดเห็นที่ 1 (4454332)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   มีความประส่งค์ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียนหรือสร้างใหม่ค่ะ

 

 

ติดต่อ   0863859833

E-mail     ravivan2514@gmail.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ระวิวรรณ (ravivan2514-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-03-08 15:07:01 IP : 183.89.41.1501


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล