ReadyPlanet.com


ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการความช่วยเหลือ


 

ที่ตั้งโรงเรียน   หมู่บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์  พื้นที่โรงเรียน ๘๘ ไร่ ๓ งาน ๖๓ ตารางวาที่ หม่อมเจ้าภีสเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ได้อนุญาตให้ใช้จัดตั้งโรงเรียน
สภาพโรงเรียนปัจจุบัน
          ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนเริ่มเปิดการเรียนการสอนมีนักเรียน ม.๔ จำนวน ๑๐ คน ได้อาศัยอาคารมูลนิธิพัฒนานาทรัพยากรเพื่อชาวเขาบ้านใหม่พัฒนา ( Hill-Tribes Resources and Development) เป็นที่เรียนชั่วคราว ทางสำนักงานเขต สพม.๓๔ ร่วมกับวัดพระธาตุศรีจอมทองวรมหาวิหารได้จัดผ้าป่าเพื่อหาทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวรจำนวน ๖ ห้องเรียน งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างในบริเวณพื้นที่โครงการหลวงเนื้อที่ ประมาณ ๘๙ ไร่ แล้วเสร็จปลายเดือน กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และจะได้นำนักเรียนไปเรียนในเดือนพฤศจิกายน นี้(เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน)ปัจจุบันมีนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ เพิ่มขึ้น รวม ๕๘ คน
ความต้องการของโรงเรียน 
-          อาคารห้องสมุด      - บ้านพักนักเรียน         
- บ้านพักครู  -       ถังเก็บน้ำฝน  - รางรินน้ำฝน         
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน/ภูมิทัศน์โดยรอบ
-          ถนนคอนกรีตกว้าง ๖ ม.ยาว ๗๐๐ เมตร         
- ประตูฟุตบอล/เสาวอลเลย์บอล-ตระกร้อ
-          อุปกรณ์การเรียน       - สื่อการเรียนการสอน     
- หนังสือห้องสมุด  -          ชั้นเก็บเอกสาร         
- ชั้นหนังสือ             - โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
-     โต๊ะครู                 - กระดาษโรเนียว           
- คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
-          เครื่องขยายเสียง       - เครืองฉายภาพ         
 - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  -          เครื่องมือเกษตร       
-เครื่องมือช่าง          - ท่อน้ำ(ประปาภูเขา)ระยะประมาณ ๑กม.
-          ป้ายชื่อโรงเรียน         - รั้ว
ติดต่อ  นาย วีระพล ประสพสุข     รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม    ผู้ประสานงานจัดตั้งโรงเรียนมัธยมอำเภอกัลยาณิวัฒนา
                หมายเลข โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๘๗๕๓๒๓
                อีเมล koon_vip@hotmail.com
 


ผู้ตั้งกระทู้ นิตยา เรือนคำ (pan_phy43-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-10-19 01:54:59


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล