ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคพระพุทธรูปปางประทานพร


 เรียน คณะผู้ใจบุญและท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

          โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ 3 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ต้องการรับบริจาคพระพุทธรูปปางประทานพร จากท่านผู้ใหญ่ใจดีและคณะผู้ใจบุญทุกท่าน  สำหรับประดิษฐ์ฐานประตูทางเข้าของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้กราบไหว้ก่อนเข้ามาโรงเรียน เท่าองค์จริง (ขนาดความสูงประมาณ 180 ซม.)

           จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

             พัชรินทร์ มีพัฒน์

081-7257106ผู้ตั้งกระทู้ พัชรินทร์ มีพัฒน์ (patone06-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-08-17 09:51:37


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4252550)

 ขอรับบริจาคพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางอื่นๆตามศรัทธา

เรียน คณะผู้ใจบุญและท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

         โรงเรียนวัดน้ำตก ตั้งอยู่ที่ หมู่ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ มีนักเรียนจำนวน 150 คน ต้องการรับบริจาคพระพุทธรูปปางสมาธิ จากท่านผู้ใหญ่ใจดีและคณะผู้ใจบุญทุกท่าน เนื่องจากโรงเรียนจะจัดทำซุ้มพระสำหรับประดิษฐ์ฐานประตูทางเข้าของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้กราบไหว้สักการะก่อนเข้ามาโรงเรียน เท่าองค์จริง (ขนาดความสูงประมาณ 150-180 ซม.)

 

           จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

 

 นางมลิวัลย์ พาศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำตก 

ม.2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร. 075-751725

หรือติดต่อผ่านทาง นายพงศร  มีวาสนา ศิษย์เก่า 0939498609

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.โรงเรียน วันที่ตอบ 2018-05-14 15:45:44


ความคิดเห็นที่ 6 (4226533)

  ขอรับบริจาคพระพุทธรูปปางประทานพร 

 เรียน คุณอริศราและคณะผู้ใจบุญและท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

         โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ มีนักเรียนจำนวน 94 คน ต้องการรับบริจาคพระพุทธรูปปางประทานพร จากท่านผู้ใหญ่ใจดีและคณะผู้ใจบุญทุกท่าน  เพื่อประดิษฐ์ฐานประตูทางเข้าของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้กราบไหว้สักการะก่อนเข้ามาโรงเรียน เท่าองค์จริง (ขนาดความสูงประมาณ 150-180 ซม.)

 

           จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

 

นายคมกฤช สมสาร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

081-7624245

ผู้แสดงความคิดเห็น นายคมกกฤช สมสาร์ (ksomsar-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-11-16 14:47:53


ความคิดเห็นที่ 5 (4207568)

 ขอรับบริจาคพระพุทธรูปปางประทานพรหรือปางอื่นๆตามศรัทธา

 เรียน คุณอริศราและคณะผู้ใจบุญและท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

         โรงเรียนบ้านท่าชัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 75 คน ต้องการรับบริจาคพระพุทธรูปปางประทานพร จากท่านผู้ใหญ่ใจดีและคณะผู้ใจบุญทุกท่าน  เนื่องจากโรงเรียนจะจัดทำซุ้มพระสำหรับประดิษฐ์ฐานประตูทางเข้าของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้กราบไหว้สักการะก่อนเข้ามาโรงเรียน เท่าองค์จริง (ขนาดความสูงประมาณ 150-180 ซม.)

 

           จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

 

ยุธยา  คงพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชัย

โทร.093-3181666

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ยุธยา คงพรม (middle2516-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-08-22 09:43:12


ความคิดเห็นที่ 4 (4064354)

เรียน คณะผู้ใจบุญและท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

          โรงเรียนบ้านคีรีวง  ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่7 ต.ทุ่งหว้า  อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล  91120  ต้องการรับบริจาค พระพุทธรูปปางมารวิชัย จากท่านผู้ใหญ่ใจดีและคณะผู้ใจบุญทุกท่าน  สำหรับประดิษฐ์ฐานประตูทางเข้าของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้กราบไหว้ก่อนเข้ามาโรงเรียน   หน้าตัก  ประมาณ 30  นิ้ว

           จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

          เบญจา ขจรกาญจนกุล

0818968981

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจา ขจรกาญจนกุล (andaman2504-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-24 11:39:29


ความคิดเห็นที่ 3 (3836903)

 

เรียนผู้ใจบุญ

 ด้วยห้องจริยธรรมยังขาดส่ิงที่พึ่งทางใจให้กับนักเรียนเพื่อขัดเกลาศีลธรรมอันดีงามของนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามศาสนิกชนที่ดีขอรับบริจาคพระพุทธรูปที่มีหน้าตักกว้างประมาณ 18  ถึง 20 นึ้ว โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  

0833737646 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนาวุฒิ ทรงรัมย์ (songrma2518-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-07-07 14:11:00


ความคิดเห็นที่ 2 (3313083)

 เรียน คุณอริศรา  พร้อมคณะผู้ใจบุญ และท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

          ทางโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ขอขอบพระคุณ คุณอริศรา และคณะ ที่แจ้งความประสงค์มอบพระพุทธรูปปางประทานพร และขอขอบคุณ คุณ Sunflower ที่โทรประสานแจ้งความจำนงที่จะบริจาคพระพุทธรูป ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกๆ ท่านด้วย หวังว่าในโอกาสข้างหน้าคงได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันอีก

          ขอบพระคุณในไมตรีจิต (ทางโรงเรียนมีโครงการสร้างโรงอาหารให้กับเด็กนักเรียน ท่านใดมีความประสงค์ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ติดต่อกลับตามอีเมล์ด้านล่างครับ)

         พัชรินทร์ มีพัฒน์

081-7257106

อีเมล์ Patone06@hotmail.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรินทร์ มีพัฒน์ (patone06-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-03 21:14:50


ความคิดเห็นที่ 1 (3313076)

ได้โทรติดต่อสอบถามแล้ว

ทราบว่ามีผู้แจ้งความประสงค์จัดหาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ

อนุโมทนาผู้บริจาคด้วยนะคะ : )

 

ผู้แสดงความคิดเห็น sunflower วันที่ตอบ 2013-09-03 15:58:381


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล