ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์มือใหม่ หรือมือสอง เพื่อใช้การเรียนการสอนเด็กๆ


โรงเรียบ้านอ่าวตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ 8 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพชุมชนและผู้ปกครองเป็นชุมชนเกษตร ฐาะยากจน นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับปู่ -ย่า ตา-ยาย โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 50 คน ทั้งโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง และไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ

คอมพิวเตอร์ที่มีโรงเรียนใช้ทำงานสำนักงานและเพื่อการเรียนการสอน และนักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ในชั่วโมงเรียนคอมพิวเตอร์ครู(ผอ.สอนด้วยตนเอง)ไม่สามารถให้เ็ด็กๆ ได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเพียงพอ  เนื่องจากในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียน 6 - 9 คน

ขอความอนุเคราะห์มายังผู้ใจบุญทุกท่านที่ต้องการช่วยพัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคต โรงเรียนต้องการรับบริจาคคอมพิวเตอร์ ใหม่หรือมือสองสภาพที่ใช้งานได้ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรูจากของจริง 

                 สนใจบริจาค ติดต่อที่ สุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 088 788 5582

                  ขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

                                                                                                      สุจิตรา  เจือสุวรรณผู้ตั้งกระทู้ สุจิตรา เจือสุวรรณ (Sujittra35-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-09-19 19:25:30


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล