ReadyPlanet.com


ต้องการรายชื่อโรงเรียนขาดแคลนและอยากให้ช่วยเหลือในด้านการซ่อมแซม


 คือพวกเราจะจัดค่ายอาสา เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ภายในโรงเรียน และเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน จึงอยากทราบรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการรับความช่วยเหลือ 

 
โดยรายละเอียดของการค่ายมีดังนี้
- การซ่อมแซมและปรับปรุง เช่น ทาสีรั่วโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสนาม BBL สร้างสื่อเรียนรู้ต่างๆ หรืออื่นๆ
- เรียนรู้วิธีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน คือ การไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้าน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การทำอาชีพต่างๆ เป็นเวลา 1 วัน
- ระยะเวลาในการทำค่ายคือ 7 วัน 6 คืน
 
ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการทราบ
 
- ชื่อและที่ตั้งโรงเรียน 
 
- จำนวนนักเรียน ครู บุคลากร
 
- ความต้องการของโรงเรียน
 
- เบอร์ที่ติดต่อสะดวกหรืออีเมลล์
 
- รูปของโรงเรียนในปัจจุบัน ( หากมี )
 
 
ขอบคุณทุกท่านค่ะ


ผู้ตั้งกระทู้ asoo :: วันที่ลงประกาศ 2016-08-24 00:51:36


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4103354)
โรงเรียนบ้านปางเคาะ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 25110 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน จำนวน 40 คน รวมทั้งครู 2 คน ผู้บริหาร 1 คน ลูกจ้าง2 คน ปัจจุบันทางโรงเรียนมีความต้องการให้ช่วยเหลือ 1. ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน แบบ ป.๑ ซ จำนวน 1 หลัง 2. ปรับปรุงโรงอาหาร ปูพื้นกระเบื้อง ปรับปรุงห้องครัว 3. ปรับปรุงห้องเรียน กรุณาติดต่อ ผอ.ดวงพร วงศ์ดาว โทร. 091 8587469
ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ดวงพร วันที่ตอบ 2016-12-10 16:32:05


ความคิดเห็นที่ 6 (4068168)

 


 
- ชื่อและที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 
- จำนวนนักเรียน ครู บุคลากร
  นีกเรียน 42 คน ครู 6 คน 
 
- ความต้องการของโรงเรียน
ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ทาสีสนามเด็กเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสนาม BBL สร้างสื่อเรียนรู้ต่างๆ 
 
- เบอร์ที่ติดต่อสะดวกหรืออีเมลล์
032-694832  ผอ โรงเรียน 0937189784
 
- รูปของโรงเรียนในปัจจุบัน 
 
 
ขอบคุณทุกท่านค่ะ
 
ผู้แสดงความคิดเห็น สุกัญญา ปัตเมฆ (sukanyayayhee-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-06 15:36:32


ความคิดเห็นที่ 5 (4064573)

 เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

ด้วยโรงเรียนวัดสารวนาราม  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ม. 8     ต. สำพันตา  อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  

          -เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

-มีนักเรียน  109 คน นักเรียนชาย  54 คน หญิง 55 คน  

-ครู  จำนวน  6  คน  นักการ  1  คน

ระยะทางห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  160  กิโลเมตร

-  ห่างจากวัด  ประมาณ  800  เมตร

ทางโรงเรียนต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  แต่ขณะนี้ทางโรงเรียนยังขาดอาคารเรียน  ห้องเรียน  ที่ปลอดภัยให้นักเรียนและครู  ได้จัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ทางโรงเรียนต้องการให้ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตอาสา  ช่วยพัฒนาโรงเรียน  ดังนี้

1.  ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ  รย.104/43 อาคารไม้  จำนวน  4  ห้องเรียน  เนื่องจากเป็นอาคารไม้เก่าที่รื้อย้ายมาจากอาคารเก่า  นำมาสร้างใหม่  แต่ใช้ไม้เก่า  จึงทำให้ผุ  พัง  ชำรุดมาก  ยากที่โรงเรียนจะปรับปรุงซ่อมแซมเอง

2.  โต๊ะ  ขนาด  กว้าง  ๑ เมตร  ยาว  ๒ เมตร  พับเก็บได้  สำหรับนักเรียนทำกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน  ห้องละ  ๑  ตัว  จำนวน  ๘  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ  ๑  ตัว   รวม  ๘  ตัว

3.  อุปกรณ์การเรียนการสอน/ อุปกรณ์กีฬา/ อุปกรณ์ทำความสะอาด/ อุปกรณ์วิชาเกษตร

4.  อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

 ขอแสดงความนับถือ

นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวนาราม

0892466287

kru_jira@outlook.co.th

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง วันที่ตอบ 2016-08-25 05:37:29


ความคิดเห็นที่ 4 (4064493)

 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  0815773218  ไอดีไลนื thanakit313    ผมจะส่งข้อมูลให้

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-24 18:54:40


ความคิดเห็นที่ 3 (4064454)

 เรียนท่านประธานค่ายอาสา

          ดิฉันนางสาวณัฐพร   แสงภู่   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุฏิ  ใคร่ขอความอนุเคราะห์ในเรื่องการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนค่ะ

        โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ 7 ตำบลพลับพลาไชย  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72160  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก เปิดสอนทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 63  คน ข้าราชการครู 5 คน ชุมชนบ้านหนองกุฏิเป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชาชนเป็นชาวลาวเวียง  ซึ่งอพยพมาจากประเทศลาว ใช้ภาษาถิ่นคือภาษาลาว  มีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งขณะนี้ขาดแคลนเรื่องน้ำในการประกอบอาชีพ มีผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนยากจนลงมากกว่าที่เป็นอยู่  รวมทั้งโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู ได้แก่

1.       ทาสีอาคารเรียน แบบ สปช. 017 จำนวน 8 ห้องเรียน ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาคารเรียน

ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516  เป็นเวลา 43 ปี

2.      ซ่อมแซมประตูและหน้าต่างอาคารเรียน แบบ สปช. 017

3.      ทาสีห้องส้วมนักเรียน 2 หลัง  จำนวน  8  ห้อง 

ทางโรงเรียนใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคงบประมาณ หรือทรัพยากรทางการศึกษาอื่นๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวณัฐพร  แสงภู่         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุฏิ   โทร. 095-7534848  E-mail    pon_1513@hotmail.com

 

                             ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวณัฐพร แสงภู่ (pon_1513-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-24 15:56:46


ความคิดเห็นที่ 2 (4064356)
เรียน ท่านประธานชมรม "กลุ่มคนอาสา" ทางโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 เลขที่ 636 หมู่ 11 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โรงเรียนทำการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี่นักเรียน จำนวน 254 คน ครู จำนวน 16 คน มีความประสงค์และยินดีที่จะให้ท่านและคณะได้ร่วมทำกิจกรรมอาสา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา มีความต้องการและขาดแคลน เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา(ทำเนียบองคมนตรี) ยังมีความต้องการที่พัฒนาโรงเรียนอีกมาก เช่น ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุง ซ่อมแซมส้วมนักเรียน แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควร อยู่ห่างกรุงเทพ ประมาณ 220 กิโลเมตร อยู่ในที่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ระยะทาง 120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอ 67 กิโลเมตร นักเรียนอยู่ในสภาพอยากจนและขาดแคลน ขอเสนอโรงเรียนเข้ารับการพิจารณาใน การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ว่าที่ ร.ท.วันชิง กูลหกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน e-mail. wanching_111@hotmail.com โทร.084-3462292
ผู้แสดงความคิดเห็น wanching วันที่ตอบ 2016-08-24 11:41:49


ความคิดเห็นที่ 1 (4064221)

โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 172 ม.3 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับอนุบาล 3 ขวบถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล 3 ขวบ 18 คน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  37 คน รวมทั้งหมด 55 คน ครู 2 คน ผู้บริหาร 1 คน ลูกจ้าง อบต.ดูแลเด็ก 3 ขวบ 1 คน ปัจจุบันทางโรงเรียนมีความประสงค์ต้องการต่อเติมโรงอาหารของโรงเรียนเพื่อจัดทำเป้นห้องครัวสำหรับการประกอบอาหารให้นักเรียน และปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 1 ห้อง และการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น สวนหย่อมรอบห้องน้ำ สนาม BBL ซ่อมแซมบ่อเลี้ยงปลา เพื่อดำเนินการเลี้ยงปลาสำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน  ปรับปรุงซ่อมแซมที่จอดรถจักรยานนักเรียน (นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยใช้รถจักรยาน) ทางโรงเรียนมีความยินดีต้อนรับคณะที่จะมาดำเนินการออกค่าย เรียนรู้ชุมชน ด้วยความยินดียิ่งครับ ทางคณะสามารถติดต่อได้ที่ นายณัฐธนพล ปะจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร โทรศัพท์ 0863908774 หรือ อีเมลย์ T.natthanaphon@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นายณัฐธนพล ปะจีน (t-dot-natthanaphon-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-24 05:53:051


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล