ReadyPlanet.com


โรงเรียนไหนต้องการค่ายอาสาบ้างค่ะ


หนูเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเพาะช่าง

มีโรงเรียนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือ ด้านทาสีรั้วหรืออาคาร

ขาดแคลนห้องน้ำ ห้องสมุด หรืออาคารชำรุดบ้างค่ะผู้ตั้งกระทู้ นักศึกษาพช. (alienssamta-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-10-29 14:46:23


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4103046)

 โรงเรียนวัดมังคลาราม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ต.พิปูน  อ.พิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จัดการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนจำนวน  280 คน   มีข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา  จำนวน  15  คน เป็นโรงเรียนที่อยู่เขตชนบทขาดโอกาสทางการศึกษาในหลายๆ ด้าน  โรงเรียนมีความตั้งใจจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิฺทางการเรียนที่สูงขึ้น   ขอรับโอกาสจากท่านเพื่อร่วมมอบความสุขให้โรงเรียนในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดตามกาลเวลา  สามารถติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์  0935822997  ผอ.วันเพ็ญ  ชูโชติ

ผู้แสดงความคิดเห็น วันเพ็ญ ชูโชติ (umbre75-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-09 15:48:02


ความคิดเห็นที่ 6 (4088947)

 โรงเรียนบ้านนาตาโพ  อ.สามเงา จ.ตาก  มีต้องการความช่วยเหลือ เช่น ทาสีรั่้ว  อาคารเรียน    ห้องสุขา  ติดต่อ 0947810309 ครูธนัช pepsisarawut@gmail.com

Idline tanat1811 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนัช (pepsisarawut-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-03 12:36:25


ความคิดเห็นที่ 5 (4088653)

 โรงเรียนบ้านแบ่ง  ตำบลงิม  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่นักเรียนชั้น ก่อนอนุบาล - ป. 6  มีข้าราชการครูเพียง 2  คน  ต้องการความช่วยเหลือด้านต่าง   ๆ อาทิ ทาสีรั่้ว  อาคารเรียน  ปรับปรุงห้องสมุด  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  ห้องประกอบอาหาร    ติดต่อ  ผอ. เอกรัตน์  กันทะเนตร   0861960279  

ผู้แสดงความคิดเห็น เอกรัตน์ (kruekarat-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-02 15:10:11


ความคิดเห็นที่ 4 (4088191)

 โรงเรียนบ้านโคกยาว ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม สังกัด สพป.นพ.2 ค่ะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 - ป. 6 ค่ะ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 63 คนค่ะ คณะครูบุคลากร 5 คน ต้องการความช่วยเหลือในเรื่อง อาคารเรียนอนุบาล (ไม่มีเนื่องจากอาคารไม่เพียงพอ)ห้องสมุด ไม่มี และอยากทาสีอาคารและรั้วโรงเรียนแต่ไม่มีงบประมาณค่ะ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

0898355070

ผอ.นิตยา

ผู้แสดงความคิดเห็น นิตยา (zimmy_nitta-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2016-11-01 10:49:09


ความคิดเห็นที่ 3 (4087991)

 ด้วยโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนจำนวน 58 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนักเรียนเพียง 26 คน จากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้ทางโรงเรียนมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณสำหรับการพัฒนาอาคารสถานที่ และการดำเนินการต่าง ๆ  ปัจจุบันทางโรงเรียนขาดแคลนห้องน้ำอนุบาล และหลังคาห้องสมุดรั่วซึม ทำให้บริเวณห้องสมุดเสียหาย ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาช่วยว่วมแซมหลังคาที่รั่วซึมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้จ่ายห้องสมุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

                                                               ขอแสดงความนับถือ

                                                                                    (นายณัฐธนพล ปะจีน)

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร        

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป / ผู้บริหาร

 

โทร  08 – 63908774

ผู้แสดงความคิดเห็น นายณัฐธนพล ปะจีน (t-dot-natthanaphon-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-31 20:36:34


ความคิดเห็นที่ 2 (4087935)

 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์  ต้องการค่ายอาสามาสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรัยน  นศ.สถาบันไหนต้องการช่วยเหลือติดได้ที่นายมูหมัด  สวยงาม  ผอ.โรงเรียน เบอร์โทร 089-9704341

ผู้แสดงความคิดเห็น นายมูหมัด สวยงาม วันที่ตอบ 2016-10-31 17:16:48


ความคิดเห็นที่ 1 (4087901)

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ครับ

0944682115

ผอ.อุเทน ละศรีจันทร์

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอุเทน ละศรีจันทร์ (tanejunG-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2016-10-31 15:19:481


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล