ReadyPlanet.com


อยากทราบโรงเรียนที่ต้องการค่ายอาสาทาสีห้องสมุด ค่ายทาสีอาคารเรียน สร้างโต๊ะปิงปอง และ อุปกรณ์กีฬา


ทางบริษัทกำลังจะจัดกิจกรรม CSR อาสา ทาสี แต้มฝัน ให้โรงเรียนน้อง" ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559

มีความประสงค์อยากทาสีอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาใหม่และน่าอยู่น่าใช้ยิ่งขึ่น รวมถึง สร้างโต๊ะปิงปอง และ บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆ ค่ะ
 
สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ 
e-mail  HR@rltt.co.th
โทร  02-661-8163 ต่อ 106   มือถือ  061-403-397


ผู้ตั้งกระทู้ อุมาภรณ์ บุญมี :: วันที่ลงประกาศ 2016-11-16 09:17:03


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4115296)

  เรียน  ผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญทุกท่าน

        โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ต.สว่าง  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ถึง ช้ัน ป.6  มีนักเรียน 53 คน ครู 2 คน ปัจจุบัน มีอาคารเรียน 1 หลัง  5 ห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง (ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล) เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนงบประมาณในการจ้างครู เพื่อ ช่วยทำการสอนนักเรียน ให้ทั่วถึงต่อจำนวนนักเรียน และพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน และ สภาพแวดล้อม จึงมาขอรับบริจาคจากทุกๆท่านครับดัง  สิ่งที่ทางโรงเรียนขอรับการสนับสนุน มีดังนี้

           1 งบประมาณ ในการจ้างครู เดือนละ 10,000 บาท ( จ้างครู 2คน คนละ 5,000 บาท ต่อเดือน )

            2 งบประมาณในการซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา และฝ้า อาคารเรียน ประมาณ 100,000 บาท 

            4 ซ่อมแซมเสาธงชาติ (ปัจจุบัน เหล็กที่เป็นเสาธง ผุกร่อนเกือบขาดแล้ว ต้องใช้น๊อตล็อคไว้ เพื่อป้องกันอันตราย)

            5 สีน้ำพลาสติก และสีน้ำมัน ในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

            6 ทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 53 ทุน

            7 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

                    8 งบประมาณ เพื่อจัดทำถนนคอนกรีต (เนื่องจากในช่วงฤดูฝน ถนนภายในโรงเรียนจะเละ นักเรียนสัญจรไปมา ในการจัดกิจรรม ยากลำบากมากครับ) 

                
       ทางโรงเรียนจึงขอความมอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือทางโรงเรียน โดยโรงเรียนจะออกใบอนุโมทนาบัตรหรือใบเสร็จรับเงินเพื่อท่านจะได้นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของการบริจาคหากท่านต้องการ 

จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ที่อยู่ในการจัดส่ง / ติดต่อ ครับ

 นายสุธวัช อุทัอมฤตวารี
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ 081-0435440 (AIS) 088- 5722677 (True)
E-mail : 
sutawatu@hotmail.com  

line ID : sutawatu

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี (sutawatu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-01-11 21:32:21


ความคิดเห็นที่ 6 (4107547)

  เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนราษฎร์พัฒนา  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

สังกัดสพป.เชียงราย เขต 3 

-  ตั้งอยู่เลขที่  111  ม. 7 ต.แม่สลองนอก  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ห่างไกล ตั้งอยู่บนดอยสูง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  73 คน นักเรียนชาย  34 คน หญิง 39 คน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  21  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  9 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  14  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  14  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  5  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  10  คน

รวมทั้งหมด  จำนวน  73  คน

 

ขอบคุณครับ

นายบรรหาญ    ปันทะนัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์พัฒนา

087-1725219

bayern2524@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นายบรรหาญ ปันทะนัน (bayern2524-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-18 01:09:40


ความคิดเห็นที่ 5 (4106220)

 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับความอนุเคราะห์ในการพัฒนาโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ทาสีห้องเรียน อาคารเรียน ห้องน้ำ และขอรับบริจาคอุปกรณ์กีฬาด้วยคะ หากรับพิจารณาโปรดติดต่อ นางรชยา  สุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์ 075 845400 หรือ 086-4761885 ( โรงเรียนมีปัญหาเรื่องสัญญานโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต) ID Line: rachayasupho  face book: Rachaya  Supho  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รชยา สุโพธิ์ (rachayasupho-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-15 22:31:27


ความคิดเห็นที่ 4 (4097419)

 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  ต้องการขอรับความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศวิชาการ ดังนี้ ทาสีห้องเรียน อาคารเรียน ห้องน้ำ อาคารอำนวยการ และอุปกรณ์พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา โต๊ะปิงปอง ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน ครับ หากจะให้ความกรุณาช่วยเหลือได้โปรดติดต่อ นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอบพระคุณครับ 081-9676065 ID Line:akharin  face book: อัครินทร์ โพธิ์เหมือน

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน (phosurin2-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-28 20:55:24


ความคิดเห็นที่ 3 (4095626)

 ขอรับการสนับสนุนการทาสี หรือสี ทาห้องสมุด /สนามเด็กเล่นทายางรถยนต์ โรงเรียนบ้านหนองบัว จ.บุรีรัมย์ นักเรียน 38 คนครับ

ผอ.สิทธิ์ 0939825379

ผู้แสดงความคิดเห็น สิทธิ์ (worasit-dot-sri-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-23 10:36:56


ความคิดเห็นที่ 2 (4093991)

ขอเข้าร่วมรับการพิจารณาด้วยคนค่ะ

รร.วันทีสถิตย์พิทยาคม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

รร.มัธยมที่เล็กที่สุดในเขตพื้นที่การศึกษาสพม.41

มีนร.ทั้งหมด 104 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ขาดแคลนเรื่องของอุปกรณ์กีฬาและคอมพิวเตอร์ค่ะ

ครูพรรัตน์  เบญจรัตนฉัตร 0831533949

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูพรรัตน์ วันที่ตอบ 2016-11-17 14:13:23


ความคิดเห็นที่ 1 (4093575)

ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน  ตำบลบ้านขอ  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  เปิดทำการสอนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ุ63 คน ประกอบด้วยชนพื้นราบ  นักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน    ทางโรงเรียนขอเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่ขอรับเลือกเข้าพิจารณาด้วยนะครับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากได้โต๊ะปิงปอง และอุปกรณ์กีฬาครับ สนใจติต่อ ผอ. นคินทร์  ภูริพงษ์ 0864392955

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ. อั๋น วันที่ตอบ 2016-11-16 10:57:541


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล