ReadyPlanet.com


ขอตามหาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือขาดแคลน ระยะทางห่างจากกรุงเทพไม่เกิน300กม ค่ะ


 ทางกลุ่มปันน้ำใจเพื่อน้อง ปีที่ 6 จะทำการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน ทางด้านอุปกรณ์กีฬา และช่วยทาสีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น หากมีโรงเรียนใดประสงค์ที่จะอยากให้ช่วยเหลือ ติดต่อมาที่ 

Email:inimja@gmail.com

พร้อมรายละเอียดดังนี้นะคะ

1.ชื่อโรงเรียน และที่อยู่โรงเรียน

2.จำนวนนักเรียน ครู บุคลากร

3.สิ่งของที่ต้องการให้ช่วยเหลือ

4.กิจกรรมที่อยากให้จัดทำผู้ตั้งกระทู้ Nim :: วันที่ลงประกาศ 2016-12-15 14:52:10


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4132529)

 โรงเรียนวัดบ้านดง ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.นสระบุรี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 80 คน ครู 4 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนขาดแคลนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ห้องน้ำ อยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม

2. อุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน

3. ทุนการศึกษา

4. อุปกรณ์กีฬา

5. ทาสีรั้วโรงเรียน

6. ทาสีสนามกีฬา

7. เครื่องดนตรี (ดุริยางค์)

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

นางสาวชนานันท์   โสภี 

โทร.085 - 7445883

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูเก๋ (chananan_21-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-02-09 20:58:57


ความคิดเห็นที่ 6 (4129119)

 เรียนกลุ่มปันน้ำใจเพื่อน้อง

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 71 คน ครู 4 คน ผู้บริหาร 1 คน นักการไม่มี เนื่องจากโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ห่างไกล กันดาร และขาดแคลน ประกอบกับ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนขาดแคลนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ห้องน้ำ / ห้องส้วม ไม่เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม

2. ประตู / หน้าต่าง ชำรุด

3. ขาดคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอน

4. โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งรับประทานอาหารชำรุด

5. อุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน

6. ทุนการศึกษา

7. อุปกรณ์กีฬา

ทั้งนี้แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

นางณัฐมน  สุวานิโช

โทร.089-4030233

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางณัฐมน สุวานิโช (math_mod2555-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2017-02-05 22:17:07


ความคิดเห็นที่ 5 (4126057)

 โรงเรียนวัดสว่าง อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง ค่ะ ต้องการความช่วยเหลือ ทาสีสนามเด็กเล่น และทำล่มสนามเด็กเล่น ทาสีและปรับปรุงสนามกีฬา พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จำนวนนักเรียน 51 คน ค่ะ บุคลากร 9 คนค่ะ  อยู่ในชุมชนหมู่บ้านมาใช้ สนามเด็กเล่น และสนามกีฬา ของโรงเรียน จึงขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 0639573432 สรัญญา  ภูษาทอง

ผู้แสดงความคิดเห็น สรัญญา ภูษาทอง วันที่ตอบ 2017-01-31 22:05:41


ความคิดเห็นที่ 4 (4115292)

  เรียน  ผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญทุกท่าน

        โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ต.สว่าง  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ถึง ช้ัน ป.6  มีนักเรียน 53 คน ครู 2 คน ปัจจุบัน มีอาคารเรียน 1 หลัง  5 ห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง (ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล) เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนงบประมาณในการจ้างครู เพื่อ ช่วยทำการสอนนักเรียน ให้ทั่วถึงต่อจำนวนนักเรียน และพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน และ สภาพแวดล้อม จึงมาขอรับบริจาคจากทุกๆท่านครับดัง  สิ่งที่ทางโรงเรียนขอรับการสนับสนุน มีดังนี้

           1 งบประมาณ ในการจ้างครู เดือนละ 10,000 บาท ( จ้างครู 2คน คนละ 5,000 บาท ต่อเดือน )

            2 งบประมาณในการซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา และฝ้า อาคารเรียน ประมาณ 100,000 บาท 

            4 ซ่อมแซมเสาธงชาติ (ปัจจุบัน เหล็กที่เป็นเสาธง ผุกร่อนเกือบขาดแล้ว ต้องใช้น๊อตล็อคไว้ เพื่อป้องกันอันตราย)

            5 สีน้ำพลาสติก และสีน้ำมัน ในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

            6 ทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 53 ทุน

            7 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

                    8 งบประมาณ เพื่อจัดทำถนนคอนกรีต (เนื่องจากในช่วงฤดูฝน ถนนภายในโรงเรียนจะเละ นักเรียนสัญจรไปมา ในการจัดกิจรรม ยากลำบากมากครับ) 

                
       ทางโรงเรียนจึงขอความมอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือทางโรงเรียน โดยโรงเรียนจะออกใบอนุโมทนาบัตรหรือใบเสร็จรับเงินเพื่อท่านจะได้นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของการบริจาคหากท่านต้องการ 

จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ที่อยู่ในการจัดส่ง / ติดต่อ ครับ

 นายสุธวัช อุทัอมฤตวารี
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ 081-0435440 (AIS) 088- 5722677 (True)
E-mail : 
sutawatu@hotmail.com  

line ID : sutawatu

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี (sutawatu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-01-11 21:18:03


ความคิดเห็นที่ 3 (4111448)

เรียน กลุ่มปันน้ำใจเพื่อน้อง

      โรงเรียนค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดแคลน มีจำนวนครูทั้งหมด 5 คน นักเรียนทั้งหมด 60 คน ประสบปัญหาเครื่องเล่นสนามชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อจำนวน นักเรียน

 

      ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงภุมิทัศน์ของสนามเด็กเล่น ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย        

                  ด้วยความเคารพ

                 สรินนา

          0922123704

ผู้แสดงความคิดเห็น สรินนา (Cru_jubjang-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-27 23:32:20


ความคิดเห็นที่ 2 (4106828)
เรียน กลุ่มปันน้ำใจเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านปางเคาะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สังกัด สพป.แพร่เขต2 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนทั้งหมด 40 คน ครู 4 คน เปิดสอนในระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา หนังสืออ่านนอกเวลา และต้องการปรับปรุง สนามเด็กเล่น ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนสนามเด็กเล่น ทาสีรั้วโรงเรียน ทาสี ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ตอดจนกิจกรรมอื่นๆที่ท่านจะกรุณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและความสนใจ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้าอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ ผอ.ดวงพร 091-8587469
ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ดวงพร วันที่ตอบ 2016-12-16 13:46:51


ความคิดเห็นที่ 1 (4106058)

เรียน กลุ่มปันน้ำใจเพื่อน้อง 

โรงเรียนบ้านทุ่งรามฯ ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนทั้งหมด 109 คน ครู 6 คน ทางโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬา (จะทำการแข่งขันกีฬาสี วันที่ 28-29 ธ.ค. นี้) และ สนามเด็กเล่นซึ่งมีสภาพค่อนข้างเก่าและชำรุดทรุดโทรม 

ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนสนามเด็กเล่น ทาสีรั้วโรงเรียน ปรับปรุงสนามกีฬา ทาสี ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ตอดจนกิจกรรมอื่นๆที่ท่านจะกรุณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและความสนใจ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้าอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

เจษฎา ลาภจิตร 088-7069539

ผู้แสดงความคิดเห็น เจษฎา ลาภจิตร (youika79-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-15 15:00:271


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล