ReadyPlanet.com


ต้องการช่วยเหลือ โรงเรียน


 ทางกลุ่มรถของ Fortuner กลุ่มย่อย FC ฅนรังสิตและ ก๊วน รัก-อิสระ มีความประสงค์ที่จะรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือ โรงเรียนที่เดือดร้อนและขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์ เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อน้องๆ ขอเป็นโรงเรียนที่อยู่แถว ปทุมธานี....นนทบุรี...อยุธยา...นครนายก...ฉะเชิงเทรา...ขอระยะทางไม่ไกลมากจาก กทม เพื่อที่ทางทีมงานจะได้เดินทางไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่...ถ้ามีสถานที่ไหนต้องการให้ทางกลุ่ม FC ฅนรังสิตและกลุ่ม ก๊วน รัก-อิสระ เข้าไปช่วยเหลือติดต่อเข้ามาได้เลยครับ....092-2464238 โจ๊ก ผู้ตั้งกระทู้ โจ๊ก ก๊วน รัก-อิสระ :: วันที่ลงประกาศ 2016-12-28 10:50:43


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4129117)

 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 71 คน ครู 4 คน ผู้บริหาร 1 คน นักการไม่มี เนื่องจากโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ห่างไกล กันดาร และขาดแคลน ประกอบกับ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

โรงเรียนขาดแคลนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ห้องน้ำ / ห้องส้วม ไม่เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม

2. ประตู / หน้าต่าง ชำรุด

3. ขาดคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอน

4. โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งรับประทานอาหารชำรุด

5. อุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน

6. ทุนการศึกษา

7. ปรับปรุงภูมิทัศน์

ทั้งนี้แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

นางณัฐมน  สุวานิโช

โทร.089-4030233

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางณัฐมน สุวานิโช วันที่ตอบ 2017-02-05 22:02:08


ความคิดเห็นที่ 6 (4115291)

  เรียน  ผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญทุกท่าน

        โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ต.สว่าง  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ถึง ช้ัน ป.6  มีนักเรียน 53 คน ครู 2 คน ปัจจุบัน มีอาคารเรียน 1 หลัง  5 ห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง (ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล) เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนงบประมาณในการจ้างครู เพื่อ ช่วยทำการสอนนักเรียน ให้ทั่วถึงต่อจำนวนนักเรียน และพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน และ สภาพแวดล้อม จึงมาขอรับบริจาคจากทุกๆท่านครับดัง  สิ่งที่ทางโรงเรียนขอรับการสนับสนุน มีดังนี้

           1 งบประมาณ ในการจ้างครู เดือนละ 10,000 บาท ( จ้างครู 2คน คนละ 5,000 บาท ต่อเดือน )

            2 งบประมาณในการซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา และฝ้า อาคารเรียน ประมาณ 100,000 บาท 

            4 ซ่อมแซมเสาธงชาติ (ปัจจุบัน เหล็กที่เป็นเสาธง ผุกร่อนเกือบขาดแล้ว ต้องใช้น๊อตล็อคไว้ เพื่อป้องกันอันตราย)

            5 สีน้ำพลาสติก และสีน้ำมัน ในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

            6 ทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 53 ทุน

            7 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

                    8 งบประมาณ เพื่อจัดทำถนนคอนกรีต (เนื่องจากในช่วงฤดูฝน ถนนภายในโรงเรียนจะเละ นักเรียนสัญจรไปมา ในการจัดกิจรรม ยากลำบากมากครับ) 

                
       ทางโรงเรียนจึงขอความมอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือทางโรงเรียน โดยโรงเรียนจะออกใบอนุโมทนาบัตรหรือใบเสร็จรับเงินเพื่อท่านจะได้นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของการบริจาคหากท่านต้องการ 

จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ที่อยู่ในการจัดส่ง / ติดต่อ ครับ

 นายสุธวัช อุทัอมฤตวารี
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ 081-0435440 (AIS) 088- 5722677 (True)
E-mail : 
sutawatu@hotmail.com  

line ID : sutawatu

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี (sutawatu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-01-11 21:14:55


ความคิดเห็นที่ 5 (4113366)

 เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสารวนาราม  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 

-  ตั้งอยู่  204  ม. 8 ต. สำพันตา  อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  160  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  109 คน นักเรียนชาย  ๕3 คน หญิง 56 คน  

ชั้นอนุบาล                 จำนวน  26  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  13  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  13  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  18  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  16  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  11  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  12  คน

รวมทั้งหมด  จำนวน  109  คน

เนื่องจาก ทางโรงเรียนวัดสารวนารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2482   จึงทำให้อาคารเก่ามาก  ชำรุด ทรุดโทรม สร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร  พร้อมทั้งโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์สำหรับนักเรียน  จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้ช่วยปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนในชนบท

     1.  ปรับปรุงอาคารเรียน  แบบ  รย.104/43  อาคารไม้  จำนวน  4  ห้องเรียน

2.  ปรับปรุงห้องสมุด   ปูกระเบื้องพื้นห้อง  จำนวน  200  ตร.ม.  / ใส่เหล็กดัด  หน้าต่าง  จำนวน  6  ช่อง /อุปกรณ์-สื่อการเรียนการสอน

3.  โต๊ะพับ  สำหรับจัดกิจกรรม  จำนวน  6  โต๊ะ ( ขนาด 80 x 200 ซม.)

4.  อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ                            

นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง                  

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวนาราม

 0892466287

kru_jira@outlook.co.th

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง วันที่ตอบ 2017-01-04 13:54:44


ความคิดเห็นที่ 4 (4112364)

 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)  ตั่งอยู่ต.พระยาทด.อ.เสาไห้ จ.สระบุรี. เปิดการเรียนระดับอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน 75 คน ครู 4 ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง มีฐานะยากจนมีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนการศึกษา และสีสำหรับทาปรับปรุงลานกิจกรรมBBL ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดประสงค์จะบริจาคติดต่อได้ที่ 089-1733754 ผอ.บุษบา บุญบรรลุ

ผู้แสดงความคิดเห็น บุษบา (bootm150-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-30 19:40:37


ความคิดเห็นที่ 3 (4112084)

      โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) ตั้งอยู่ ถ.สุวรรณศร อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ห่างจากกรุงเทพประมาณ 100 กม. จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ อ.1-ป.6 มีครู จำนวน 5 คน นักเรียน จำนวน 72 คน ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มท่านในการช่วยปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่  พัฒนาสภาพแวดล้อม จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

     ผอ.อาณัติ  พิกุลแก้ว 089-8456381 / email:anat6381@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น อาณัติ วันที่ตอบ 2016-12-29 21:28:17


ความคิดเห็นที่ 2 (4112061)

 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง (อินทรประชานุกูล) สังกัด สพป.ฉช.1 ตั้งอยู่ เลขที่ 111 ม.13 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 (ติดชายแดนเขตหนองจอก ห่างจากเขตมีนบุรี ประมาณ 26 กม.เดินทางจาก กทม.สะดวกมาก) เปิดสอนระดับ อ.1 ถึงชั้น ป. 6 มี นักเรียน 122 คน ครู 6 คน (ไม่ครบชั้นเรียน) นักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจนต้องการขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ใจบุญดังนี้

1) ทุนพัฒนาโรงเรียน เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน  จ้างครูเพิ่มเติมเพื่อให้ครูครบชั้น

2) ทุนพัฒนาวงดนตรีไทย เช่น เครื่องดนตรีไทย ค่าตอบแทนวิทยากรด้านดนตรีไทย

3) เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

4) เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา

5) จัดกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน

6) ชุดเสื้อผ้ากิจกรรมทางศาสนาของนักเรียน (ชุดสีขาว)

สนใจติดต่อ  0891366738,0922075097 (ผอ.สมนึก จันทะไทย)

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมนึก จันทะไทย (nuek_school111-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-29 18:22:26


ความคิดเห็นที่ 1 (4111760)

 อยากได้เครื่องกรองน้ำและถังน้ำดื่มขาาดสองพันลิตรสำหรับนักเรียนถึงหน้าแล้งแล้วจะได้เก็บน้ำดื่มสะอาดๆสำหรับนักเรียนบริษัทหรือผู้ใจบุญท่านใดต้องการช่วยเหลือ ติดต่อ 089-9704341

ผู้แสดงความคิดเห็น นายมูหมัด สวยงาม (mumat6871-at- hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-28 20:01:331


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล