ReadyPlanet.com


หาโรงเรียนขาดแคลนจะสร้างห้องสมุด นศ.ค่ายอสา


 หาโรงเรียนขาดแคลน ต้องการออกค่ายอาสา โรงเรียนที่ขาดแคลนห้องสมุด ติดต่อ094-3245040 Line

: fordsuwat22

ค่ายอาสามทร.พระนครผู้ตั้งกระทู้ ค่ายอาสา มทร.พระนคร (Skyblack225-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2017-03-02 15:53:31


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4160794)

 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียน จำนวน ๗๑  คน  โรงเรียนไม่มีห้องสมุดเอกเทศ  ใช้ห้องเรียนส่วนหนึ่งเป็นห้องสมุด   โรงเรียนขอเรียนมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณา

สอบถามข้อมูล  โทร. 089-4030233

นางณัฐมน  สุวานิโช

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐมน สุวานิโช (math_mod2555-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2017-03-18 19:54:35


ความคิดเห็นที่ 6 (4157595)

เรียน ท่านผู้ใจบุญ

ด้วยโรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง  ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนไม่มีห้องสมุดให้เด็กนักเรียนได้อ่าน ไม่มีห้องเพียงพอที่จะจัดเป็นห้องสมุดได้  ได้อาศัยห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้เข้าอ่านเวลาว่าง  ขาดแคลนหนังสือทุกประเภท  และเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 

                                                                    จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

                                                                    นางสาวอราภรณ์  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 

                                                                    เบอร์  0867180924

ผู้แสดงความคิดเห็น อราภรณ์ สมบูรณ์ (arapron_som-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-03-15 23:39:16


ความคิดเห็นที่ 5 (4153592)

                       โรงเรียนบ้านดือแย  หมู่4  ตำบลสาวอ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นป.6  มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด  66คน มีครูไม่ครบชั้นเรียน โรงเรียนมีสภาพทุดโทรม จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ห้องเรียน1ห้องใช้ 2ชั้นเรียน ไม่มีห้องสมุดและขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงโรงอาหารและใช้ในการพัฒนาโรงเรียน  

ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยางมีฐานะยากจน ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

 จึงขอความอนุเคราะห์ตามที่ท่านพิจารณาและเห็นควร  

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้   

นายอับดุลฮากีม  เมาะบูลา  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดือแย 

โทรศัพท์ 088-3930134 

E-mail  :  Skyharis07@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.อับดุลฮากีม เมาะบูลา (Skyharis07-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-03-11 22:21:15


ความคิดเห็นที่ 4 (4149289)

 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ นักเรียน 65 คน  ครู 5 คน ชุมชนประกอบอาชีพรับจ้าง ครอบครัวยากจน อยากได้ห้องสมุดไว้เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน ปัจจุบันใช้พื้นที่ด้านหลังห้องเรียนทุกชั้นเป็นห้องสมุดแทน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ครับ ผอ.พงษ์ศักดิ์  087-2581778  / pongsak556@gmail.com 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 087-2581778 (pongsak556-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-03-07 09:41:51


ความคิดเห็นที่ 3 (4146859)

 โรงเรียนบ้านโคกยาว ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม สพป.นครพนมเขต 2 ค่ะ อยากได้ห้องสมุดให้นักเรียนค่ะเนื่องจากทางโรงเรียนยังไม่มีห้องสมุดสำหรับนักเรียนและบุคลากรเลยค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0898355070 ผอ.นิตยา ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิตยา (zimmy_nitta-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2017-03-03 14:53:47


ความคิดเห็นที่ 2 (4146458)

 เรียน   ผู้ใจบุญที่ต้องการช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนวัดหนองตาบุญ        

         ด้วยโรงเรียนวัดหนองตาบุญ ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ อนุบาล 3 ขวบจนถึง มัธยมศึกษาปีที่3 มีจำนวนนักเรียน 167 คน มีบุคลากร 16 คน    โรงเรียนแห่งนี้เปิดหลักสูตรขยายโอกาสปีพ.ศ.2534 เพื่อรองรับให้การศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน แต่ต้องการเรียนจบมัธยมตอนต้น  โรงเรียนนั้นยังขาดแคลน และรอการพัฒนาหลายๆด้าน อาทิเช่น สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์(ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนั้นเก่ามาก เกือบ10 ปี) อุปกรณ์การเรียนการสอนของครู และนักเรียน  เสื้อผ้า รองเท้า ทุนการศึกษาของนักเรียนที่ยากจนตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์

        สุดท้าย ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสดีๆ เพราะทางโรงเรียนแห่งนี้นั้นยังไม่ได้รับโอกาสในการสนับสนุนช่วยเหลือจากบริษัท หรือห้างร้านประกอบการใดๆเลย

ติดต่อ  นายคมสัน  แจ้งมรคา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ  082-1561628 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายคมสัน แจ้งมรคา (krookomsun2555-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-03-02 22:18:52


ความคิดเห็นที่ 1 (4146413)

 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์  อ.เคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอยากได้ห้องสมุด มีต นศ.มาประมาณ 5-6 ครั้งแล้วเพื่อสอบถามข้อมูล สุดท้ายเขาบอกว่าไกล  เขาจะไปทางภาคเหนือและภาคอิสานเป็นส่วนใหญ่ ถ้าสนใจภาคใต้ติดต่อ 089-9704341

ผู้แสดงความคิดเห็น นายมูหมัด สวยงาม (mumat6871-at- hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-03-02 18:12:121


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล