ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาครถยนต์กระบะ


 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม2507 ตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว    จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-2 ระดับประถมศึกษาชั้น ป.1-6 และระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.1-3 นักเรียนรวมทั้งสิ้น 220 คน ข้าราชการครู 16 คน  เขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านเขาดิน  บ้านน้ำคำและ บ้านห้วยไคร้เหนือ โรงเรียนตั้งอยู่หมู่บ้านน้ำคำ  การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนต้องใช้รถจักรยานยนต์หรือผู้ปกครองมารับ-ส่ง ถนนหน้าโรงเรียนเป็นถนนทางหลวงชนบทเชื่องระหว่างอำเภอวัฒนานคร-คลองหาด และเป็นเส้นทางผ่านไปจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย  ทางโรงเรียนมีการสนับสนุนให้นักเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษา สนับสนุนทักษะทางวิชาการและ สนับสนุนกีฬาสูความเป็นเลิศ ส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาระดับชาติหลายรายการ แต่การเดินทางไปแข่งขันค่อนข้างลำบาก เนื่องจากไม่มีรถโดยสารผ่าน ครูส่วนใหญ่ไม่มีรถปิคอัพ และนักเรียนจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการนั่งรถเก่งแล้วการบรรทุกนักเรียนได้ค่อนข้างน้อย เด็กจะเมารถค่อนข้างมาก  การจะหารถพานักเรียนไปจำเป็นต้องเช่ารถหากเช่าก็ราคาค่อนข้างสูง และในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีรถยนต์เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากการรับจ้าง ฐานะยากจน  เคยขอไปที่หน่วยงาน ไม่ได้เพราะสพฐ.มีโรงเรียนที่รับผิดชอบเยอะ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องหาเอาเอง  แต่การมีรถโรงเรียนมีความจำเป็นมาก  คณะครู ผู้ปกครอง มีความเห็นร่วมกันว่าหากโรงเรียนมีรถยนต์ช่วยในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้เป็นอย่างมาก  ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอภิรัฐร์  รอดเกิด ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ในนามตัวแทนโรงเรียนจึงขอความเมตตาขอรับบริจาครถยนต์บรรทุกกระบะ จำนวน 1 คัน  สภาพรถยนต์ = จะเป็นรถใหม่หรือเป็นรถยนต์เก่าที่มีสภาพการใช้งาน 70% ขึ้นไปก็ได้  การใช้ประโยชน์ 1. เพื่อรับ-ส่งนักเรียน  2. เพื่อนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่  3. เพื่อให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่วัดและหมู่บ้านในเขตบริการ 4.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของทางโรงเรียน ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล ต้องการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่เด็กๆเหล่านี้  สุดท้ายนี้กระผมขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล จงดลบันดาลอภิบาลให้ "ชาวโรงเรียนของหนูและผู้บริจาคทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดปรารถนาสิ่งใดหากชอบด้วยทำนองครองธรรมแล้วไซร้ ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการด้วย เทอญ.

เบอร์ติดต่อ  0955243964  ผู้ตั้งกระทู้ นายอภิรัฐร์ รอดเกิด (hs7kkn-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2017-06-01 04:41:53


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4316474)

  เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านน้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน

          ด้วยโรงเรียนบ้านน้ำปาย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กประจำตำบล ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำปาย  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ุุ66คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.3  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยกจน อาศัย อยู่กับ ตายาย ทางโรงเรียนมีความประสงค์ขอรับบริจาครถตู้หรือรถปิคอัพเพื่อใช้ในการ  รับ- ส่ง นักเรียนที่อยู่ห่างไกล เนื่องจากโรงเรียนบ้านน้ำปาย มีเขตบริการหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ที่อยู่ไกล และติดต่อราชการของโรงเรียนและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ซึ่งทางโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากเขตพื้นที่การศึกษา เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านน้ำปาย ไม่มีรถโรงเรียนเนื่องจากไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนเนื่องมาจากมีจำนวนนักเรียนน้อยงบประมาณที่เข้าสนับสนุนในแต่ละปีการศึกษาจึงน้อยตามจำนวนนักเรียน หากท่านใดมีความประสงค์และมีจิตศรัทธาที่จะบริจาครถตู้ หรือรถยนต์เพื่อช่วยในการสนับสนุนในด้านการศึกษาให้กับนักเรียน โปรดติตต่อได้ที่

นายสมหวัง  วงค์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย  จ. น่าน                   (081-7836737)

somwang27827@gmail.com

 
ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมหวัง (somwang27827-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-03 10:46:54


ความคิดเห็นที่ 6 (4273168)

ดีมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น Tanin winyurat (po-dot-vin-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-09-24 23:34:33


ความคิดเห็นที่ 5 (4271544)

 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม2507 ตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว    จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-2 ระดับประถมศึกษาชั้น ป.1-6 และระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.1-3 นักเรียนรวมทั้งสิ้น 220 คน ข้าราชการครู 16 คน  เขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านเขาดิน  บ้านน้ำคำและ บ้านห้วยไคร้เหนือ โรงเรียนตั้งอยู่หมู่บ้านน้ำคำ  การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนต้องใช้รถจักรยานยนต์หรือผู้ปกครองมารับ-ส่ง ถนนหน้าโรงเรียนเป็นถนนทางหลวงชนบทเชื่องระหว่างอำเภอวัฒนานคร-คลองหาด และเป็นเส้นทางผ่านไปจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย  ทางโรงเรียนมีการสนับสนุนให้นักเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษา สนับสนุนทักษะทางวิชาการและ สนับสนุนกีฬาสูความเป็นเลิศ ส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาระดับชาติหลายรายการ แต่การเดินทางไปแข่งขันค่อนข้างลำบาก เนื่องจากไม่มีรถโดยสารผ่าน ครูส่วนใหญ่ไม่มีรถปิคอัพ และนักเรียนจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการนั่งรถเก่งแล้วการบรรทุกนักเรียนได้ค่อนข้างน้อย เด็กจะเมารถค่อนข้างมาก  การจะหารถพานักเรียนไปจำเป็นต้องเช่ารถหากเช่าก็ราคาค่อนข้างสูง และในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีรถยนต์เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากการรับจ้าง ฐานะยากจน  เคยขอไปที่หน่วยงาน ไม่ได้เพราะสพฐ.มีโรงเรียนที่รับผิดชอบเยอะ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องหาเอาเอง  แต่การมีรถโรงเรียนมีความจำเป็นมาก  คณะครู ผู้ปกครอง มีความเห็นร่วมกันว่าหากโรงเรียนมีรถยนต์ช่วยในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้เป็นอย่างมาก  ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอภิรัฐร์  รอดเกิด ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ในนามตัวแทนโรงเรียนจึงขอความเมตตาขอรับบริจาครถยนต์บรรทุกกระบะ จำนวน 1 คัน  สภาพรถยนต์ = จะเป็นรถใหม่หรือเป็นรถยนต์เก่าที่มีสภาพการใช้งาน 70% ขึ้นไปก็ได้  การใช้ประโยชน์ 1. เพื่อรับ-ส่งนักเรียน  2. เพื่อนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่  3. เพื่อให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่วัดและหมู่บ้านในเขตบริการ 4.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของทางโรงเรียน ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล ต้องการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่เด็กๆเหล่านี้  สุดท้ายนี้กระผมขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล จงดลบันดาลอภิบาลให้ "ชาวโรงเรียนของหนูและผู้บริจาคทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดปรารถนาสิ่งใดหากชอบด้วยทำนองครองธรรมแล้วไซร้ ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการด้วย เทอญ.

เบอร์ติดต่อ  0988242152 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.อภิรัฐร์ โยธินวัชรเมธี (้hs7kkn-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-09-16 22:34:42


ความคิดเห็นที่ 4 (4266543)

  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม2507 ตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว    จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-2 ระดับประถมศึกษาชั้น ป.1-6 และระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.1-3 นักเรียนรวมทั้งสิ้น 220 คน ข้าราชการครู 16 คน  เขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านเขาดิน  บ้านน้ำคำและ บ้านห้วยไคร้เหนือ โรงเรียนตั้งอยู่หมู่บ้านน้ำคำ  การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนต้องใช้รถจักรยานยนต์หรือผู้ปกครองมารับ-ส่ง ถนนหน้าโรงเรียนเป็นถนนทางหลวงชนบทเชื่องระหว่างอำเภอวัฒนานคร-คลองหาด และเป็นเส้นทางผ่านไปจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย  ทางโรงเรียนมีการสนับสนุนให้นักเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษา สนับสนุนทักษะทางวิชาการและ สนับสนุนกีฬาสูความเป็นเลิศ ส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาระดับชาติหลายรายการ แต่การเดินทางไปแข่งขันค่อนข้างลำบาก เนื่องจากไม่มีรถโดยสารผ่าน ครูส่วนใหญ่ไม่มีรถปิคอัพ และนักเรียนจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการนั่งรถเก่งแล้วการบรรทุกนักเรียนได้ค่อนข้างน้อย เด็กจะเมารถค่อนข้างมาก  การจะหารถพานักเรียนไปจำเป็นต้องเช่ารถหากเช่าก็ราคาค่อนข้างสูง และในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีรถยนต์เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากการรับจ้าง ฐานะยากจน  เคยขอไปที่หน่วยงาน ไม่ได้เพราะสพฐ.มีโรงเรียนที่รับผิดชอบเยอะ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องหาเอาเอง  แต่การมีรถโรงเรียนมีความจำเป็นมาก  คณะครู ผู้ปกครอง มีความเห็นร่วมกันว่าหากโรงเรียนมีรถยนต์ช่วยในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้เป็นอย่างมาก  ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอภิรัฐร์  รอดเกิด ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ในนามตัวแทนโรงเรียนจึงขอความเมตตาขอรับบริจาครถยนต์บรรทุกกระบะ จำนวน 1 คัน  สภาพรถยนต์ = จะเป็นรถใหม่หรือเป็นรถยนต์เก่าที่มีสภาพการใช้งาน 70% ขึ้นไปก็ได้  การใช้ประโยชน์ 1. เพื่อรับ-ส่งนักเรียน  2. เพื่อนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่  3. เพื่อให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่วัดและหมู่บ้านในเขตบริการ 4.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของทางโรงเรียน ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล ต้องการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่เด็กๆเหล่านี้  สุดท้ายนี้กระผมขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล จงดลบันดาลอภิบาลให้ "ชาวโรงเรียนของหนูและผู้บริจาคทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดปรารถนาสิ่งใดหากชอบด้วยทำนองครองธรรมแล้วไซร้ ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการด้วย เทอญ.

เบอร์ติดต่อ  0955243964  0988242152


ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.อภิรัฐร์ โยธินวัชรเมธี (้hs7kkn-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-08-10 22:25:03


ความคิดเห็นที่ 3 (4212983)

 ขอรับบริจาครถรถยนต์บิคอัพ

              เรียนผู้มีจิตศรัทธาด้วยโรงเรียนบ้านแม่เทินเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียน ๓๓๑  คน มีครู ๑๘ ท่าน มีเขตบริการ ๘ หมู่บ้าน โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของรถยนต์เพื่อนำไปใช้ในกิจการของโรงเรียนเพื่อใช้บริการในการรับส่งเด็กนักเรียนในการนำไปแข่งขันกิจกรรมและศึกษาแหล่งเรียนของนักเรียน

ติดต่อ ผอ.สมศักดิ์  คำแสน โทร ๗๙๑๘๕๑๔๑๕๙

ผู้แสดงความคิดเห็น สมศักดิ์ คำแสน วันที่ตอบ 2017-09-17 12:08:18


ความคิดเห็นที่ 2 (4197677)

หน้าที่น้ำยาหม้อน้ำ (Coolant) คือ
-ปรับจุดเดือดของน้ำให้สูงเพื่อทำให้น้ำกว่าจะระเหยนานขึ้นตรงระบบระบายความร้อนเมื่อเครื่องยนต์ร้อนเกินขีดจำกัด
-ป้องกันน้ำยาในระบบขจัดความร้อนไม่ให้แข็งตัวตอนที่สตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ๆ(เขตที่อากาศเย็น)
-ดูแลไม่ให้เกิด การผุกร่อน สนิม ตะกอน การอุดตัน ในรังผึ้งของหม้อน้ำ และยังหล่อลื่นซีลปั๊มน้ำ,ปั๊มน้ำ,วาล์วน้ำ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขนมจีน วันที่ตอบ 2017-07-04 11:00:06


ความคิดเห็นที่ 1 (4189565)

 เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสารวนาราม  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 

-  ตั้งอยู่  204  ม. 8 ต. สำพันตา  อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  160  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  110 คน นักเรียนชาย  ๕4 คน หญิง 56 คน  

ชั้นอนุบาล                 จำนวน  27  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  13  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  13  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  18  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  16  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  11  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  12  คน

รวมทั้งหมด  จำนวน  110  คน

เนื่องจาก ทางโรงเรียนวัดสารวนารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2482   จึงทำให้อาคารเก่ามาก  ชำรุด ทรุดโทรม สร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร  พร้อมทั้งโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์สำหรับนักเรียน  จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้ช่วยสร้างห้องสมุดกลางแจ้งให้ โรงเรียนในชนบท

          1.  อุปกรณ์กีฬา

          2.  ชุดพละ  รองเท้า

3.  ปรับปรุงห้องสมุด (ปูกระเบื้องห้องสมุด)    ขนาด  120  ต.ร.ม.      จำนวน  1  ห้อง

4.  โต๊ะพับ  สำหรับจัดกิจกรรม  จำนวน  6  โต๊ะ ( ขนาด 80 x 200 ซม.)

5.  อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ                            

นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง                  

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวนาราม

 0892466287

kru_jira@outlook.co.th

ผู้แสดงความคิดเห็น นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง วันที่ตอบ 2017-06-01 10:58:341


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล