ReadyPlanet.com


อยากทราบโรงเรียนที่ขาดเครื่องโปรเจคเตอร์ทางภาคเหนือรึภาคไหนก็ได้


โรงเรียนที่ขาดเครื่องโปรเจคเตอร์กรุณาแจ้งความประสงค์ส่งรูปโรงเรียนด้วยก็ดีจะพิจารณาอีกทีผู้ตั้งกระทู้ ชารี (chaleechalee1-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2017-06-16 23:51:18


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4214286)

 โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

 

ขอรับบริจาคเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในห้องเรียนและห้องประชุมค่ะ

ผอ.กัญจนภัค 

โทร.0830207979

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ กัญจนภัค (Kunnaphuk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-09-23 22:39:39


ความคิดเห็นที่ 6 (4206539)

 โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

 

ขอรับบริจาคเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในห้องเรียนและห้องประชุมค่ะ

ผอ.กัญจนภัค 

โทร.0830207979

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ กัญจนภัค (Kunnaphuk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-08-16 22:51:37


ความคิดเห็นที่ 5 (4198920)

       โรงเรียนบ้านสะแล่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู 5 คน นักเรียน 55 คน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

        นายอำพล  ราวกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-2645992

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอำพล ราวกลาง (py2pusang-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-07-07 13:18:02


ความคิดเห็นที่ 4 (4193924)

 

        เรียน คุณชารี

           โรงเรียนบ้านเขือง. ตำบลหนองเต่า. อำภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนระดับ. อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจำนวน56 คน มีความประสงค์ขอรับ เนื่องจากขาดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนหลายด้านส่งผลให้การเรียนรู้ที่ก้าวไกลของเด็กๆลดน้อยลงไปพร้อมๆกับจำนวนนักเรียน ดิฉัน จึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กๆ ณ ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต หรือถนนทาง อุปกรณ์กีฬา ถุงเท้า รองเท้า ยังขาดแคลนและจำเป็นต่อเด็กไปมากค่ะหากท่านพิจรณาแล้วเห็นสมควรให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียนท่านสามารถติดต่อมาที่ดิฉันได้ 061-9519901 จิรัชญา

ผู้แสดงความคิดเห็น จิรชญา วันที่ตอบ 2017-06-17 14:20:51


ความคิดเห็นที่ 3 (4193921)

 ส่งรายละเอียดมาที่ chaleechalee1@gmail. com

ผู้แสดงความคิดเห็น ชารี วันที่ตอบ 2017-06-17 13:01:04


ความคิดเห็นที่ 2 (4193909)

 เรียน คุณชารี
     โรงเรียนบ้านติ้ว อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 110 คน มีครู จำนวน 7 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย ผู้ปกครองต้องไปทำงานต่างถิ่น มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับอนุบาล และประถมศึกษา และใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรในโรงเรียน ซึ่งโปรเจคเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนเล็ก ๆ ชายแดนอีสานตอนใต้จะได้รับการพิจารณา ทางโรงเรียนมีประสงค์จะส่งภาพโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ไม่สามารถส่งทางกระทู้นี้ได้ สามารถติดต่อกระผม นายเสถียร มนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้ว โทร 0872418298 ID Line : sat352 Email: sathian352@gmail.com "เพราะเราเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จครับ"

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้ว วันที่ตอบ 2017-06-17 09:53:42


ความคิดเห็นที่ 1 (4193906)

 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ  อ.แม่สอด  จ.ตาก  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6นักเรีนน 125 คน มีความประสงค์ขอรับการอนุเคราะห์ครับ  0843814599  

ผู้แสดงความคิดเห็น อาทิตย์ วันที่ตอบ 2017-06-17 08:44:341


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล