ReadyPlanet.com


หาโรงเรียนขาดแคลน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการอาคารขนาด 6*8


 หาโรงเรียนขาดแคลน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการอาคารขนาด 6*8

-จำนวนนรประมาณ 30-90 คน

 ผู้ตั้งกระทู้ มม :: วันที่ลงประกาศ 2018-05-21 18:20:17


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4256553)

 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ใกล้ชายแดนไทย-ลาว มีนักเรียน 89 คน ครู 6 คน ไม่มีนักการภารโรง มีพื้นที่ในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน ซึ่งมีความขาดแคลนในทุกๆด้าน ซึ่งปัจจุบันสนามเด็กเล่นเก่ามีความชำรุดทรุดโทรม แต่ยังไม่มีงบประมาณในการปรับปรุง และห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งอยู่อาคารเรียนหลังเก่าที่เป็นไม้ ชำรุดทรุดโทรมมาก เพื่อให้นักเรียนได้มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย และมีอาคารห้องสมุดที่พร้อม สำหรับการค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีคาวมภาพต่อไป 

          จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใจบุญทุกท่าน ช่วยสร้างอาคารห้องสมุดเล็กๆ และปรับปรุงสนามเด็กเล่นหรือวัสดุอุปกรณ์การเรียน  กีฬา คอมพิวเตอร์ เพื่อให้กับนักเรียน..ชายขอบได้ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป  ครับ  ขอพระคุณอย่างสูง

นายสุภัทร์  เขียนโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว  0818734169

 
ผู้แสดงความคิดเห็น นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์ วันที่ตอบ 2018-06-07 14:50:26


ความคิดเห็นที่ 6 (4255308)

  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและสิ่งของที่ขาดแคลน


เรียน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

              เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและสิ่งของที่ขาดแคลน

 

           โรงเรียนบ้านป่าตึง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย  57170 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 101 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทบนดอย ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรมฐานะไม่ดี  การสนับสนุนจากผู้ปกครองจึงมีน้อย  การของบจากทางราชการก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นผมจึงได้ขอความกรุณาจากผู้ใจบุญทั้งหลายที่เห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีและเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองในอนาคต      ทางโรงเรียนมีความต้องการ  คือ

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน  

2.อุปกรณ์ที่เป็นของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กอนุบาล

3.สร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล ที่มีสภาพทรุดโทรม 

4.ชุดนักเรียน  

5.เครื่องกรองน้ำ จำนวน ชุด เนื่องจากน้ำที่ใช้ในปัจจุบันเป็นประปาภูเขา ซึ่งอาจมีสารปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

6.ปูกระเบื้องโรงอาหารและลานกิจกรรม 

7.เทพื้นและมุ่งหลังคาลานกิจกรรม

8.ทาสีอาคารเรียน

9.สร้างโรงจอดรถ

10.ลานกีฬาคอนกรีต เนื่องจากในช่วงฤดูฝนพื้นสนามสำหรับจัดกิจกรรมกีฬาและการเรียนการสอนกลางแจ้ง มีความเฉอะแฉะ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

11. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

12. เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุค  10 เครื่อง

13. เครื่องปริ้นเตอร์ 3 เครื่อง

14. เสาปูนและลวดหนามสำหรับล้อมเขตโรงเรียนป้องกันการบุกรุกของชุมชน 

15. เมล็ดพันธุ์ผัก

16. สร้างหรือปรับปรุงหอพักนักเรียน 

          ถ้าผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการช่วยเหลือ ติดต่อ  นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรพาณิชย์กุล  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตึง   เบอร์ติดต่อ 086-1891904

                ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการช่วยเหลือนักเรียน  และทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้ขอแสดงความนับถือ

                                                                                       นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรพาณิชย์กุล  

                                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง

                                                                                       เบอร์โทรศัพท์  086-1891904

ผู้แสดงความคิดเห็น นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล (ptschool54-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-05-30 20:00:35


ความคิดเห็นที่ 5 (4255099)

   ด้วยโรงเรียนดอยสามหมื่น ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

 
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยู่บนเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1400 เมตร ใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเป็นชนเผ่า ลีซู กระเหรี่ยง ไทยใหญ่ จีนฮ่อ มีนักเรียนจำนวน
79 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลจำกัด ทางโรงเรียนมีความ
ประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านสนับสนุนตามรายละเอียด ดังนี้
 
1.เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดชั้นในเด็ก ถุงเท้า รองเท้า ใหม่หรือมือสอง
2.ระบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์
3.อุปกรณ์ วัสดุ ก่อสร้าง (ปูน กระเบื้องมุงหลังคา หรือ อื่นๆ)
4.โน้ตบุคเก่า อุปกรณ์เครือข่าย
5.หนังสือเรียน หนังสือห้องสมุด หนังสือความรู้ต่างๆ
6.ถ้วย จานหลุม สำหรับนักเรียน
7.อื่นๆ ตามจิตศรัทธา
 
ในการนี้ โรงเรียนดอยสามหมื่น จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆและงบประมาณ
เพื่อโรงเรียนจะได้นำใช้ประโยชน์ต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน
เป็นอย่างดี
โรงเรียนดอยสามหมื่น
 
ครูนัฐพล
098-7459519
 
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%883-1259871704068284/
 
ผู้แสดงความคิดเห็น รร.ดอยสามหมื่น วันที่ตอบ 2018-05-29 10:24:49


ความคิดเห็นที่ 4 (4254792)

 โรงเรียนบ้านองสิต  ตำบลนาสวน  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ  มีจำนวนนักเรียน  120   ค่ะ  ต้องการอาคารเรียน สำหรับนักเรียนค่ะ เพราะอาคารหลังเดิมชำรุดผุพัง  จนใช้งานไม่ได้  ตั้งแต่ปี 2558  ค่ะ   ปัจจุบันจึงไม่มีอาคารใช้เรียน นักเรียนต้องไปเรียนที่โรงอาหาร  ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ    หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  สอบถามได้ที่ ครูน้อง 098-1042789   ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ  

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูน้อง (tidlodnava66-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-05-25 10:53:55


ความคิดเห็นที่ 3 (4254674)

โรงเรียนวัดอินทอารีฯ อยู่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ขาดแคลนอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องนอนอนุบาล  ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 0859997629 line : lerm2527line ค่ะ นร ของ รร.ปี การศึกษา 2561 มี 95 คนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2018-05-24 16:38:14


ความคิดเห็นที่ 2 (4254284)

 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง ไม่มีห้องสมุด และขาดแคลนห้องเรียนอนุบาล แต่อยู่จังหวัดประจวบค่ะ ถ้าได้รับการพิจารณา ติดต่อเบอร์0809946253 หรือ ไอดีไล yayhee14623ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุกัญญา ปัตเมฆ (sukanyayayhee-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-05-23 11:08:08


ความคิดเห็นที่ 1 (4254170)

ที่ รร อยากมีอาคารสำหรับอนุบาล ขนาด 6*8 แต่อยู่บุรีรัมย์ครับ ถ้าจะกรุณา ช่วยโทร 0879633245 ผอ.ทรงพล ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรงพล (kruzongpol-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-05-22 19:40:591


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล